powrót

Aktualności

Patrząc w przyszłość

Mnogość firm i skuteczność w zdobywaniu pieniędzy na rozwój między innymi decydują o znakomitej kondycji powiatu poznańskiego.

 

 

Liczący 17 gmin obszar 1899,61 km kw. zamieszkuje około 350 tys. osób. W tym sporym skupisku ludzkim stopa bezrobocia wynosi zaledwie 3,5%, co nawet w krajach największego dobrobytu uznawane jest za pożądaną wielkość „higieniczną”. Powiat poznański stanowi zatem pouczające pole obserwacji i analiz tego, na czym polega gospodarczy sukces.

Nie bez znaczenia są tzw. czynniki obiektywne; korzystne położenie (przy ważnych szlakach tranzytowych i węzłach komunikacyjnych), wielkopolska kultura pracy, pragmatyzm i praktycyzm mieszkańców – jednak i one nie zastąpią właściwej polityki samorządowej.

W jednym z wywiadów starosta Jan Grabkowski powiedział, iż zrealizowane w powiecie, zewnętrznie dofinansowane przedsięwzięcia opiewają na 220 mln zł. Tak więc jakość i kwalifikacje kadry idą tu w parze z przedsiębiorczością obywateli.

W powiecie działa ponad 50 tys. firm. Poza kilkoma gigantami (np. Volkswagenem), są to w większości drobniejsze, lecz sprawne inicjatywy biznesowe. Garnącym się tutaj koncernom potrzebna będzie fachowa załoga, stąd ofertę edukacyjną dostosowuje się do potrzeb i wyzwań rynku pracy. Pod auspicjami starostwa tworzone jest nowoczesne centrum kształcenia zawodowego. Wzrostowi zatrudnienia sprzyjają także projekty aktywizacji niepełnosprawnych (ostatnio jednym z nich objęto 15 niewidomych).

Chłonny rynek i obiecujące perspektywy życiowe wpływają na ruch ludności. W latach 2010–2013 przybyło w powiecie 22 tys. mieszkańców (7 tys. przeniosło się z Poznania, zatem pozostali pochodzą z innych stron kraju). – Krystalizuje się przejrzysty, logiczny układ gospodarczy – mówi wicestarosta Tomasz Łubiński. – Powiat to miejsce dla np. wielkich centrów logistycznych.

Według wyznaczanych obecnymi tendencjami prognoz demograficznych, w 2025 roku liczba mieszkańców powiatu może się zrówna

z liczbą mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Gros tych pierwszych stanowić będą ludzie w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym.

Powiat poznański staje się zatem terytorium ludzi energicznych, z optymizmem patrzących w przyszłość. To z myślą o nich powstają nowe osiedla, przedszkola i cała niezbędna do wygodnego bytowania infrastruktura.

Maciej Pawłowski

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013