powrót

Odpowiedzialny lider

Pozycja rynkowego lidera to nie tylko wielki sukces, ale również szczególna odpowiedzialność. Doskonale wie o tym MLEKOVITA, nominowana do tytułu Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2015.


 

Minęło niemal 90 lat od czasów, gdy niewielka spółdzielnia mleczarska z Wysokiego Mazowieckiego zaczynała swoją działalność. Dziś MLEKOVITA jest największą grupą mleczarską w kraju. Posiada 14 zakładów produkcyjnych, 29 własnych centrów dystrybucyjnych, w tym pierwszą w branży hurtownię Cash&Carry, a także własną sieć detaliczną MLEKOVITKA. O rozwoju firmy może świadczyć jeszcze jedna liczba: w ofercie MLEKOVITY znajduje się obecnie ponad 600 produktów.

Na przestrzeni lat zmieniły się także działania z zakresu odpowiedzialności społecznej podejmowane przez firmę. Dziś to nie tylko troska o pracowników i wspieranie lokalnej społeczności – skala realizowanych projektów stawia polską spółdzielnię w jednym rzędzie z międzynarodowymi korporacjami. Jednym ze sztandarowych projektów jest „Szklanka Mleka”, w którym MLEKOVITA uczestniczy już od ponad dekady, dostarczając kartoniki z mlekiem do szkół w całej Polsce. Celem programu jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie spożycia mleka. O tym, jak bardzo akcja jest potrzebna, świadczą dane Instytutu Żywności i Żywienia – wynika z nich, że Polacy zaspokajają niewiele ponad połowę dziennego zapotrzebowania organizmu na wapń. Dodatkowa szklanka mleka nie tylko pomaga w wyrównaniu niedoborów wapnia, ale zapewnia zdrową dawkę witamin B i D.

O ile o „Szklance Mleka” słyszeli chyba wszyscy, inny z projektów – „MOST” – nie jest tak medialny i szeroko rozpoznawalny. „MOST”, czyli „Model ograniczania strat i marnowania żywności z pożytkiem dla społeczeństwa” to projekt, w którym obok MLEKOVITY uczestniczą Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Instytut Badawczy Opakowań, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy oraz Federacja Polskich Banków Żywności. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do przedsiębiorstw w sektorze spożywczym procedur ograniczania strat i marnotrawstwa żywności. Ma to docelowo pozwolić na przekazywanie żywności zidentyfikowanej w toku procedur kontrolnych, bezpiecznej i zdatnej do spożycia (przede wszystkim produktów o krótkim terminie przydatności) do Banków Żywności.

Ograniczenie strat żywności to jeden z celów, który przed sobą stawiamy, a jako lider branży i jednocześnie Lider Jakości Żywności traktujemy to jako nasz obowiązek. Wypracowany model ma posłużyć także innym producentom, a Banki Żywności zyskają nowych partnerów – wyjaśnia Dariusz Sapiński, prezes zarządu Grupy MLEKOVITA.

Projekt ma już za sobą pierwszy duży sukces: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliło mu dofinansowania w ramach I konkursu w programie Innowacje Społeczne (projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu).

MLEKOVITA bierze również udział w programie pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców UE, dostarczając produkty: sery żółte w kawałku i mleko UHT do magazynów Banków Żywności, PCK i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to także dbałość o środowisko naturalne. MLEKOVITA jako jedyna w branży dysponuje własną oczyszczalnią ścieków produkującą w procesie fermentacji
biogaz, służący jako paliwo do produkcji energii, oraz zakładową elektrociepłownię gazową wyposażoną w unikatowy system kondensacji spalin przyczyniający się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Te innowacje pozwalają na ochronę podlaskiej przyrody, w miejscu gdzie w 1928 r. rozpoczęła się historia MLEKOVITY.


 


 

Aleksander Polański

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013