powrót

Aktualności

Odpowiedzialne partnerstwo

O zamierzeniach rozwojowych TÜV NORD Polska, kulturze organizacyjnej firmy i społecznej odpowiedzialności z prezesem Henrykiem Warkoczem rozmawia Mariusz Baniak.

 

 

TÜV NORD, jako najważniejszy gracz na parkiecie certyfikacji i weryfikacji, obsługuje aktualnie większość segmentów przemysłu – firma jednak cały czas się rozwija. Czy któraś z gałęzi budzi państwa szczególne zainteresowanie?

Staramy się podążać za bardzo szybko zmieniającymi się procesami technologicznymi i osiągnięciami naukowymi we wszystkich branżach, jakimi się zajmujemy. Trudno oczywiście wskazać tę o znaczeniu fundamentalnym, ponieważ nasza polityka zarządzania dąży do zachowania równowagi. Prawdą jest jednak, że szczególnie istotne w nadchodzącym czasie będzie dla nas chociażby budownictwo. Na jego potrzeby oferujemy certyfikację BQC (Building Quality Control – Budowlana Kontrola Jakości), przy czym zakres auditowy jest naprawdę szeroki: od elementów konstrukcyjnych, instalacji klimatyzacyjnych czy wentylacyjnych, po materiały izolacyjne, kontrolę kompletności dokumentacji, poprawności przyjętych rozwiązań.

Ponadto rozszerzyliśmy zakres notyfikacji europejskiej w zakresie certyfikacji MDD czyli certyfikacji wyrobów medycznych oraz o uprawnienia w zakresie dyrektywy ciśnieniowej. Spodziewamy się pozytywnych prognoz związanych z weryfikacją w przemyśle transportowym, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnictwa. Zdecydowaliśmy również o pogłębionym rozwoju w zakresie automotive. Wiem już, że będziemy go przeprowadzać we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Z drugiej strony, niejako równolegle, zajmujemy się niezależnymi przedsięwzięciami, angażującymi naszą wiedzę ekspercką.

 

Zbudowawszy tak silną pozycję na rynku, dziś sami oferujecie pomoc w tworzeniu strategii biznesowych oraz diagnoz organizacji.

Tak, bo w biznesie istotne jest tworzenie przyszłych rozwiązań, umiejętność zarządzania zmianą i procesem. Dzielimy się tą wiedzą z naszymi partnerami i to w rozmaity sposób. Organizujemy na przykład konferencje dedykowane chociażby branży automotive, z zakresu bezpieczeństwa informacji czy aparatury medycznej, których celem nadrzędnym jest propagacja sprawdzających się rozwiązań. Uruchomiliśmy też usługi doradcze w nowym okresie programowania 2014–2020. Możliwości inwestycyjne związane z dofinansowaniami unijnymi są nie do przecenienia, choć pozyskanie tych ostatnich obwarowane jest szeregiem wymogów. Postanowiliśmy zaproponować jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom gospodarczym możliwość skorzystania z naszego doświadczenia – oferujemy kompleksową obsługę całego procesu, łącznie ze sporządzeniem dokumentacji i kompetentną analizą rynku, która pozwoliłaby na dobór najwłaściwszego programu finansującego. Doradztwo jest zresztą w pewnym sensie wpisane w naszą kulturę organizacyjną i poczucie odpowiedzialności społecznej.

 

TÜV NORD słynie z wysokiej dbałości o CSR.

To prawda. Nasza rekomendacja potwierdza jakość i bezpieczeństwo certyfikowanych produktów, odpowiedzialność jest zatem niezbędna. Dodatkowo odpowiedzialności uczy biznes zorientowany na partnerstwo, a taką właśnie politykę stosuje cały nasz koncern. Od zawsze jesteśmy otwarci na uczciwą współpracę w zakresie kooperacji merytorycznej oraz finansowej. Wiemy, że model synergetyczny pozwala na intensywniejszy i szybszy rozwój.■

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013