powrót

Nie zysk, ale człowiek

Siła tkwi w ludziach. Najlepszym dowodem na to jest funkcjonowanie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły w Łodzi.

 

Nasza spółdzielnia to ok. 10 tys. mieszkańców w 39 wielkich budynkach. Oczywiste jest, że mają różne problemy i przychodzą z nimi do nas, co z kolei uwrażliwia nas jako zarząd i kreuje humanizm połączony z wrażliwością na ludzi – mówi Wiesław Cyzowski, prezes SM im. Wł. Jagiełły. – Motywem przewodnim naszego działania nie jest więc zysk, ale człowiek, umożliwienie mieszkańcom lepszych warunków życia. Spółdzielnia Mieszkaniowa taka, jak nasza, działa non profit i tym różnimy się od innych Spóldzielni.

Działalność SM im. Wł. Jagiełły to jeden z najlepszych przykładów Siły Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2015. Najistotniejsze dla mieszkańców jest bez wątpienia utrzymywanie opłat na niskim poziomie. Stało się to możliwe dzięki wykonaniu w latach 1997–2002 (bez zaciągania kredytów) prac, które przyniosły znaczne oszczędności. 20 lat sprawnego zarządzania spółdzielnią to: nowe windy, sieci wod-kan i c.o., własna kablówka, internet, ISO na jakość obsługi, nowoczesny monitoring, parkingi, zieleńce, place zabaw dla dzieci. Ocieplono dachy, budynki zyskały nowe elewacje, przeprowadzono remonty klatek schodowych łącznie z wymianą okien. Wyremontowano wejścia do budynków, wyposażając je w nowoczesne domofony. Ogrzewanie i woda są indywidualnie opomiarowane. Na parkingach działa monitoring – w domu na ekranie telewizora można oglądać swój samochód. W 2003 r. odnotowano zgłoszonych ok. 12 tys. usterek, a w mijającym roku – niecałe 3 tys., co oznacza coraz mniej powodów do skarg.

Mieszkańcy chętnie korzystają z telewizyjnego kanału informacyjnego spółdzielni, gdzie można dowiedzieć się zarówno o planach remontów, ich realizacji, jak i o wydarzeniach kulturalnych. W mijającym roku odnotowano 40 tys. wejść do Jagiellońskiego Ośrodka Kultury, gdzie działają trzy sceny teatralne, Akademia dla Dorosłych, fitness, siłownia, gimnastyka zdrowotna, bezpłatne konsultacje w sprawie aranżacji wnętrz oraz projektowania i stylizacji ubiorów, szachy, warcaby, brydż, tańce, tai chi, grupy leczenia ruchem, wycieczki rowerowe, recytacje wierszy dla dzieci. W 2013 r. została powołana spółdzielcza Akademia Jagiełłówska, w której słuchacze korzystają z szerokiej oferty zajęć fakultatywnych, m.in. z j. angielskiego, gimnastyki usprawniającej, warsztatów interpersonalnych, tańca i różnych warsztatów tematycznych. Mają także możliwość uczestniczenia w wykładach akademickich, spotkaniach literackich, kulturalnych, sportowych i turystycznych.

 

Danuta Klimek

 

 

Wiesław Cyzowski, prezes SM im. Wł. Jagiełły:

– Jako zarząd nie traktujemy SM Jagiełło w kategoriach li tylko biznesu. Przeprowadzając niezbędne remonty i odrestaurowując zasoby, nie zaniedbujemy działalności na rzecz lokalnej społeczności, by związać ją jeszcze bardziej ze spółdzielnią i krzewić pozytywnie postrzegany lokalny patriotyzm. To się udaje. Organizacja naszej spółdzielni jest zgodna ze standardami światowymi, ale – przede wszystkim – z interesami członków. Naszą ambicją jest też wyciągnąć ludzi zza parapetów, rozbudzić zapotrzebowanie na kulturę i krzewić ją na odpowiednim poziomie. Praca w spółdzielni ma wielki walor, pracuje się z ludźmi. To bardzo pozytywnie wpływa na kształtowanie osobowości i temu też dajemy radę.

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013