powrót

Najlepsze studia medyczne

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi doświadczenie zdobędą nie tylko na stażach. Wszystko dzięki powstającemu tam nowoczesnemu Centrum Symulacji Medycznych. W Polsce takie ośrodki działają już m.in. w Katowicach i Poznaniu, ale ten łódzki będzie większy i znacznie bardziej innowacyjny.

 

 

Projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zakłada przywrócenie stażu podyplomowego. Absolwent medycyny otrzyma prawo do wykonywania zawodu, ale leczyć będzie pod okiem doświadczonego lekarza. W przypadku stomatologów – przy współpracy z dentystą, który ma za sobą 5-letnią praktykę.

Zmiany Ministerstwa Zdrowia mają pojawić się w uczelniach medycznych wkrótce i dodatkowo nakładają obowiązek kształcenia w tzw. klinicznych warunkach symulowanych. Nowoczesna technika w postaci symulatorów pozwoli zapoznać studentów z różnymi możliwymi scenariuszami pracy zawodowej.

Z takimi narzędziami na światowym poziomie będą mieli do czynienia nasi studenci od roku akademickiego 2017/2018, którzy już dziś studiują w nowoczesnym, prostudenckim ośrodku akademickim – zapewnia prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. – Powstające w naszej uczelni Centrum Symulacji Medycznych ma gigantyczne znaczenie dydaktyczne. To nie będzie zabawa z fantomami, tylko rozwiązywanie zagadek klinicznych na miarę tych z serialu „Dr House”. Symulator, z którego na zajęciach będą korzystać żacy, będzie posiadał zaprogramowane różne opcje, z którymi można spotkać się w oddziałach klinik i szpitali. Zadaniem studenta będzie m.in. obserwacja, udział w badaniach, wyciąganie odpowiednich wniosków, rozpoznanie objawów choroby, którą trzeba wyleczy. Jednym słowem: połączenie przygody i nauki z praktyką.

Obecnie na uniwersytecie trwają intensywne prace budowlane związane z utworzeniem Centrum Symulacji Medycznych. Będzie ono zlokalizowane w działającym już Centrum Kliniczno-Dydaktycznym.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia kadry Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez realizację programów rozwojowych z wykorzystaniem nowopowstałego CSM. Całkowity koszt inwestycji to ponad 52 mln zł, z czego ponad 33 mln zł pochodzi z programu „POWER”, co czyni łódzki „UMED” największym beneficjentem tego typu projektu wśród polskich uczelni medycznych.

Nowoczesna technologia, jaka zagości tu w przyszłym roku akademickim, jest skierowana głównie do studentów kierunku lekarskiego, ale także wojskowo-lekarskiego (dla oficerów medyków na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej), pielęgniarstwa i położnictwa. Na 3,6 tys. m2 przyszli lekarze, pielęgniarki i położne będą trenować w CSM w zakresie: opieki przedszpitalnej, SOR, sal operacyjnych i pracowni doskonalenia zawodowego. Realizacja projektu przyczyni się do spełnienia założeń projektu POWER: Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych.

 

W budynku Centrum Kliniczno-Dydaktycznym tworzymy nowoczesną i prawdopodobnie największą w Polsce inwestycję, która pozwoli nam oddać wiernie kopie oddziałów szpitalnych – podkreśla Michał Marek, zastępca kanclerza ds. inwestycyjno-technicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. – Stworzymy studentom idealne pole do nauki i ćwiczeń, co przełoży się na jakość ich przyszłej pracy zawodowej. Gwarantujemy, że nie będą to nudne ćwiczenia. Studenci będą wykonywać zadania pod czujnym okiem kadry akademickiej, która będzie obecna za pośrednictwem kamer, mikrofonów i specjalistycznego sprzętu. Po wykonaniu określonego działania każdy student wspólnie z profesorem omówi wnioski, które czynności zadaniowe zostały wykonane dobrze, gdzie popełnił błąd, nad czym musi popracować, tak, aby w momencie styczności z prawdziwym pacjentem, z mniejszym już stresem mógł przystąpić do leczenia.

W nowopowstającym Centrum Symulacji Medycznych będą odbywać się również egzaminy OSCE, podczas których zadaniem studenta jestwykonanie konkretnej procedury medycznej. Ale to nie wszystko. Przyszli medycy będą oceniani pod kątem komunikacji z pacjentem i dopełnienia formalności, jak pytanie o zgodę na badanie, przywitanie się, pożegnanie. Wszystko to w celu wsparcia nauki i uniknięcia błędów w realnym życiu zawodowym.

 

Ważna empatia

 

Dodatkowym walorem nauki współpracy na linii pacjent–lekarz jest Centrum Edukacji Medycznej łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. To wiodąca w Polsce i współpracująca z wieloma organizacjami międzynarodowymi i uniwersytetami zagranicznymi jednostka zajmująca się opracowywaniem i wdrażaniem programów nauczania z zakresu profesjonalizmu lekarskiego, kompetencji społecznych i kulturowych oraz prowadzeniem szkoleń metodycznych przygotowujących nauczycieli akademickich do działalności dydaktycznej w tym zakresie.

Rozwój nowoczesnych technologii i wprowadzanie nowych, często przełomowych metod leczniczych i diagnostycznych, a jednocześnie umiejętność holistycznego spojrzenia na pacjenta to dwie ważne sprawy. Pacjenci zgłaszają skargi na przedmiotowe traktowanie przez pracowników służby zdrowia i brak zainteresowania oraz szacunku dla ich indywidualnych potrzeb. W odpowiedzi na niezadowolenie chorych i ich rodzin Uniwersytet Medyczny w Łodzi kładzie coraz większy nacisk na budowanie u przyszłych lekarzy umiejętności właściwej komunikacji z pacjentami i ich bliskimi, empatycznego rozumienia ich potrzeb i respektowania praktykowanych przez nich wartości kulturowych oraz religijnych. W związku z tym uczelnia nawiązała współpracę z łódzkim Muzeum Sztuki. Udostępnia ono swoje zasoby sztuki współczesnej, aby umożliwić prowadzenie innowacyjnych zajęć, mających na celu zwiększanie wrażliwości społecznej przyszłych lekarzy.

Władze uczelni chcą jeszcze bardziej unowocześnić sale wykładowe, wprowadzić tzw. elektroniczną wokandę, która umożliwi obserwację wydarzeń rozgrywających się w salach, czy też wprowadzić system, który zastąpi listę obecności, a stworzy okazję do efektywniejszego wykorzystania miejsc, w których kształcą się studenci.

Trzeba jeszcze dodać, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi, jako pierwszy i jedyny dostrzegł potrzebę wymiany doświadczeń w związku z planowaną budową centrów symulacji medycznych w uczelniach. W tym roku już po raz drugi gościł u siebie specjalistów w dziedzinie symulacji medycznej oraz przedstawicieli firm produkujących specjalistyczny sprzęt w ramach Targów Symulacyjnych.

Stawiamy na praktykę

 

Posiadamy doskonale wyposażone Centrum Stomatologiczne, gdzie studenci zdobywają umiejętności praktyczne – przekonuje Joanna Milczarek, dyrektor biura promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. – To najnowocześniejsze miejsce w Polsce, w którym przyszli stomatolodzy

wiczą na fantomach z otwartą jamą ustną, identyczną jak u żywego człowieka. To sprzęt klasy super premium. Każdego roku nasza stomatologia przeżywa oblężenie. Kandydaci doceniają, że stawiamy na kształcenie praktyczne. Chcemy, aby nasi studenci byli jak najlepiej przygotowani do pracy z pacjentem. Nasze sale fatomowe oraz sąsiadujący z nimi Instytut Stomatologii zapewniają kompleksowe warunki kształcenia przedklinicznego i klinicznego.

Na uwagę zasługują również uczelniane laboratoria: antropometrii trójwymiarowej oraz Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka (DynamoLab). To unikatowe w skali kraju laboratoria, jedne z nielicznych na świecie. Takie same ma amerykańska NASA.

W środku są monitory i kamery, a cena łącznego wyposażenia sięga 1,5 mln zł. Laboratorium daje nam spore możliwości w szeregu różnych specjalności, m.in. planowania i monitorowania leczenia w chirurgii szczękowo-twarzowej, plastycznej, przy zabiegach odtwórczych, a także w ortopedii, rehabilitacji, fizykoterapii i leczeniu otyłości. Spektrum jest olbrzymie – zaznacza M. Marek.

W „kosmicznym” laboratorium 24 kamery robią w ciągu ułamka sekundy jednocześnie zdjęcia człowieka z każdej strony. Światowej klasy oprogramowanie umożliwia rekonstrukcję trójwymiarowego obrazu człowieka. Stworzony model można w dowolny sposób wykorzystać do celów naukowych, np. planować i monitorować efektywność treningów sportowców, wykrywać wady postawy u dzieci, a także poszukiwać w danym organizmie czynników, na podstawie których można przewidywać narażenie na choroby cywilizacyjne.

To tylko dwa przykłady nowoczesnych laboratoriów działających w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Z powodzeniem działają i inne, które na mapie naukowej Polski stawiają uczelnię na wysokiej pozycji. Warto się zatem z nią związać, planując karierę w dziedzinie medycyny.

 

Godziwie dla seniorów

 

Jednym z obszarów strategicznych dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zarówno w obszarze nauki, jak i dydaktyki, jest aktywne i zdrowe starzenie.

Łódzki Uniwersytet Medyczny od kilku lat działa na rzecz healthy ageing. Współpracuje w tym zakresie z lokalnymi partnerami w ramach europejskiej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT Health, dedykowanej badaniom z tej właśnie dziedziny. Efekt jest widoczny gołym okiem. W październiku br. powstało pierwsze w kraju centrum referencyjne Europejskiego Partnerstwa na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia. W Europie takich projektów jest 74.

Lada moment rozpoczniemy testowanie innowacji, jakie zostały opracowane w trzech zagranicznych ośrodkach. Dotyczą one diagnostyki chorób neurodegeneracyjnych, podniesienia samoświadomości pacjentów opuszczających szpital, a także opieki koordynowanej – podkreśla prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Cel projektu jest jasny: nakierowanie na podnoszenie jakości życia osób starszych, których w całym kraju przybywa. Oficjalna uroczystość otwarcia nowej sieci partnerstwa europejskich centrów referencyjnych planowana jest na grudzień br. Łódzki ośrodek może jednak pochwalić się już teraz bliską współpracą bilateralną z trzema znakomitymi centrami referencyjnymi: portugalską Coimbrą, francuskim Montpellier i holenderskim Groeningen. Działalność łódzkiego centrum będzie obejmować badania naukowe, usługi medyczne, farmację, rehabilitację, produkcję kosmetyków, socjologię, a także szeroko pojęte dbanie o kondycję psychiczną i fizyczną seniorów. – Moim zdaniem w Polsce praktycznie nie funkcjonuje opieka koordynowana. To błąd, bo stanowi ona istotny element utrzymania seniorów z dala od szpitala. Im dłużej człowiek znajduje się w swoim środowisku i jest w stanie w nim funkcjonowa, tym lepiej, bo to kwestia jakości życia. Działamy na uczelni, aby to zmienić – podkreśla prof. L. Woźniak.

W projekt dla seniorów oprócz Uniwersytetu Medycznego i władz miasta Łodzi w ramach konsorcjum włączył się szpital kliniczny im. N. Barlickiego, Instytut Medycyny Pracy, Klaster „Żyjmy Zdrowiej” oraz firma Ericpol-Ericsson.

 

Dariusz Brombosz

 

 

– Idea Uniwersytetu Medycznego, aby powołać Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem się, to duża szansa dla mieszkańców Łodzi – powiedział nam Krzysztof Piątkowski, wiceprezydent miasta odpowiedzialny za politykę zdrowia. – Dziś 1/4 z nich to osoby po 60. roku życia, a liczba ta będzie szybko wzrastać. Mam nadzieję, że jeśli pomysł u nas się przyjmie, będzie mógł zostać zaimplementowany w innych miastach Polski. Cieszymy się z owocnej, bardzo dobrej współpracy z Uniwersytetem Medycznym na rzecz podnoszenia jakości życia seniorów. Choć jednocześnie podkreślam, że to jedna z wielu inicjatyw prospołecznych, które uczelnia pomaga nam realizować od wielu lat.