powrót

Na styku nauki i biznesu

Jak wygląda historia idei utworzenia PN-T UZ Sp. z o. o.?

 

Idea Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego powstała w 2005 roku, a zrealizowana została w wyniku porozumienia władz Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. W roku 2009 projekt stworzenia parku został wpisany na Listę Projektów Kluczowych dla Województwa Lubuskiego, a w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 otrzymał dofinansowanie na budowę infrastruktury w wysokości ponad 59 mln. zł. Od 2015 roku parkiem zarządza powołana przez Uniwersytet Zielonogórski spółka celowa – Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o.