powrót

Aktualności

Muzyczna synergia

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi świętuje 70-lecie istnienia. W oparciu o tradycje wyznacza nowe standardy rozwoju i edukacji.

 

 

Kultura coraz częściej staje się przedmiotem znaczących inwestycji. Przykład Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi pokazuje, że rozbudowa infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego muszą iść w parze z modelem współpracy społecznej. Łódzkiej uczelni udało się zrewitalizować tkankę nie tylko uczelnianego kampusu, ale i odbiorców sztuki.

 

Trafione inwestycje

 

Choć widownia Sali Koncertowej pomieścić może 300 widzów, zazwyczaj pęka w szwach. Ogromne zainteresowanie jest wynikiem konsekwentnie wdrażanej strategii wykraczania poza środowisko akademickie, przełamywania hermetyczności i stwarzania przestrzeni, która mogłaby służyć ogółowi społeczeństwa, a więc kształtować dziedzictwo narodowe. Bez wątpienia nowa infrastruktura ułatwia realizację tego zadania.

Oddany z początkiem 2013 r. budynek Sali Koncertowej pozwala na niezwykle różnorodne formy aktywności. W jego obrębie mieści się studio nagrań, wykorzystujące nowoczesne technologie elektroakustyczne i nagłośnieniowe (umożliwiające jednocześnie prowadzenie zaawansowanych badań naukowych), bogate zaplecze techniczne, sale ćwiczeniowe, garderoby, wreszcie – pomieszczenia dydaktyczne. A to zaledwie początek przekształceń łódzkiej Alma Mater.

Rok po inauguracji Sali Koncertowej, akademia uruchomiła Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej, który znów, poza stwarzaniem znakomitych warunków kształcenia, stanowi otwarte zaproszenie dla wszystkich zainteresowanych inicjatywami kulturowymi. Proces rewitalizacji przechodzi także główna siedziba: Pałac Karola Poznańskiego oraz otaczający go park. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku inwestycja wymaga przeprowadzenia szeregu trudnych rekonstrukcji i modernizacji – pałacowych przestrzeni nie restaurowano od ponad stu lat. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 40 mln zł. – Przyjęta wizja inwestycyjna wpisuje się w ważny dla nas program korespondencji tradycji z nowoczesnością – podkreśla prof. dr hab. Cezary Sanecki, rektor AMUZ. – Posiadamy dziś znakomite zaplecze instytucjonalne dla rozwoju działalności akademicko-kulturowej, umożliwiające studentom prezentowanie swoich prac w najnowocześniejszych standardach. To otwiera nowe możliwości, także na drodze kooperacji pozaakademickiej i międzynarodowej – współpracujemy chociażby z norweską Orkiestrą Kameralną Telemark.

 

Jakość kształcenia

 

Łódzka Akademia modernizuje nie tylko własną infrastrukturę, ale i ofertę edukacyjną, obejmującą ponad 40 specjalności na czterech wydziałach. W nadchodzącym roku akademickim otwarte zostaną nowe kierunki, m.in.: muzyka w mediach, kompozycja muzyki filmowej, instrumentalistyka jazzowa czy wokalistyka estradowa. – Towarzyszymy młodym pokoleniom w przekształceniach kulturowych, nie rezygnując jednocześnie z jakości kształcenia i specyfiki, jakiej wymaga kontakt ze sztuką – zaznacza prof. dr hab. Sanecki. To dzięki tej optyce Akademia Muzyczna w Łodzi nie narzeka na brak chętnych, a prowadząc szeroko zakrojoną działalność, stanowi jeden z najważniejszych ośrodków edukacyjno-artystycznych w Polsce.

 

 

Anna Gębala

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013