powrót

Miasto piękne i czyste

Dzięki skutecznemu zarządzaniu rzeszowskiemu MPGK udaje się utrzymywać wizerunek miasta jako jednego z najlepiej zadbanych.

Rokrocznie każdy rzeszowianin „produkuje” 320 kg odpadów. Ich odebranie i utylizacja to prawie 2/3 pracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. W Zakładzie Utylizacji Odpadów oddziela się towar przeznaczony do recyklingu. Resztę po sortowaniu odbierają wyspecjalizowane firmy, a pewna ilość przerabiana jest na kompost służący m.in. użyźnianiu zieleni miejskiej.

Jej utrzymanie i pielęgnacja to drugie zadanie MPGK, absorbujące ok. 12% potencjału firmy. Pod opieką 60-osobowej załogi Zakładu Zieleni, w skład której wchodzą m.in. specjaliści ogrodnictwa z wyższym wykształceniem, pozostaje 200 ha rzeszowskich parków, zieleńców i zieleni przyulicznej. No co dzień współpracując z Zarządem Zieleni Miejskiej, Zakład Zieleni zajmuje się pielęgnacją, nasadzeniami kwiatów i drzew oraz koszeniem trawy.

Trzecim segmentem wielobranżowej działalności firmy jest mechaniczne zamiatanie ponad 300 km ulic z krawężnikami i 600 tys. m2 chodników oraz odśnieżanie ponad 500 km dróg w granicach miasta. Zimowy magazyn piasku i soli liczy 23 metry średnicy i 8 m wysokości. Jest w każdej chwili gotowy do użycia, a załoga – do zmagania się ze śniegiem i gołoledzią.

Rzeszowskie MPGK odpowiada również za administrowanie i utrzymanie 14 cmentarzy, wśród których są obiekty historyczne i zabytkowe. Przekazuje dane do aplikacji umożliwiającej odszukiwanie grobów. Przy aprobacie władz miejskich powstała nowoczesna spopielarnia z odpowiednimi urządzeniami.

Działalność firmy opiera się na środkach własnych pozyskanych po wygraniu przetargów ogłaszanych przez miasto. To najlepszy dowód skutecznego zarządzania majątkiem i 300-osobową załogą. – Działamy zgodnie z wdrożonymi i certyfikowanymi systemami zarządzania w oparciu o normę zarządzania jakością ISO 9001 i normę zarządzania środowiskowego ISO 14001 zaznacza Juliusz Sieczkowski, prezes MPGK – Rzeszów Sp. z o.o. Wszystko wykonujemy własnym staraniem. Mamy na uwadze, że prezydent miasta bardzo dużą wagę przykłada do wizerunku Rzeszowa i odpowiedniej dbałości o jego wygląd, czystość i estetykę, nie tylko w centrum, ale na terenie całego dość dużego i rozległego ośrodka. Współpraca z władzami jest bardzo dobra, ale nie polega ona na wzajemnym komplementowaniu się. Cieszy nas fakt, że wszystkie uwagi i sugestie płynące ze strony miasta oraz wspólne działania przynoszą efekty – z obserwacji turystów i gości wynika, że Rzeszów postrzegany jest jako jedno najczystszych miast w kraju, zadbane, przyjazne, kolorowe i piękne. Ale wiemy, iż zajęcia nigdy nam nie zabraknie.

 

Danuta Klimek

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013