powrót

Marzenia się spełniają

Symbol Skutecznego Zarządzania 2016 trafił do SMLW „Energetyk” we Wrocławiu. To dowód na wielki potencjał polskiej spółdzielczości mieszkaniowej, ale przede wszystkim docenienie profesjonalizmu, odpowiedzialności i ciężkiej pracy popartej wielkim zaufaniem

 

Czy marzenia się spełniają? Jeśli ich fundamentem jest bezpieczne, komfortowe mieszkanie w dobrej dzielnicy dużego miasta, z łatwym i szybkim dostępem do handlu i usług, z cieszącą oko estetyką otoczenia, z pewnością jutra, poczuciem stabilizacji i opłatami za to wszystko na akceptowalnym poziomie – to niewątpliwie ziszczają się one we wrocławskim „Energetyku” – spółdzielni wyjątkowej, która rozkwita dzięki dobremu zarządzaniu.

Jedno z moich marzeń też się spełniło – mówi Maria Nowak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk” we Wrocławiu. – Udało się nam korzystnie wydzierżawić teren na Kozanowie, gdzie w krótkim czasie powstał jeden z najnowocześniejszych i najładniejszych kompleksów handlowo-usługowych Wrocławia.

Kozanów to część miasta, która jeszcze w czasach przygotowań do Euro 2012 przeszła wiele remontów. Zmodernizowano tu infrastrukturę drogową, komunikacja publiczna zyskała tzw. ciche tramwaje, wykonano wiele inwestycji. Dopełnieniem było otwarcie nowego obiektu: między ulicami Pilczycką, Kozanowską i Dokerską, w miejscu, gdzie jeszcze niedawno funkcjonował plac targowy, stanął nowoczesny, wielokondygnacyjny budynek z funkcjami: handlową, usługową i biurową, nazwany Galerią Pilczycką. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy osiedla będą mogli w szerszym niż dotychczas zakresie zaspokajać swoje potrzeby, niektórzy skorzystali z ofert pracy w tym miejscu.

 

Oszczędzać i zwiększać wartość

 

To oczywiście niejedyny tegoroczny sukces zarządu „Energetyka”. Konsekwentne dążenie do obniżania kosztów przynosi coraz obfitsze owoce. Jednym z nich jest obniżanie kosztów zużycia gazu. – To jest nasz „patent”, o którym w Polsce nikt wcześniej nie pomyślał – zaznacza z satysfakcją prezes M. Nowak. – Rzecz w tym, że w niektórych starszych obiektach zmieniliśmy warunki zasilania gazem. Zmiana ta umożliwia rozliczanie obiorców, za zużycie gazu poniżej 8 tys. m3/rok i otworzyła wejście w niższą taryfę. Po długim oczekiwaniu i uzyskaniu zgody na takie zmiany, wprowadziliśmy je, oczywiście z korzyścią dla lokatorów.

Kolejną innowacją – tym razem w ramach unowocześniania wind – jest montaż falowników, które ograniczają wykazywaną w licznikach moc bierną niemal do zera. To rozwiązanie o wiele tańsze niż stosowane powszechnie kosztowne kondensatory.

Stopniowo wszystkie nieruchomości dostosowywane są do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Oświetlenie części wspólnych w oparciu o czujniki ruchu pomniejsza koszty oświetlenia. Wymiany pionów i poziomów wody użytkowej zmniejszają ilość awarii i polepszają jakość wody. Wszystko po to, aby planowo i sukcesywnie, rokrocznie zamykać kolejne etapy modernizacji spółdzielczych nieruchomości. Efekt? Wszystkie te inwestycje wpływają zarówno na wzrost rynkowej wartości mieszkań, jak i atrakcyjność ich zakupu na rynku wtórnym.

 

Mistrzowskie gospodarowanie

 

Oczkiem w głowie zarządu „Energetyka” pozostaje prowadzona od wielu lat termomodernizacja. Od 2017 r. zostanie jej poddanych kolejnych sześć kilkunastokondygnacyjnych, kilkunastoklatkowych bloków. Przy tej okazji ulegną likwidacji płyty azbestowe powszechnie stosowane dawniej jako materiał termoizolacyjny, a uznane później za niebezpieczne dla zdrowia. Stąd konieczność zmian, ale przy okazji bloki wraz z oszczędnością w zużyciu energii zyskają nowe, estetyczne elewacje. Wstępnie zostały przyjęte wnioski o dofinansowanie tych przedsięwzięć z funduszy unijnych, a marzec 2017 r. przyniesie informacje o ich wysokości.

Skuteczne zarządzanie i przemyślana strategia finansowa przynoszą efekty: spółdzielnia nie zaciąga kredytów – z wyjątkiem jednodniowych, związanych z warunkami uzyskiwania premii termomodernizacyjnych. Koszt ich obsługi jest relatywnie niewielki, za to szybko zakończona termomodernizacja owocuje zmniejszeniem kosztów c.o. i podgrzania wody, zaś latem izolowane stropy i ściany wpływają na spowolnienie nagrzewania mieszkań. W rezultacie mieszkańcy poszczególnych nieruchomości cieszą się większym komfortem.

Także kreacja otoczenia należy do mocnych atutów „Energetyka”. Na działkach pomiędzy blokami powstają miejsca miłe dla lokatorów, pełne zieleni, wyposażone w elementy małej architektury i przyjazne dla dzieci. Funkcjonują nowoczesne, bezpieczne place zabaw, miejsca odpoczynku dla dorosłych, plenerowy plac do ćwiczeń. – Po prostu szanujemy potrzeby mieszkańców, pracą dziękując jednocześnie za ich zaufanie – podkreśla prezes M. Nowak.

„Energetyk” ma bardzo dobrą kondycję i opinię, co ułatwia organizowanie korzystnych przetargów – ceny oferentów okazują się niższe od przewidywanych, z korzyścią dla mieszkańców. Spółdzielnia pozyskuje kwoty przyznawane przez Urząd Regulacji Energetyki świadectwa efektywności energetycznej, które następnie sprzedawane są na giełdzie. Prezes URE nakłada na podmiot realizujący (odbiorcę końcowego) karę pieniężną w wysokości do 2 mln euro, jeśli zdarzy się, iż dane w złożonej dokumentacji do białych certyfikatów są z jakichś powodów nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. Zarząd świadomy tych przepisów jednak zdecydował o kolejnym wystąpieniu o białe certyfikaty, obecnie o ok. 0,5 mln zł.

Spółdzielnia jednak nie jest pozbawiona problemów. Dnia 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny po 10 latach procedowania w sprawie o zniesienie współwłasności, przyznał odwieczną siedzibę spółdzielni przy ul. Powstańców Śl. 159 w całości przeciwnikowi, tj. spółce Tekton, dając „Energetykowi” trzy miesiące na jej opuszczenie (od dnia uprawomocnienia się orzeczenia). Zarząd oczywiście będzie się odwoływał. W związku z powyższym Rada Nadzorcza, aby nie dopuścić do chaosu, zdecydowała o konieczności wynajęcia powierzchni w Galerii Pilczyckiej i zaadoptowania jej na biura Zarządu.

Wiąże się to oczywiście z obciążeniem mieszkańców kosztami wynajmu. Ponadto bezpowrotnie znikną pożytki z pawilonu przy ul. Powstańców Śl. 159 i to w kwocie znaczącej. Przysądzona kwota spłaty udziałów spółdzielni to 5,4 mln zł, co odpowiada konsumpcji 1,8 mln zł rocznie przez 3 lata. W przeliczeniu na m² mieszkań członka to ok. 0,9 zł/m²/miesiąc. W przypadku mieszkania 50 m² czynsz zwiększy się o 45 zł miesięcznie.

 

Danuta Klimek

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013