powrót

Lepsze budynki, bogatsi właściciele mieszkań

Dzięki ciągłemu, rozsądnemu inwestowaniu we wrocławskiej SML-W „Energetyk” rośnie zarówno komfort życia, jak i wartość mieszkań. U podstaw sukcesu leżą skuteczne zarządzanie i przemyślana strategia finansowa.

 

Jako Symbol Spółdzielczości Mieszkaniowej 2015 SML-W „Energetyk” znana jest z wielu przymiotów, które składają się na komfort zamieszkiwania w jej zasobach. Najistotniejszymi z nich jest zarządzanie poprzez wyznaczone cele i stabilność finansowa gwarantująca pewność jutra ok. 3 tys. członkom spół-dzielni i ich rodzinom.

Tę pewność jutra budujemy przez racjonalne dys-ponowanie finansami – podkreśla Maria Nowak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk” we Wrocławiu. – Gwarancja stabilności, raz danego słowa, wykonania obiecanych przedsięwzięć powoduje, że społeczność popiera nasze działania, widząc systematyczny wzrost korzyści wynikających z dobrego zarządzania zarówno poszczególnymi nieruchomościami, jak i majątkiem wspólnym.

Skuteczne zarządzanie „Energetykiem” przejawia się m.in. w tym, że spółdzielnia na realizację swojej misji nie zaciąga żadnych kredytów – z wyjątkiem jednodniowych, a te są elementem głęboko przemyślanej inżynierii finansowej. Aby obniżyć opłaty za ciepło, od wielu lat we wszystkich zasobach konsekwentnie prowadzone są prace termomodernizacyjne. Celem zmniejszenia ich kosztu dla spółdzielców, zarząd stara się maksymalnie wykorzystać możliwości uzyskiwania premii termomodernizacyjnych. Warunkiem ich przyznania jest zawarcie umowy kredytowej i wykonanie zadań zgodnie z audytem energetycznym oraz projektem technicznym. Stąd właśnie pomysł kredytów jednodniowych, których koszt obsługi jest relatywnie niewielki, za to szybko zakończona termomodernizacja skutkuje zmniejszeniem kosztów c.o. i podgrzania wody, a w okresie letnim odpowiednio izolowane stropy i ściany wpływają na obniżenie temperatury w mieszkaniach. W rezultacie mieszkańcy poszczególnych nieruchomości ciesząc się większym komfortem, zamiast spłacać odsetki, mogą gromadzić środki na następne inwestycje.

 

Mieszkania zyskują na wartości

 

A inwestycje są potrzebne. Obowiązujące od 2010 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków nałożyło na właścicieli i zarządców budynków wysokich m.in. wykonanie systemu oddymiania, montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu, nawodnienie pionów przeciwpożarowych oraz przystosowanie terenów zewnętrznych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki straży pożarnej. Wdrażane są elementy systemu awaryjnego zjazdu wind (nie zatrzymują się one, dopóki podążają na najniższy przystanek, co w przypadku ewakuacji ma ogromne znaczenie). Są to prace kosztowne, ale w „Energetyku” wykonuje się je zgodnie z planem i bez dodatkowego obciążania lokatorów, podnosząc przy tym wartość nieruchomości.

Każdy z 24 bloków posiada własny fundusz remontowy z oddzielną ewidencją wydatków. W przypadku konieczności wykonania prac przekraczających ten fundusz roboty wykonywane są z istniejącego funduszu rezerwowego.

Kolejnym ważnym elementem wpływającym na coraz wyższą wartość lokali, a zarazem na komfort zamieszkiwania, jest otoczenie. Jego kreacja należy do mocnych atutów „Energetyka”. Na działkach pomiędzy blokami powstają miejsca miłe dla lokatorów, pełne zieleni, wyposażone w elementy małej architektury i przyjazne dla dzieci. Spółdzielnia bierze udział w programie polegającym na tym, że nasadzenia, sposób kształtowania terenu, oświetlenie zabezpieczają mieszkańców przed potencjalnymi zagrożeniami. Funkcjonują nowoczesne, bezpieczne place zabaw dla dzieci w różnych grupach wiekowych, miejsca odpoczynku dla dorosłych, plenerowe place do ćwiczeń dla dorosłych. W miejscach starych piaskownic powstają kompleksy zieleni. Roślinnością zajmują się ogrodnicy, którzy dbają o estetykę w spółdzielczych zasobach. W najbliższych planach jest budowa nowego parkingu na ponad 100 miejsc. Współpraca z miastem, zwłaszcza w zakresie planowania przestrzennego, układa się bardzo dobrze i na zasadach wzajemnego zrozumienia, a społeczność Wrocławia wysoko ocenia działalność SML-W „Energetyk”. Pomiędzy dwoma osiedlami na Kozanowie, w miejscu, gdzie jeszcze niedawno działał plac targowy, powstaje nowoczesny, wielokondygnacyjny obiekt z funkcjami: handlową, usługową i biurową. Zakres prac obejmuje również towarzyszącą infrastrukturę drogową i parkingową. W nowym obiekcie usytuowane będą sklepy i butiki odpowiadające standardom galerii handlowych. Osiedle wzbogaci się również o usługi medyczne.

„Energetyk” jest pierwszą spółdzielnią w Polsce, która zadbała o skorygowanie błędów projektowych opomiarowania instalacji gazu lat 80. ubiegłego stulecia w zakresie doboru odpowiedniej ilości liczników gazu w celu obniżenia taryf jego dostawy dostarczanego dla spółdzielców (błąd projektowy polegał na połączeniu dużej liczby odbiorców pod jeden licznik, co spowodowało zaliczenie nowych mieszkańców do wyższej, droższej taryfy).

Wiele spółdzielni z terenu całej Polski zwraca się o przesyłanie wizualizacji pomysłów, chce brać przykład z naszych rozwiązań, szczególnie w zakresie zagospodarowania przestrzeni i prowadzenia termomodernizacji – zauważa nie bez satysfakcji M. Nowak.

Przyjazność dla mieszkańców

 

Spółdzielnia to 88 działek o powierzchni 28 ha, 112 lokali użytkowych i 167 garaży na terenie dwóch osiedli – Kozanów i Krzyki. Ponadto dwa pawilony handlowo-usługowe oraz działki będące majątkiem spółdzielni wypracowują pożytki dla dobra mieszkańców jako wynajem lub dzierżawa.

Metody zarządzania majątkiem zaowocowały wypracowaniem pożytków, które w 2016 r. przewidziane są na poziomie odpowiadającym 80 gr do każdego 1 m2 lokalu zajmowanego przez członków. Spółdzielnię stać na to dzięki żelaznej dyscyplinie finansowej i skrupulatnym planowaniu finansów. Koszty eksploatacji obniżają nie tylko rozwiązania termomodernizacyjne, ale również takie jak: automatyzacja oświetlenia klatek schodowych czy falowniki kompensujące moc bierną w silnikach wind. Ponadto fakt, że „Energetyk” ma bardzo dobrą kondycję i opinię ułatwia organizowanie dobrych, korzystnych przetargów – ceny oferentów okazują się niższe od przewidywanych z korzyścią dla mieszkańców.

Będąc Symbolem Spółdzielczości Mieszkaniowej, „Energetyk” działa wyjątkowo prężnie. – Nasz nieustający cel dalekosiężny to stworzenie osiedli komfortowych, nowoczesnych technicznie, z dużą ilością zieleni oraz miejsc do odpoczynku, relaksu, zabawy dla dzieci i dla dorosłych – mówi prezes M. Nowak. – Mamy dobrą kondycję finansową. Jesteśmy przyjazną spółdzielnią, w której warto mieszkać, bo tu się szanuje potrzeby mieszkańców.

 

Danuta Klimek

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013