powrót

Kształcenie z głową

Wysoka jakość kształcenia i sukces absolwenta na rynku pracy to główny cel strategiczny Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej z Gdańska.

 

Od 2001 r. młodzi ludzie szukający w stolicy Pomorza dobrej uczelni społeczno-ekonomicznej wybierają się na ulicę Rajską 6. Tam z powodzeniem działa niepubliczna jednostka naukowo-badawcza, która zapewnia studentom wszechstronną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje przydające się zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. – Stawiamy mocno na rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy. Cieszę się, że nasi studenci opuszczający mury uczelni nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Promujemy aktywne postawy obywatelskie, normy etyczno-moralne i wzorce zachowań, wyróżniające profesjonalnych i odpowiedzialnych menedżerów oraz pedagogów – mówi dr Roman Gawrych, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

Polska Komisja Akredytacyjna po raz kolejny pozytywnie oceniła kadrę akademicką, program nauczania, w tym dane dotyczące osiągania efektów kształcenia oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „pedagogika” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Następna taka ocena programowa odbędzie się w roku akademickim 2020/2021.

WSSE z Gdańska przeprowadziła autorskie badania, obejmujące prognozę rynku pracy za pięć lat w regionie pomorskim oraz regionach sąsiedzkich. – W najbliższych latach będziemy potrzebowali specjalistów z zakresu kierowania podmiotami szeroko pojętej ekonomii społecznej, handlu, finansistów i inżynierów. To dla nich będzie najwięcej ofert pracy. W praktyce chodzi również o przygotowywanie kadry pedagogicznej i zarządzającej, która będzie odpowiadała wymogom współczesnych problemów i potrzebom szkół, placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych, jak również innych organizacji i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem występujących potrzeb społecznych związanych z różnymi aspektami zarządzania i pedagogiki – przekonuje dr R. Gawrych. W związku z tym uczelnia zapewnia swoim adeptom zdobycie kompetencji zawodowych, które pomogą w odnalezieniu się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

WSSE dba nie tylko o studentów. W październiku z myślą o władzach samorządowych różnych szczebli, dyrektorach szkół i placówek oświatowych, nauczycielach WOS i historii zorganizowała konferencję naukową „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju państwa”. Celem przedsięwzięcia było m.in. uświadomienie znaczenia roli elit oraz samorządu terytorialnego w rozwoju państwa, a także podkreślenie w tym kontekście roli edukacji.

Gdańska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna została nominowana do nagrody EuroSymbol Nowoczesnego Kształcenia 2015.

 

Dariusz Brombosz

 
nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013