powrót

Kształcenie interdyscyplinarne: szansa na sukces

Jeśli komuś się wydaje, że współczesna chemia to wyłącznie nauka z probówkami i odczynnikami w rękach – jest w błędzie. Wystarczy odwiedzić Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, aby przekonać się, że chemia XXI wieku to dziedzina nauki, która z matematyką i fizyką wyznacza nowe światowe standardy.

 

Politechnika Wrocławska to bez wątpienia silna marka. W rankingu krajowym wyznacza trendy uczelniom technicznym, a i na świecie – mówiąc „Wrocław University of Science & Technology” nie ma się powodu do wstydu. Potwierdzają to zagraniczne koncerny i środowiska naukowe z różnych części świata. Uczelnia daje możliwość zdobycia wiedzy w ramach szesnastu wydziałów. Do jej silnej pozycji bez wątpienia przyczyniła się opracowana i wdrożona Strategia Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. W niej została określona misja uczelni, bardzo mocno w dokumencie kładzie się nacisk na rolę podtrzymania i rozwijania kompetencji związanych z kształceniem i powiązaniem dydaktyki i nauki. Realizacja planu opiera się głównie na kreatywności, profesjonalizmie, przekazywaniu studentom twardych i miękkich umiejętności oraz współdziałaniu z otoczeniem i partnerami zewnętrznymi. W strategię i wizję uczelni świetnie wpisuje się Strategia Rozwoju Wydziału Chemicznego.