powrót

Kaliskie centrum nauki i kariery

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu od lat uchodzi za najlepszą uczelnię zawodową w Polsce. W 2014 r. otworzyła Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych – jedyny taki obiekt naukowy w Europie.

 

Dzięki wieloletnim zabiegom w Kaliszu od dwóch lat działa Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych – obiekt zazdrości wielu krajów. Nic dziwnego – jest on jedyną taką placówką edukacyjną w Europie, i zarazem jedną z nielicznych na świecie.

Nie kryję dumy, bo otwarte niedawno Centrum to właściwie moje „dziecko” – cieszy się prof. zw. dr inż. Jan Chajda, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, od ponad pół wieku związany z pracą naukową. – Zdobyliśmy najlepszą, unikatową aparaturę, której mogą pozazdrościć Kaliszowi największe laboratoria naukowe na Starym Kontynencie. Mamy do dyspozycji jedną z dosłownie kilku na świecie maszyn do pomiaru kół zębatych w przestrzeni. Posiadamy maszyny do pomiarów błędów kształtu, chropowatości powierzchni, urządzenie do pomiaru poszczególnych elementów, z których zbudowane są koła zębate, jak również aparaturę mierzącą współpracę jednostronną kół zębatych walcowych i stożkowych. Wszystko w jednym konkretnym celu: aby udoskonalać elementy, z których zbudowane są silniki i sprawić, by były one jeszcze bezpieczniejsze.

Nowoczesny budynek Centrum liczy trzy kondygnacje. Na parterze znajduje się część laboratoryjna, w której można korzystać z aparatury. Pierwsze piętro to sale seminaryjne, gabinety, pomieszczenia techniczne oraz taras widokowy z wydzielonym miejscem do pracy. Na ostatnim pietrze znajdują się sale dydaktyczne, włącznie z salą audiowizualną, która pozwala na wyświetlanie filmów w technologii 3D. Z myślą o gościach uczelni, którzy zechcą skorzystać z bazy dydaktycznej Centrum, władze wybudowały hotel. A we wrześniu br. do władz wszystkich wydziałów mechanicznych na uczelniach w Polsce zostaną wysłane specjalne zaproszenia, aby studenci i doktoranci bezpłatnie korzystali z bazy dydaktycznej nowoczesnego ośrodka.

Należy dodać, że utworzenie wartego ok. 25,3 mln zł Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych to indywidualny projekt kluczowy realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

 

Synergia nauki i biznesu na medal

 

Inwestycja w Centrum okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Powód jest prosty. Kalisz to zagłębie firm produkujących elementy do silników lotniczych. Obok polskich obecne są tu firmy amerykańskie i kanadyjskie. Nie tylko Centrum Dydaktyczne, ale cała szeroko pojęta oferta kształcenia PWSZ ma zatem olbrzymie znaczenie w kontekście przygotowania kadr dla tego właśnie przemysłu.

Kaliska uczelnia nie ukrywa, że obok świetnej kadry (samych tylko profesorów jest 80) i wysokiej klasy zaplecza badawczo-rozwojowego, mocno stawia właśnie na współpracę z światem biznesu. Współpraca ta z roku na rok odnosi coraz większe sukcesy.

Dążymy do przekazywania najnowszej wiedzy w zakresie nauk technicznych, medycznych i ekonomicznych w sposób rzetelny i innowacyjny. Dbamy szczególnie o jakość kształcenia gwarantującą wysoki poziom zawodowy absolwentów. Świadomi swojej pionierskiej tradycji, jesteśmy w szczególny sposób otwarci na potrzeby gospodarki Wielkopolski południowej – podkreśla prof. J. Chajda.

PWSZ współpracuje zatem praktycznie ze wszystkim zakładami zlokalizowanymi w Kaliszu. Nie brakuje firm, które oferują uczelni pomoc finansową i organizują staże dla studentów, którzy docelowo pozostają w szeregach kadry pracowniczej. Zresztą prof. J. Chajda ma kontakt z całym ekonomicznym otoczeniem Kalisza. Do najważniejszych partnerów szkoły zaliczyć można m.in. Pratt&Whitney, Meyer Tool, Mahle, Delphi, DMG MORI, PZL WSK Kalisz, Energa, Wielkopolski Klaster Lotniczy, Volkswagen Polska, PGNiG i wiele innych.

Już od drugiego roku studenci realizują praktyki bezpośrednio w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach, gdzie na bieżąco mogą skonfrontować zdobywaną wiedzę z rzeczywistymi wymaganiami zawodowymi. Należy też podkreślić, że tutejsza ilość praktyk znacznie przekracza krajowe standardy i w skali całego toku studiów wynosi minimum kilkanaście miesięcy. Dzięki temu dualnemu mechanizmowi absolwenci z Kalisza są zazwyczaj znakomicie przygotowani do wejścia na rynek pracy.

 

Od mikrusa do lidera

 

Początki uczelni były skromne. W 1999 r., gdy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu pojawili się pierwsi studenci, naukę prowadzono na trzech specjalnościach. Szkoła nie posiadała własnego majątku. Dziś nominowana do tytułu EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2016 PWSZ zdobywa szczyty rankingów w zakresie kształcenia spośród uczelni zawodowych. Majątek pomnożyła do wartości 60 mln zł w środkach trwałych – i to bez zaciągania kredytów. Do dziś jej mury opuściło ponad 15 tys. absolwentów. Obecnie ponad 300 wykwalifikowanych pracowników naukowych kształci ponad 3500 studentów na 20 kierunkach i w 28 specjalnościach oraz na 6 kierunkach magisterskich. Co, obok szerokiej synergii nauki i biznesu, decyduje o tak wysokich notowaniach?

Jakość naszego kształcenia potwierdza choćby pozytywny audyt przeprowadzony w lutym br. przez jedną z najważniejszych jednostek certyfikacyjnych w Polsce, firmę TÜV SÜD opowiada prof. J. Chajda. – W zakresie certyfikacji znalazło się kształcenie zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, obejmujące całą ścieżkę studiów, począwszy od identyfikacji wymagań klienta, w tym również zapotrzebowania rynku pracy, aż do procesu dyplomowania. Audytowi poddana została działalność wszystkich czterech wydziałów uczelni, jak również procesy realizowane na szczeblu centralnym. W efekcie uzyskaliśmy ISO 9001.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania na rynku pracy, kaliska uczelnia od września tego roku poszerza ofertę studiów inżynierskich. W nowo otwartym Wydziale Inżynierii Przemysłu we Wrześni prowadzone będą studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku mechanika i budowa maszyn.

 

Nie tylko dla studentów

 

PWSZ stale się rozwija. W najbliższym czasie wybuduje dla potrzeb studentów wychowania fizycznego nowe korty tenisowe. Wkrótce ruszy też budowa Małego Domu Studenta. Na uwagę zasługuje intensywna praca nad autorskimi, specjalistycznymi czasopismami w języku angielskim, skierowanymi do medyków oraz mechaników. PWSZ w Kaliszu bierze również czynny udział w życiu społecznym. Popularyzuje naukę, począwszy od dzieci, poprzez młodzież gimnazjalną i licealną, po osoby starsze, których udział w tutejszym Uniwersytecie III Wieku przekroczył wszelkie oczekiwania. Takich sukcesów warto życzyć każdej uczelni.

 

Dariusz Brombosz

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013