powrót

Jedyna taka oczyszczalnia

Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu jest być może jedyną w Polsce, na którą nałożono obowiązek doprowadzania ścieków przemysłowych do norm spełniających najsurowsze kryteria dla oczyszczonych ścieków komunalnych – i dobrze się z niego wywiązuje.

 

Na mocy porozumienia firma oczyszcza w jednej instalacji dwa strumienie ścieków: przemysłowe, dostarczane zamkniętym rurociągiem z zakładów GK Synthos S.A. w Oświęcimiu i osobno komunalne, doprowadzane z aglomeracji Oświęcimia – dość dużej, bo liczącej ok. 100 tys. RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców).

Jesteśmy miejsko-przemysłową oczyszczalnią ścieków, jedną z kilku w Polsce pełniących takie połączone funkcje – podkreśla Antoni Majcherczyk, prezes MPOŚ w Oświęcimiu.

Na czym polega trudność? Doprowadzenie strumienia ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji syntezy chemicznej do jakości wymaganej dla oczyszczonych ścieków komunalnych stosowanymi powszechnie metodami konwencjonalnymi jest praktycznie niemożliwe, dlatego ustawodawca w takim przypadku dopuszcza wyższe normy dla parametru azotu i fosforu. Ponieważ instalacja MPOŚ jest jedyną oczyszczalnią na terenie aglomeracji oświęcimskiej, otrzymała status oczyszczalni komunalnej, dla której w pozwoleniu wodno-prawnym określono zgodnie z Dyrektywą Rady Europy 91/271/EWG surowsze normy dla całego strumienia ścieków oczyszczonych odprowadzanego do odbiornika.

Powstała więc konieczność wyboru: albo rozdzielenie strumieni i budowa nowej oddzielnej oczyszczalni dla miasta, albo modernizacja już istniejącej oczyszczalni i oczyszczenie mieszaniny ścieków przemysłowych (których jest dwukrotnie więcej) z komunalnymi do poziomu wynikającego ze zmienionej Decyzji Pozwolenie wodno-prawne wydanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Z pomocą specjalistów z Politechniki Śląskiej wybrano tę drugą drogę. Jej kośćcem jest zastosowanie innowacyjnej technologii deamonifikacji o nazwie „DEMON”– tj. sposobu usuwania azotu bez zewnętrznego źródła węgla w oparciu o specjalnie wyselekcjonowany szczep bakterii. Projekt został umieszczony w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a tym samym uznany został jako zadanie priorytetowe dostosowania gospodarki ściekowej kraju do zgodności z wymaganiami unijnymi, dla którego to programu przewidziane jest wsparcie dotacyjne.

Koszt przedsięwzięcia, które chcemy zrealizować, opiewa na ok. 18,5 mln zł. Polega ono nie tylko na budowie instalacji opartej o technologię deamonifikacji , ale również modernizacji istniejącego układu biologicznego oczyszczania metodami konwencjonalnymi. Proces budowy instalacji zamierzamy zakończyć w 2018 r. Wtedy nasza oczyszczalnia będzie mogła w pełni zaspokoić potrzeby nawet większej aglomeracji, z przekroczeniem granicy 100 tys. RLM. Końcem lipca br. złożyliśmy wniosek o dotację z NFOŚ i GW informuje prezes A. Majcherczyk.

 

Danuta Klimek

Antoni Majcherczyk, prezes zarządu MPOŚ w Oświęcimiu: