powrót

Innowacje w służbie społeczeństwu

O pożytkach z chwastów, innowacjach w energetyce i biomasie jako odnawialnym źródle energii z Romanem Wagnerem, prezesem S.E.A. Wagner rozmawia Aleksander Polański.

 

 

Spółka S.E.A Wagner została laureatem Symbolu Innowacji 2015. Nie powinno być to zaskoczeniem – wdrażaniem nowatorskich rozwiązań zajmuje się pan od ponad 30 lat.

Jeżeli mówimy o historii, należałoby zacząć od Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej “ELPROG“ z siedzibą w Zielonej Górze, którą założyłem w 1983 r. Projektowaliśmy i produkowaliśmy urządzenia do wytwarzania energii cieplnej ze spalania paliw. Nasza automatyka do kotłów i palników na paliwa płynne i gazowe posiadała znak jakości “1” udzielony przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Od lat 90. działała firma ZTG WAGNER, która specjalizowała się w opracowaniu, dostawie i budowie nietypowych źródeł ciepła, wodnych i parowych, opalanych dowolnymi paliwami. To zresztą nasza specjalność do dziś, rozwijana w projektach realizowanych przez S.E.A. Wagner. Wiele z naszych rozwiązań uzyskało patenty, na pewno innowacyjności im nie brakowało. Dlatego cieszę się, że nasza działalność została doceniona. Chociaż innowacje odmienia się dziś przez wszystkie przypadki, nie zawsze w wyniku prowadzonych badań powstają rzeczy prawdziwie innowacyjne.

 

 

Czym w takim razie jest dla pana innowacyjność?

Mówimy o innowacyjności w zakresie kreowania i pozyskiwania pożytków dla społeczeństwa. Patent to nie wszystko, jak wspomniałem – sami złożyliśmy ich sporo. Myślenie o innowacyjności musi być połączeniem myślenia ekonomicznego i biznesowego, uwzględniać konkurencję i dokonania otoczenia gospodarczego, z wartością dodaną w postaci ewidentnych korzyści dla społeczeństwa. Inaczej trudno mówić o tym, że rozwiązanie jest innowacyjne, zresztą dla wynalazcy nie będzie też z tego pożytków gospodarczych.

 

Przełóżmy to na grunt energii alternatywnej i państwa najnowszych projektów dotyczących wykorzystania biomasy do celów energetycznych. Jakie korzyści wynikają z tych innowacji?

Po pierwsze, korzyści dla otoczenia, czy szerzej – środowiska powinny być mierzone latami. Dotyczy to zwłaszcza biomasy. W obecnej sytuacji prawnej biomasa uznawana jest za odnawialne źródło energii. W pewnym sensie słusznie, w przypadku spalania biomasy – emisje równoważone są przez pochłanianie dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy. Jednak dla mnie energia odnawialna to ta pochodząca z wiatru, wód geotermalnych czy słońca. Z pewnością nie można uznać za odnawialne źródło energii pełnowartościowej biomasy. Zagospodarowanie areałów rolniczych pod uprawę roślin energetycznych jest bardzo szkodliwe, powoduje wyjaławianie ziemi i ogranicza powierzchnie uprawy roślin jadalnych. Stwierdzenie że uprawa biomasy nie jest źródłem CO2, jest iluzją. A już wycinanie lasów w celu uzyskiwania zrębków z pełnowartościowego drewna jest czystym barbarzyństwem. Jeżeli mamy myśleć o biomasie w sposób prawdziwie ekologiczny, istotne są dwa strumienie surowców – jedne związane z odpadami komunalnymi, gdzie bardzo dużo jest biomasy odpadowej, w której wręcz toniemy, oraz wykorzystanie roślin jednorocznych, słomy, chwastów, etc.

 

Wykorzystanie tego typu surowców było przedmiotem prac badawczych w ramach dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pierwszy ze zrealizowanych projektów z programu INNOTECH umożliwił nam uzyskanie technologii termicznego przekształcania – w warunkach bezemisyjnych – odpadów stałych zagrażających środowisku. Dzięki składowi chemicznemu termicznie przekształcanych odpadowych roślin jednorocznych i zwierzęcych w postaci mączek mięsno-kostnych, efektem jest nie tylko odzysk energii, ale też wytwarzanie użytecznych produktów fosforowych. Z kolei w projekcie z programu GEKON, zresztą bardzo wysoko ocenionym, opracowaliśmy technologię przeznaczoną dla gmin do ok. 50 tys. mieszkańców, żeby spełnić wymagania nowej ustawy o odpadach, m.in. dotyczących przewożenia odpadów, ich zagospodarowania i umożliwić racjonalną gospodarkę nimi. W trakcie procedowania tego projektu przekonaliśmy i naukowców, i urzędników odpowiedzialnych za finanse w NFOŚiGW. To technologia dedykowana do określonego strumienia surowców, dostosowana do potrzeb gmin o tej wielkości.

 

Łatwiej jest przekonać naukowców i urzędników czy samorządowców i mieszkańców, którzy często protestują przeciwko budowie spalarni w ich miejscowości?

Często stosowane rozwiązania oparte na kotłach rusztowych nie nadają się do spalania śmieci bez bardzo drogich instalacji oczyszczania spalin, z czego często rezygnuje się w małych spalarniach. Dlatego też opór mieszkańców wobec tych metod spalania odpadów jest duży – i słusznie. Warto pokazać, że dobrze zaprojektowane do tego celu instalacje termicznego przekształcania, wpływają na zmniejszenie opłat za śmieci i mogą dostarczać tańszą energię, jednak konieczne jest zadbanie o jak najmniejszą emisyjność. W badaniach w INNOTECH-u odkryliśmy pewne naturalne własności reakcyjne w zakresie redukcji zanieczyszczeń gazowych w pierwiastkach znajdujących się w biomasie roślinnej z roślin jednorocznych. Zaproponowaliśmy termiczne przekształcanie określonej części biomasy jednorocznej w połączeniu z odpadami komunalnymi. W ramach projektu przeprowadziliśmy też wstępne badania, aby obniżyć koszt redukcji emisji dioksyn i innych szkodliwych substancji. Udało się też obniżyć zakładany nakład inwestycyjny, co z pewnością zainteresuje mniejsze samorządy. Jako społeczeństwo nie stać nas na niewykorzystywanie odpadów. Od lat zdają sobie z tego sprawę nasi europejscy sąsiedzi. Teraz pora na Polskę.

 

_______________________________________________________________________

Projekt: Odzysk energii z wytwarzaniem produktów fosforowych w procesie wysokotemperaturowego przetwarzania mieszanek biomasy roślinnej i zwierzęcej

Dotacja z programu: INNOTECH

Lider konsorcjum: S.E.A. Wagner Sp. z o.o.

Członek konsorcjum:

– Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej,
 

Cel projektu: wdrożenie nieznanej w skali globalnej, ekologicznej technologii do wytwarzania przydatnych surowców fosforowych oraz wysoko sprawnej energii cieplnej, przy minimalnym obciążeniu środowiska.

 

 

_______________________________________________________________________

Projekt: Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasy

Dotacja z programu: GEKON

Lider konsorcjum Fabryka Kotłów FAKO S.A. w Rumii

Członkowie konsorcjum:

S.E.A. Wagner Sp. z o.o

- Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

– Wydziały Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej,

Cel projektu: opracowanie technologii i wdrożenie instalacji WAFA do termicznego przekształcania frakcji palnych odpadów komunalnych i odwodnionych osadów ściekowych z odpadową biomasą dla odzysku energii z minimalnym obciążeniem środowiska naturalnego.

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013