powrót

Innowacje w medycynie

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2015/2016 uruchomił Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych.

 

Inwestycja była realizowana przez 6 lat, a kosztowała blisko 96 mln zł. Dzięki niej udało się stworzyć nowoczesną infrastrukturę badawczo-rozwojową w zakresie: wpływu biodegradacji środowiska na stan zdrowia; opracowania nowych metod leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji; analizy czynników genetycznych, chorób układu krążenia, oddechowego i nerwowego; analizy procesu starzenia, profilaktyki i leczenia.

Centrum śmiało można zaliczyć do nielicznych tego typu obiektów w Polsce, które pozwolą na skoncentrowanie badań naukowych w naukach medycznych i przyrodniczych, szybszy rozwój kadry naukowej, a przede wszystkim wspieranie utalentowanych studentów – przekonuje prof. UR dr hab. n. med. Artur Mazur, dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Obiekt dysponuje 17 laboratoriami ze sprzętem na światowym poziomie. W 64 pracowniach, w których pracują specjaliści i studenci, znajdziemy aż 200 urządzeń badawczych, m.in. tomograf komputerowy, magnetyczny rezonans jądrowy czy cytometr przepływowy z sorterem.

W rzeszowskim Centrum naukowcy z doświadczeniem zdobytym w Japonii i USA realizują projekty interdyscyplinarne, których znaczenie w nauce aktualnie bardzo się podkreśla.

Ważną inwestycją dla Wydziału Medycznego UR jest Zakład Nauk o Człowieku, gdzie przyszli lekarze uczą się na bazie „Programu świadomej donacji zwłok”. Warto to podkreśli, gdyż dla medycyny niezwykle cenna jest pragmatyka, czyli prawdziwe ciała zamiast manekinów, a tym samym ofiarność osób, które zdecydowały, że po śmierci przekażą swoje ciało do celów dydaktycznych.

 

Dariusz Brombosz

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013