powrót

Harmonijny rozwój miasta

Z Grzegorzem Szuplewskim, burmistrzem miasta Piastów, które zostało laureatem Symbolu Polskiej Samorządności 2016, rozmawia Anna Knapek

 

Czym dla państwa jest to wyróżnienie?

To przedaae wszystkim satysfakcja, że jesteśmy zauważani i doceniani na arenie ogólnopolskiej, bo tytuł został wręczony ze względu na konkretne aaa. Potwierdza to starą prawdę, że trzeba coś robić, żeby na coś zasłużyć. A z pewnością w minionym roku działo się w mieście dużo. To dowód, że obrany kierunek rozwoju jest słuszny. Jest to również duma, bo program jest prestiżowy, a członkowie zasiadający w Kapitule to znamienite osobistości.

 

Jaki jest przepis na sprawnie działający samorząd?

Po pierwsze harmonijne współdziałanie Rady Miejskiej i burmistrza. Po drugie szczęście do ludzi, którzy są kompetentni, obdarzeni wyobraźnią, podzielający wizję, którą dwa lata temu przedstawiliśmy mieszkańcom, ale również będący współautorami tej koncepcji. Mogę śmiało aaDzięki temu mogliśmy zaproponować plan rozwoju miasta, który przy aprobacie mieszkańców realizujemy.

 

Czy rok 2016 był dla Piastowa udany?

Sądzę, że tak. Dokończyliśmy ważne inwestycje rozpoczęte w 2015 r. oraz zrealizowaliśmy wiele nowych zadań. Udało się znacząco zwiększyć wydatki inwestycyjne – do 18%. Dzięki temu mogliśmy zbudować i zmodernizować szereg dróg, zbudować nowe parkingi, rozbudować sieć wodociągową i kanalizacyjną. Miasto postanowiło zainwestować również we własne lodowisko, które znajduję się na terenie MOSiRu, jest dostępne dla wszystkich piastowian i cieszy się bardzo dużą popularnością.

 

Jak prezentuje się plan działania na najbliższy rok?

Oczywiście chcemy utrzymać pozycję Symbolu Polskiej Samorządności, a żeby to zrobić, potrzebujemy ciągłego rozwoju. W 2017 r. rozpoczynamy istotne inwestycje dla naszego miasta, takie jak budowa budynku dla Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz nowoczesnej miejskiej hali sportowej. Kolejnymi ważnymi inwestycjami zaplanowanymi na najbliższe miesiące są budowa filii przychodni zdrowia i budowa domów komunalnych. Ponadto myślimy o działaniach, w których udałoby się wykreować w ramach posiadanych przez miasto gruntów powierzchni dla inwestorów. Piastów jest atrakcyjnym miejscem dla firm z uwagi na położenie i ten atut chcemy wykorzystać. Planujemy także szereg działań na rzecz poprawy stanu środowiska. Są nimi m.in. rewitalizacja zieleni (otrzymaliśmy dofinansowanie z NFOŚiGW na kompleksowe działania w tym zakresie), termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz działania w zakresie oszczędności i poszanowania energii.

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013