powrót

Grupa CEZ w Polsce – odpowiedzialny partner polskiej energetyki

Rok 2016 będzie niezwykle ważny dla krajowego rynku energetyki. Już od pierwszego stycznia zaczną obowiązywać zaostrzone standardy w zakresie emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów. Będzie to duże wyzwanie, z którym poradzą sobie tylko firmy, które przygotowały się na nadchodzące zmiany. Do ich grona, z pewnością zaliczyć możemy Grupę CEZ w Polsce, która od lat konsekwentnie prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju będącą, gwarantem stabilnej pozycji, nawet w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Grupa CEZ to koncern energetyczny, z centralą w Republice Czeskiej, działający w Europie oraz w Turcji. Akcje spółki dominującej CEZ, a. s. są w obrocie na praskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

Jednym z kluczowych rynków, na których działa Grupa CEZ jest Polska. W portfolio Grupy znajdują się m.in. elektrownia CEZ Skawina oraz elektrociepłownia CEZ Chorzów. Grupa CEZ w Polsce prężnie działa także na rynku handlu i obrotu energią oraz w obszarze gospodarowania ubocznymi produktami spalania, a także inwestuje w farmy wiatrowe.

Zrównoważony rozwój

Czeski koncern od lat prowadzi swą działalność z zachowaniem najlepszych standardów zrównoważonego rozwoju. Grupa CEZ nieustannie przeprowadza modernizacje technologiczno-procesowe swoich elektrowni i elektrociepłowni oraz podejmuje działania na rzecz minimalizowania wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne oraz lokalne społeczności. Aktywnie wspiera też działania promujące efektywność energetyczną. Wymienione działania są znakiem firmowym Grupy CEZ w krajach, w których prowadzi swoją działalność. Dodatkowo Grupa CEZ w Polsce podejmuje szereg działań edukacyjnych, mających na celu budowanie społecznej świadomości w zakresie ciepła sieciowego jako bezpiecznego i ekologicznego źródła ciepła. Działania podejmowane w powyższych obszarach zostały docenione przez Monitor Biznesu, który wyróżnił Grupę CEZ w Polsce tytułem Symbolu Działań Proekologicznych 2015.

W walce o Kraków bez smogu

CEZ Skawina jako jeden z dwóch największych dostawców energii cieplnej dla aglomeracji krakowskiej, przykłada bardzo dużo uwagi do proekologicznych aspektów produkcji. W ostatnich latach dokonano m.in. gruntownej modernizacji zakładu, zasadniczo minimalizując jego wpływ na środowisko naturalne.

Dodatkowo spółka z dużym zaangażowaniem uczestniczy w działaniach edukacyjnych na rzecz ograniczania niskiej emisji w Krakowie i Skawinie. Jako partner unikatowego w skali kraju porozumienia podpisanego przez głównych producentów ekologicznej energii cieplnej, aktywnie wspiera Urząd Miasta Kraków w likwidacji palenisk węglowych będących główną przyczyną smogu w centrum miasta.

Niezależnie od walki z niską emisją CEZ podejmuje liczne działania promocyjne skłaniające mieszkańców do przejścia na ekologiczne źródło ciepła jakim jest ciepło sieciowe wytwarzane w kogeneracji. Będąc partnerem programu „Ciepło dla Krakowa”, inicjuje liczne kampanie edukacyjne zarówno do osób rozważających wymianę źródeł ciepła, jak i kształtujące postawy proekologiczne wśród dzieci. Przykładem tych działań są m.in. wydarzenia: „Dni Ziemi”, „Festiwal Recyklingu”, „Kongres Niskiej Emisji”, „Tydzień Zrównoważonego Transportu” w których cyklicznie uczestniczy. Podejmowane są wspólne kampanie w mediami lokalnymi budujące świadomość ekologiczną mieszkańców: ich przykładem jest partnerstwo m.in. w akcjach „Bieg antysmogowy”, konkurs fotograficzny „Nie palę, bo lubię Kraków”, „Czad – cichy zabójca”. Przykładem zintegrowanej akcji edukacyjnej był prowadzony wśród uczniów gimnazjum program edukacyjny "Ciepło z głową".

Ciepło sieciowe bliżej mieszkańców Śląska

Kontrola procesu technologicznego pod kątem emisji do powietrza od samego początku działalności CEZ w Chorzowie stanowi jeden z priorytetów. Bliskość zabudowy mieszkalnej dodatkowo mobilizuje spółkę do praktykowania rozwiązań najbardziej korzystnych dla środowiska – elektrociepłownia restrykcyjnie kontroluje więc emisję pyłów, utylizuje odpady powstające w procesie spalania oraz oczyszcza wytwarzane ścieki, dzięki czemu ogranicza pobór wody surowej oraz zużycie chemikaliów.

W walce z niską emisją na Śląsku, CEZ odpowiada za szereg kampanii edukacyjnych i proekologicznych prowadzonych na łamach regionalnych wydań dzienników, tygodników i portali internetowych. Poprzez te działania przybliża mieszkańcom profesjonalną wiedzę związaną z procesami wytwarzania ciepła, obala mity dotyczące ciepłej wody użytkowej w sieci, wyjaśnia, jak otrzymać dofinansowanie do inwestycji czy pokazuje, jak przekonać innych mieszkańców bloku do podjęcia wspólnej decyzji instalacyjnej. Celem spółki jest przekonanie możliwie wielu środowisk, że walka o czyste powietrze jest wspólnym zadaniem nie tylko zakładów produkcyjnych i władz, ale każdego mieszkańca miasta.

Pozostaje liczyć, że takie zmiany będzie wprowadzał nie tylko czeski koncern. Jedno za to jest pewne – pomarańczowe barwy Grupy CEZ na dobre wpisały się już w energetyczny krajobraz Polski i stały się symbolem czystej energii.

 

 

– Na dużych firmach, takich jak Grupa CEZ, który reprezentuję, spoczywa duża odpowiedzialność. Bycie laureatem Symbolu Działań Proekologicznych to nie tylko wielki zaszczyt, ale też zobowiązanie do jeszcze większych starań o bardziej ekologiczną produkcję energii – mówiła Bohdana Horáčková, Prezes Zarządu Grupy CEZ w Polsce podczas ceremonii wręczenia Symboli 2015

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013