powrót

Empatia działa w obie strony

– Miernikiem skutecznego zarządzania w spółdzielni mieszkaniowej nie mogą być wskaźniki zysku, ale aprobata i zadowolenie mieszkańców – podkreśla Wiesław Cyzowski, prezes SM im. Wł. Jagiełły w Łodzi

 

Zarządy spółdzielni mieszkaniowych często stają przed dylematem, co jest ważniejsze: interes członka spółdzielni czy normy prawne? Dzieje się tak wówczas, kiedy trudno zadośćuczynić połączeniu najszczytniejszych idei solidaryzmu spółdzielczego z życzeniami ustawodawcy. A ten wymaga m.in. rozliczania każdej nieruchomości oddzielnie, niedopłacania do zalegających z czynszem i działania na zasadzie non-profit, żądając jednocześnie utrzymywania zasobów w stanie niepogorszonym, a wręcz oczekując rozwoju i inwestycji.

Jak z tymi sprzecznościami radzi sobie zarząd jednej z najlepiej postrzeganych spółdzielni w Polsce – bałuckiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły?

Musieliśmy znaleźć sposób pokrycia ewentualnych różnic powstałych w bilansie każdej nieruchomości przy oddzielnym rozliczaniu, które prowadzimy – mówi prezes W. Cyzowski. – Uruchomiliśmy statutowo nieoprocentowane wewnętrzne pożyczki do zwrotu w ciągu pięciu lat, aby w danej nieruchomości można było przeprowadzić remont bądź inwestycję, podczas gdy na jej koncie nie ma odpowiedniej kwoty. Nowoczesna inżynieria finansowa pozwala nam na takie rozwiązania w pełnej zgodności z literą prawa.

To działa. Wszystkie bloki „Jagiełły” wyróżniają się nie tylko wielobarwną estetyką, ale przede wszystkim komfortem zamieszkiwania i niskimi opłatami. 20 lat skutecznego zarządzania zaowocowało nowymi windami, siecią wod-kan i c.o., własną tanią kablówką, internetem, ISO na jakość obsługi, monitoringiem osiedla, nowymi parkingami z kamerami do podglądu w domowych telewizorach, zieleńcami, placami zabaw dla dzieci. Ocieplono dachy, przeprowadzono remonty klatek schodowych łącznie z wymianą okien. Czterokrotnie spadła liczba zgłaszanych usterek. Mieszkania i lokale użytkowe pięknieją i zwiększają swoją wartość.

 

Wszystko dla ludzi

 

Spółdzielnia to przede wszystkim ludzie; powinniśmy robić dla nich znacznie więcej – podkreśla prezes W. Cyzowski. – Dochody mają być przeznaczane na rozwój, a my za taki uznajemy szeroko zakrojoną działalność społeczną, oświatową i kulturalną dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Inwestujemy więc w obiekty wspólne służące wspólnym celom i budowie więzi społecznych.

A tych w spółdzielni nie brakuje. W Jagiellońskim Ośrodku Kultury działają trzy sceny teatralne, Akademia dla Dorosłych, fitness, siłownia, gimnastyka zdrowotna, sekcje szachów, warcabów, brydża, tańca, tai chi, leczenia ruchem, wycieczek rowerowych, recytacji wierszy dla dzieci. W 2013 r. została powołana spółdzielcza akademia „W Jagielle”, w której słuchacze korzystają m.in. z zajęć językowych i warsztatów tematycznych, a także wykładów akademickich, spotkań literackich, imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych. Zainteresowanie nie gaśnie także w soboty i niedziele.

Oczywiście SM im. Wł. Jagiełły nie jest wolna od typowych problemów, z których najważniejszym są zaległości w opłatach wynoszące przeciętnie 6,1%. Aby nie korzystać z kredytów i na bieżąco realizować wszystkie zobowiązania za dostarczone ciepło, wodę czy wywóz śmieci, spółdzielnia wykreowała własny, 2,5-milionowy fundusz stabilizujący, aby móc realizować pożyczkę na obciążanie nieruchomości, w której taki czy inny lokator jest zadłużony, niezależnie od windykacji z zastosowaniem ogólnie obowiązujących przepisów. Dzięki temu nikt nie ponosi dodatkowych kosztów, a sąsiadom niepłacących lokatorów nie trzeba podwyższać opłat.

 

Danuta Klimek

 

 

W. Cyzowski, prezes SM im. Wł. Jagiełły:

 

– Spółdzielnie są klasycznym miejscem realizacji przysłowia: „Jak cię widzą, tak cię piszą”. To odnosi się także do działania zarządów i prezesów. Funkcjonujemy na zasadzie non-profit, więc miernikiem naszej skuteczności nie mogą być wskaźniki zysku. Natomiast wypracowana przez nas formuła zarządzania jest akceptowana, aprobowana i ta empatia działa w obie strony. Nasze pomysły mają służyć temu, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby ludzie byli uśmiechnięci i przyjaźni względem siebie. I to nam się udaje.

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013