powrót

Ekologiczna wspólnota

Aż siedemnaście wielkopolskich gmin zdecydowało się wspólnie rozwiązywać problem gospodarki odpadami na swoich terenach

 

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, EkoSymbol 2016, tworzą samorządy 17 gmin zamieszkiwanych przez ok. 300 tys. ludzi, które połączyły siły w zakresie gospodarki odpadami.

Podstawą utworzenia związku była troska włodarzy gmin o ochronę środowiska – podkreśla Dorota Lew-Pilarska, przewodnicząca Zarządu Związku.

Budowa 18 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych możliwa była dzięki pozyskaniu przez Związek dotacji w wysokości ok. 2,5 mln zł w latach 2014–2015. Rocznie dziesięć wybranych w drodze przetargu firm zbiera łącznie ponad 90 tys. ton odpadów zmieszanych, ponad 16 tys. ton segregowanych odpadów komunalnych i ponad 13 ton leków. Odpady (poza lekami) trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym i są poddawane recyklingowi.

Ostatnio na terenie naszego RIPOK-u została wybudowana jedna z największych w Polsce kompostownia zamknięta o mocy przerobowej ok. 70 tys. ton odpadów rocznie. Samorządy nie dołożyły na budowę tych instalacji ani złotówki – zaznacza przewodnicząca D. Lew-Pilarska.

Efekt ekologiczny przedsięwzięć SELEKT-u to: odpowiednie poziomy odzysku, wzrost świadomości społeczeństwa i mniej odpadów w lasach, udział mieszkańców w selektywnej zbiórce, choć jeszcze niedawno niektórzy nie posiadali kubłów na śmieci, żyjąc w przekonaniu, że nie produkują odpadów.

Związek uczestniczy w festynach ekologicznych i innych imprezach organizowanych przez gminy. Prowadzi lekcje w przedszkolach i szkołach. Maskotki Żabusia Czystusia i Księżna Selekta sprawiają, że edukacja młodego pokolenia ma dużą szansę zaowocować lokalną świadomością ekologiczną i dbałością o środowisko.

Selekt otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW na kampanię edukacyjną p.n.: „Świat pięknieje – tworzenie i malowanie koszy na odpady”, której celem było zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży, a za ich pośrednictwem rodziców, na problemy związane z gospodarowaniem odpadami, z naciskiem na selektywną zbiórkę i jej jakość. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 7300 dzieci w 140 placówkach.

 

Danuta Klimek

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013