powrót

Eko-Babice z EkoSymbolem

Stare Babice są coraz bardziej atrakcyjne między innymi dzięki dbałości o środowisko – dlatego stały się EkoSymbolem 2016

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” realizuje wieoletapowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki niemu mieszkańcy mogą korzystać z dobrodziejstw czystej wody, nie wpływając przy tym negatywnie na środowisko naturalne.

Ten największy w historii inwestycyjny projekt z udziałem funduszy unijnych zapewnił położonej między Warszawą a Puszczą Kampinoską gminie awans do grona ekoliderów. Stworzył zachętę do osiedlania się i inwestowania, gdyż komfort życia mieszkańców bardzo się poprawił. W ciągu kilku lat ich liczba wzrosła niemal dwukrotnie.

Skończyły się problemy z dostawami świeżej, czystej wody, uzależnienie w tej mierze od zewnętrznych dostawców, a także niedogodności związane z zanieczyszczeniem środowiska.

Budżet projektu wyniósł dotychczas ok. 191 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności to ok. 102 mln zł. Ważnym aspektem było podłączenie do kanalizacji blisko 12 tys. mieszkańców. Powstała nowa stacja uzdatniania wody w Borzęcinie Małym, produkująca średnio 1,8 tys. m3 wody na dobę, ponad 13 km sieci wodociągowych oraz prawie 114 km kanalizacji w zachodniej i środkowej części gminy, w tym 42 przepompownie, a także 3579 studzienek i 91 hydrantów. W wyniku rozbudowy oczyszczalni jej przepustowość podwoiła się z 3 do 6 tys. m3/dobę, a wskaźnik skanalizowania gminy wzrósł z 40% do 95%. Uzyskano bardzo restrykcyjne parametry ścieków odprowadzanych do Puszczy Kampinoskiej. Sieć kanalizacyjna liczy prawie 180 km, a oczyszczalnia spełnia normy regulujące parametry ścieków oczyszczonych, zwłaszcza dotyczące zawartości substancji biogennych.

Z osadów ściekowych będzie produkowany nawóz organiczno-mineralny. Wszystkie uciążliwe zapachowo procesy przebiegają w szczelnie zamkniętych budynkach wyposażonych w najnowsze instalacje filtracyjne. Nowoczesności dopełnia samochód specjalistyczny do czyszczenia i udrażniania kanałów sanitarnych oraz pojazd do teleinspekcji kanałów wyposażony w specjalistyczną kamerę samojezdną z własnym oświetleniem.

Na tym „Eko-Babice” nie poprzestają. – 28 października 2016 r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie została podpisana kolejna umowa dla kolejnej, trzeciej części projektu – informuje Paweł Turkot, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Stare Babice” sp. z o.o. – Umożliwi to realizację kolejnych inwestycji polegających na budowie 20,134 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 7,5 km sieci wodociągowej.

 

Danuta Klimek

 

– Jestem przekonany, że wszystkich laureatów łączy ważna okoliczność: nie było łatwo, ale mimo tego dzisiaj wieńczymy nasze dzieło. Mam przyjemność odebrać tę nagrodę nie tylko jako wójt gminy, ale również jako reprezentant wszystkich fachowców, którzy uczestniczyli w nagrodzonym projekcie. Dedykuję to wyróżnienie pracownikom Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice”, jak również pracownikom Urzędu Gminy, dzięki którym wszystko się udało – mówił Krzysztof Turek (na pierwszym planie), wójt gminy Stare Babice odbierając EkoSymbol 2016 z rąk Jakuba Lisieckiego, red. nacz. „Monitora Biznesu” oraz Leszka Karskiego (na drugim planie), dyrektora departamentu Strategii i Komunikacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013