powrót

Aktualności

Dynamiczny rozwój NITRO-CHEMU

Doskonałe wyniki sprzedażowe spółki w 2015 r. to efekt strategii ekspansji rynkowej oraz intensywnych starań o budowę trwałych, opartych na zaufaniu i lojalności relacji z klientami.

 

Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. jako firma z ponad 65-letnim doświadczeniem w produkcji szeroko pojętych materiałów wybuchowych jest marką rozpoznawalną zarówno w kraju, jak i na świecie. Wyroby spółki cechuje wysoka jakość, trwałość i niezawodność działania, co w połączeniu z elastycznym podejściem do klienta i profesjonalną obsługą daje dużą przewagę nad konkurencją.

Rok 2015 to rok wytężonej pracy wszystkich pracowników, począwszy od pionu handlowego, poprzez wydział produkcyjny, działy rozwoju i inwestycji oraz utrzymania ciągłości ruchu, na magazynach i eksporcie skończywszy.

W ciągu minionych 20 lat działalności nie było roku obfitującego w tak bogate zadania produkcyjne, inwestycyjne i sprzedażowe, ale postaramy się go powtarzaćmówi Tomasz Ptaszyński, prezes zarządu Zakładów Chemicznych "NITRO-CHEM" S.A.

 

Plany zakładu na najbliższy rok to rozwój eksportu na dwóch płaszczyznach. Jedną jest zdobywanie kolejnych rynków zbytu i pozyskiwanie nowych klientów. Główne kierunki eksportu to przede wszystkim kraje europejskie, takie jak Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Bułgaria, Czechy czy Austria, zaś spoza Starego Kontynentu – głównie USA jako rynek strategiczny, na który przez ponad 10 lat zrealizowano szereg dostaw materiałów wybuchowych. Co raz większe znaczenie zyskują także inni odbiorcy: Kanada, Izrael, RPA, Algieria, Japonia, Korea, Australia, a także Wietnam, w którym właśnie uruchomiono wybudowaną przez spółkę linię do produkcji emulsyjnych materiałów wybuchowych. – Długoletnia współpraca na rynkach zagranicznych ukształtowała wizerunek naszej firmy jako otwartej na różne formy współpracy w biznesie, starającej się jak najlepiej zaspokoić potrzeby swoich klientów – dodaje prezes Ptaszyński.

 

Drugą płaszczyzną mającą zwiększyć sprzedaż krajową i zagraniczną to opracowanie oraz wdrażanie nowych produktów, nad którymi „NITRO-CHEM” prowadzi intensywne prace. Są to nowoczesne, małowrażliwe materiały wybuchowe oraz kompozycje na ich bazie, stosowane do elaboracji amunicji. Obecnie realizowana inwestycja badawczo-rozwojowa przewiduje w 2016 r. rozpoczęcie produkcji takich mieszanek. – Jest to nasza odpowiedź na znaczący wzrost zainteresowania takimi materiałami ze strony obecnych, jak i potencjalnych użytkowników amunicji małowrażliwej – wyjaśnia Tomasz Ptaszyński.

 

Nacisk na ekologię

 

Dla nominowanego aż w dwóch kategoriach do tytułu Symbol 2015 „NITRO-CHEMU” kluczowe znaczenie ma działalność proekologiczna. Jest ona szczególnie widoczna w procesie produkcji folii poliestrowych i polipropylenowych, stosowanych do celów opakowaniowych. Uruchomiona w 2012 r. linia produkcyjna, dofinansowana z POIG, jest jedną z najnowocześniejszych w Europie i nie generuje zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. W ofercie są m.in. folie biodegradowalne Triniflex cPLA, które powstają z w pełni biodegradowalnego poli(kwasu mlekowego) otrzymywanego z odnawialnych surowców naturalnych (np. mączki kukurydzianej). Opakowania tego typu bardzo przyczyniają się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Jedno z najistotniejszych zagadnień proekologicznych to poprawa jakości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych. „NITRO-CHEM” opracował koncepcję modernizacji technologii produkcji podstawowych wyrobów. W ramach projektu budowane są m.in. instalacje oczyszczania ścieków technologicznych. Modyfikacji ulegnie system zasilania obiektów produkcyjnych w wodę do celów technologicznych, a także zamknięte zostaną obiegi wody chłodniczej. Dzięki projektowi znacząco obniży się zużycie tej ostatniej, a tym samym wykorzystanie wód powierzchniowych. Ścieki technologiczne odprowadzane do kanalizacji będą spełniać wymagania przepisów obowiązujących w tym zakresie, co korzystnie wypłynie na środowisko. Inwestycja wartości 30 mln zł jest w trakcie realizacji, a jej zakończenie przewidywane jest na koniec 2016 r.

Anna Knapek

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013