powrót

Drogowa rewolucja

W Instytucie Techniki Budowlanej trwają prace nad nowatorskim projektem naukowym. Temat pracy szczególnie powinien zainteresować kierowców, bo dotyczy poprawy jakości dróg w Polsce.

 

Polscy naukowcy postanowili spróbować zlikwidować problem posadowienia nawierzchni drogowych na słabonośnym podłożu. Istnieje szansa, że przejdzie on do historii. Wszystko za sprawą dr inż. Marty Kadeli i jej zespołu naukowo-badawczego z Zakładu Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki Instytutu Techniki Budowlanej.

W ramach projektu pn. „Wzmacnianie słabego podłoża poprzez zastosowanie warstwy z pianobetonu w kontakcie z podłożem gruntowym” trwają prace nad zastosowaniem warstwy z pianobetonu jako warstwy pośredniczącej w przekazywaniu obciążeń na podłoże gruntowe. To bez wątpienia rozwiązanie innowacyjne, stanowiące alternatywę dla metod wzmacniania słabego podłoża, stosowanych obecnie.

Niewątpliwym walorem wykorzystania warstwy pianobetonu w stabilizacji podłoża jest niski koszt zabudowy, szybkość i łatwość wykonania – przekonuje dr inż. Marta Kadela, kierownik projektu, laureatka IV edycji programu Lider organizowanego przez NCBiR. Wdrożenie wyników projektu idealnie wpisuje się w działania krajowych i europejskich programów ramowych, mających na celu niezużywanie źródeł energii nieodnawialnej, zapewniając małe zużycie kruszyw naturalnych jako składnika pianobetonu. Warto podkreśli

, że w porównaniu do kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub też wykonania pali, zużycie to zostanie zmniejszone prawie o 90%.

W ostatnich latach wraz z poszerzaniem się współczesnej wiedzy inżynierskiej, jak również z pojawianiem się nowych technologii, następuje ciągły rozwój dziedziny geotechniki w zakresie wzmacniania słabego podłoża. Zastosowanie pianobetonu w kontakcie z nim to rozwiązanie stosunkowo nowe, chociaż sam pianobeton w budownictwie jest znany od ponad pół wieku. Naukowcy stoją przed trudnym zadaniem. Muszą stworzyć jak najlepszą recepturę mieszanki pianobetonu oraz określić, jaki jest najlepszy układ warstw dla danej konstrukcji.

W ramach pracy naukowej sprawdzają zachowanie pianobetonu w różnych warunkach. Poddają go testom, aby określić, jakie obciążenia może przenosić w danym czasie, jaki wpływ mają na niego niesprzyjające warunki atmosferyczne, zwłaszcza deszcz i śnieg. Odpowiednie eksperymenty są prowadzone w ramach badań laboratoryjnych, numerycznych oraz w warunkach terenowych Projekt otrzymał nominację do tytułu EuroSymbol Innowacji 2016.

 

Dariusz Brombosz

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013