powrót

Przyjazna Ener(g)ia

Czysta woda z kranu

O podnoszeniu komfortu życia dzięki czystej wodzie z prezesem PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim rozmawia Danuta Klimek

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim od lat propaguje dobrodziejstwo czystej wody, z czego jest już znane. Czy widzi pan wzrost komfortu życia mieszkańców na terenie objętym działaniem firmy?

Zdecydowanie tak. Nasz motyw przewodni brzmi: „czysta woda prosto z kranu”. W ostatnich latach niewątpliwie wzrósł komfort życia mieszkańców, także tych mieszkających w pobliżu obiektów należących do spółki. Natomiast uciążliwości związane z funkcjonowaniem obiektów występują jedynie sporadycznie – wprowadziliśmy wiele usprawnień w tym zakresie.

 

Równie ważne jak dostarczanie czystej wody jest oczyszczanie ścieków.

Dlatego dbamy o utrzymanie naturalnego środowiska w należytym stanie. Jesteśmy o krok od rozpoczęcia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, dzięki czemu zlikwidowane zostaną nieprzyjemne zapachy czy hałas. Z osadu ściekowego powstanie biogaz, który stanowić będzie energię wykorzystywaną na potrzeby oczyszczalni. Z kolei odpad zamieniony zostanie w polepszacz do użyźniania gleby. W zmodernizowanym obiekcie powstanie także multimedialna sala edukacyjna, gdzie prowadzone będą prezentacje i lekcje dla dzieci i młodzieży.

 

Dofinansowanie inwestycji projektów unijnych w znaczący sposób dopomogło rozwojowi firmy. Jak pan ocenia społeczny odbiór podjętych dotychczas działań?

Moja ocena w tym zakresie jest bardziej niż pozytywna. Z naszych usług korzysta ok 40 tys. odbiorców. Stale podnosimy poziom ochrony środowiska naturalnego, przejmując np. ścieki z niektórych miejscowości i gminy ościennej. Mieszkańcy z zainteresowaniem i zrozumieniem śledzą postępy realizacji projektu. Świadomość społeczna w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w Mińsku Mazowieckim jest bardzo wysoka, a my rozwijamy się dynamicznie, o czym świadczą liczne inwestycje i stabilność finansowa. 

 

Jakie są plany i perspektywy pozyskania finansowania zewnętrznego kolejnych projektów?

Jesteśmy na etapie opracowywania inżynierii finansowania dla wniosków z kolejnej unijnej puli. Łączna wysokość planowanych inwestycji wyniesie ok 70 mln zł, w tym 45 mln zł pozyskanych z UE, reszta ze środków własnych. W planach mamy projekty obejmujące rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody . ■

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013