powrót

Czysta woda w Ciechanowie

Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o. o. mieszkańcy miasta i okolic, a także firmy, zakłady i instytucje każdego dnia mogą liczyć na niezawodną dostawę czystej wody, jak również bezpieczeństwo środowiska przez odpowiednie oczyszczanie ścieków.

 

 

Sieć wodociągowa ZWiK Ciechanów liczy ponad 155 km, zaś kanalizacyjna niewiele mniej, bo niespełna 122 km długości. Firma dostarcza świeżą, ok. 7,5 tys. m3 czystej świeżej wody do ponad 5 tys. klientów, a odbiera 9,2 tys. m3 ścieków od 4,5 tys. ich „producentów”.

Miejski system wodociągowo–kanalizacyjny – studnie głębinowe, pompy, kilometry rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalnia ścieków – to skomplikowany organizm, który wymaga nieustannej troski niespełna 100-osobowej załogi, a także odpowiednich inwestycji. Upraszczając, wszystko po to, żeby wody nigdy nie brakowało, a ścieki nie zatruwały środowiska.

Budowę ciechanowskich wodociągów rozpoczęto jeszcze przed II wojną światową, a kontynuowano podczas okupacji niemieckiej, kiedy powstały pierwsze studnie głębinowe. W kolejnych dekadach sieć się powiększała, w 1962 r. oddano do użytku nowe ujęcie wody w Gostkowie oraz stację uzdatniania wody i pozostałe obiekty produkcyjne przy ul. Gostkowskiej. Druga połowa lat 60. to intensywna rozbudowa sieci wodociągowo–kanalizacyjnej pod budownictwo mieszkaniowe oraz dla powstających zakładów produkcyjnych. Z kolei w latach 70. zbudowano mechaniczną oczyszczalnię ścieków i zbiornik wyrównawczego wieżowego o poj. 1500 mna ul. Płockiej. Lata 80. to budowa ujęcia wody Kalisz-Przedwojewo. Kolejna dekada zaowocowała nową oczyszczalnią mechaniczno–biologiczną. Do 2007 r. zmodernizowano Stacje Uzdatniania Wody oraz osadniki wstępne i wtórne oczyszczalni ścieków. Wówczas ZWiK w Ciechanowie rozpoczął ponad 8-letnią realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I Etap”. Projekt nr POIS.01.01.00-00-250/09 współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.