powrót

Aktualności

CEZ Polska: dekada dla ekologii

Mija niemal 10 lat od pojawienia się Grupy CEZ w Polsce. Dziś koncern jest nie tylko znaczącym producentem energii cieplnej dla największych aglomeracji południowej Polski, ale również liderem we wdrażaniu proekologicznych rozwiązań.

 

 

 

 

Produkcja energii ze źródeł konwencjonalnych zawsze wiąże się z wpływem na środowisko naturalne. Aby ograniczyć negatywne skutki energetyki opartej na węglu, już w przyszłym roku wdrożona zostanie dyrektywa unijna IED, określająca rygorystyczne wymogi emisyjne. W polskich zakładach należących do CEZ Polska unijne wymogi zostały już spełnione – zarówno w nowoczesnym CEZ Chorzów, jak i zmodernizowanym CEZ Skawina.

 

 

Skok z XIX w XXI wiek

 

Elektrociepłownia Chorzów, której kominy na stałe wpisały się w krajobraz miasta, powstała w ostatniej dekadzie XIX wieku. Z obecną formą łączy ją tylko jedno – lokalizacja. Dziś CEZ Chorzów to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkujących zarówno energię elektryczną, jak i cieplną, który już w chwili oddania do użytku spełniał najbardziej restrykcyjne wymogi unijne. Od 2003 r., kiedy wybudowano nową chorzowską elektrociepłownię, podejmowano działania zmierzające do produkcji jeszcze czystszej energii. Dziś jeden z głównych celów w tym aspekcie stanowi zwiększenie współspalania biomasy (już w 2014 r. udział współspalania biomasy w produkcji energii elektrycznej i ciepła osiąga około 30% i jest to jeden z najwyższych wskaźników wśród polskich elektrowni węglowych). Drugi cel to zagospodarowanie produktów ubocznych. Wprowadzenie instalacji odwróconej osmozy pozwoliło o 70% ograniczyć zużycie chemikaliów stosowanych w procesie uzdatniania wody oraz pobór wody surowej, a co za tym idzie – ponowne wykorzystanie ścieków. Także odpady produkcyjne, jak np. popioły ze spalania biomasy, nie są składowane w tradycyjny sposób, ale dzięki działalności spółki CEZ Produkty Energetyczne Polska trafiają do ponownego użytku w branży budowlanej czy górniczej.

 

 

Moc czystej energii dla Śląska

 

Na terenie aglomeracji śląskiej czysta energia elektryczna i cieplna produkowana w CEZ Chorzów oświetla i ogrzewa domy mieszkańców Katowic, Chorzowa, Świętochłowic i Siemianowic. Liczba odbiorców energii cieplnej ciągle się powiększa – w dużej mierze dzięki działaniom propagującym ciepło sieciowe prowadzonym przez CEZ Chorzów wspólnie z lokalnym dystrybutorem. – Zależy nam na przekonaniu mieszkańców aglomeracji, że podłączenie ich mieszkań i domów do miejskiej sieci ciepłowniczej to najlepsze rozwiązanie nie tylko z uwagi na większy komfort, ale również bezpieczeństwo użytkowania, poprawę jakości życia w mieście i ochronę środowiska naturalnego. W ramach działań promujących nasze rozwiązania oferujemy też kompleksowy system wsparcia, które znacząco pomaga w realizacji tego typu przedsięwzięć – przekonuje Bohdana Horáčková, prezes zarządu CEZ Polska.

 

 

 

Skawina walczy ze smogiem

 

Zupełnie inne wyzwania stały przed ponad 50-letnią elektrownią Skawina, która dostarcza ciepło dla aglomeracji krakowskiej. Po przejęciu zakładu przez CEZ w 2006 r. priorytetem było jego dostosowanie do współczesnych norm ochrony środowiska oraz poprawa sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Już w pierwszym roku obecności CEZ w Skawinie podpisano kontrakt na budowę I nitki instalacji odsiarczania spalin, a w marcu 2007 r. został podpisany kolejny kontrakt na budowę II nitki. Zastosowana technologia umożliwia obniżenie emisji dwutlenku siarki o 92%. Koszt prac związanych z instalacją odsiarczania spalin wyniósł 127 mln zł, a tym samym koszty modernizacji w CEZ Skawina są dla Grupy CEZ największą inwestycją tego typu w Polsce. W ostatnich latach wykonano również instalację podawania biomasy oraz zmodernizowano kolejne turbozespoły. Kolejnym etapem planowanych proekologicznych inwestycji w CEZ Skawina będzie nowoczesna instalacja zmniejszająca emisję tlenków azotu. Ponadto CEZ w Skawinie posiada dwie małe elektrownie wodne – Skawina i Borek Szlachecki, przy czym ta druga, oddana do użytku w roku 2013 jest jedną z najmłodszych małych elektrowni wodnych w Polsce.

Obecnie ważnym elementem działalności CEZ w aglomeracji krakowskiej jest przeprowadzana wraz ze spółkami EDF i MPEC Kraków akcja ograniczenia niskiej emisji. W ramach działań promocyjnych „Ciepło dla Krakowa” CEZ nie ogranicza się tylko do prezentowania korzyści, jakie niesie ze sobą ogrzewanie mieszkania ciepłem sieciowym i przekonywania mieszkańców do użytkowania wody podgrzewanej tym ciepłem, ale również – podobnie jak na Śląsku – czynnie wspiera takie inwestycje poprzez dotacje celowe.

 

 

Więcej ekologii

 

Skala wydatków CEZ w Polsce, związanych z modernizacją i ochroną środowiska jest imponująca. W latach 2011-2015 CEZ w Polsce zainwestował ok 317 mln zł modernizując i zwiększając efektywność istniejących aktywów wytwórczych (elektrownia CEZ Skawina i CEZ Chorzów) oraz w rozwój portfela OZE (projekty farm wiatrowych, małe elektrownie wodne).

 

– Już teraz zaawansowane są prace nad budową farm wiatrowych o łącznej mocy 170 MW. Naszym celem jest udział w aukcji energii z OZE, planowanej na rok 2016 i temu podporządkowujemy w tej chwili wszelkie działania na tym projekcie – wyjaśnia Bohdana Horáčková.. CEZ w Polsce chciałby również rozpropagować w Polsce rozwiązanie od lat sprawdzające się w Czechach, czyli tzw. małą kogenerację. To kolejne działania potwierdzające, że nominacja do tytułu Symbol Działań Proekologicznych 2015 jest w pełni uzasadniona.

 

 

 

Aleksander Polański

 

 

 

Nie tylko produkcja

 

Jedną ze spółek Grupy CEZ działających w Polsce jest CEZ Towarowy Dom Maklerski, który działalność rozpoczął w lutym 2012 r. i jest jedynym do tej pory towarowym domem maklerskim na rynku polskim. CEZ TDM umożliwia podmiotom niebędącym członkami Towarowej Giełdy Energii zawieranie na giełdzie transakcji zakupu i sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych do energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii i w kogeneracji (tak zwanych certyfikatów zielonych, czerwonych i żółtych). Obroty energią elektryczną CEZ TDM na giełdzie w 2014 r. wyniosły ok. 1,4 TWh. W branży doceniono już efektywność spółki – podczas uroczystości „Rozrachunki 2014” organizowanej przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. została uhonorowana nagrodą „Złote obroty” za całokształt działalności na rynku giełdowym.

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013