powrót

Biurokratyczne ograniczenia

Wielcy kontrahenci organizując przetargi, stawiają surowe wymagania. Mimo rosnącej i nie zawsze uczciwej konkurencji, z bojów o intratne zlecenia Spółka EKO SERWIS wychodzi na ogół zwycięsko, zaś wzięte na siebie zadania realizuje rzetelnie. To godne podziwu, zważywszy że załoga firmy liczy zaledwie siedem osób. – Każdy tu wie, co do niego należy, i czasu nie marnuje – zapewnia Prezes EKO SERWIS Sp. z o. o. Małgorzata Lohner. Za najważniejszą inwestycję uznaje budowę biogazowni służącej do wytwarzania gazu, prądu elektrycznego i ciepła z odpadów organicznych. Obiekt powstanie w Pyrzycach i będzie jedyną w pobliżu Szczecina tego typu instalacją, zdolną przetworzyć 50 tys. ton odpadów organicznych rocznie. Jej wykonawcą jest doświadczona we wznoszeniu biogazowni Spółka MUTAG Polska. Prezes Wojciech Teasarczyk określa możliwości wytwórcze realizowanego zadania na 2 MW energii elektrycznej oraz 2,3 MW energii cieplnej.

W Spółce EKO SERWIS rośnie plik listów intencyjnych od potencjalnych dostawców surowca z sektorów spożywczego, gastronomicznego, mięsnego, którym biogazownia umożliwi zgodne z przepisami pozbycie się poprodukcyjnych pozostałości. – Dostarczanie odpadów będzie opłacalne w promieniu nawet 150 km od Pyrzyc – zapewnia prezes M. Lohner.

Dla Spółki EKO SERWIS najtrudniejsza do pokonania jest biurokracja, zwłaszcza przedłużająca się procedura wydawania pozwolenia na inwestycję. – Wiele się słyszy wzniosłych haseł o znaczeniu ekologii, a gdy przyjdzie do konkretów, firmom takim jak nasza rzucane są kłody pod nogi – z goryczą konstatuje Monika Plata – Menadżer ds. administracyjno-biurowych w Spółce EKO SERWIS. Na co dzień mieszkająca po niemieckiej stronie Odry prezes M. Lohner dodaje: – Kiedy uruchamiałam tam produkcję prądu z ogniw fotowoltaicznych, od zgłoszenia do wydania decyzji i wykonania przyłączy minęło zaledwie dwa miesiące.

EKO SERWIS Sp. z o.o. także za zachodnią granicą Polski zamierza intensyfikować swoją działalność.

 

Maciej Pawłowski

 

Domeną Spółki EKO SERWIS jest odbiór i unieszkodliwianie przemysłowych odpadów niebezpiecznych i innych (np. oleje odpadowe, przepracowane, transformatorowe, przekładniowe, zęzowe, hydrauliczne i inne, odpady wiertnicze, filtry olejowe, czyściwo zaolejone, odpady z gumy i tworzyw sztucznych). Firma oferuje także odbiór z jednostek pływających odpadów płynnych, magazynowanie paliw żeglugowych, olejów okrętowych, czyszczenie zbiorników i kotłów przemysłowych, kominów, rurociągów, kanałów spalin, odstojników, neutralizację przykrych i uciążliwych zapachów, prace na rzecz ochrony środowiska, złomowanie jednostek pływających, sprzedaż surowców do budowy dróg, autostrad, wałów przeciwpowodziowych, rekultywację składowisk odpadów komunalnych i wiele innych prośrodowiskowych usług.

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013