powrót

Bielska nauka przedsiębiorczości

Za konsekwentną, sumienną i popartą sukcesami współpracę nauki z biznesem, Akademia Techniczno-Humanistyczna z Bielska-Białej została nagrodzona EuroSymbolem 2016 w kategorii Synergia nauki i biznesu

Jestem wdzięczny, że Kapituła doceniła naszą uczelnię. Działania, jakie prowadzimy od wielu lat, przynoszą rozwiązania technologiczne mające charakter innowacyjny. Stawiamy mocno na badania naukowe i wyznaczamy sobie cel, aby z każdym rokiem rosła ilość nowatorskiej technologii w biznesie. Mam nadzieję, że nagroda EuroSymbol będzie eurodrogowskazem do ATH – podkreśla prof. dr hab. Jarosław Janicki, rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Uczelnia z Podbeskidzia mocno stawia na jakość kształcenia, ale istotną rolę w jej rozwoju stanowi współpraca z przedsiębiorstwami. Ma już na koncie spore sukcesy. Za kilka miesięcy jednym z największych osiągnięć naukowo-technologicznych na polu synergii nauki i biznesu w ATH będzie uruchomienie produkcji grafenu płatkowego o najwyższej jakości na skalę przemysłową oraz wprowadzenie go do styropianu, który będzie produkowany przez firmę Sempre Farby. – To będzie największa produkcja grafenu w Polsce o charakterze aplikacyjnym. Uzyskaliśmy patenty na wprowadzenie tego składnika do kompozytów, polimerów, materiałów termoizolacyjnych. Wszystko po to, by zdecydowanie poprawiać właściwości tych produktów – przekonuje prof. J. Janicki.

Sukcesy te są możliwe także dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska. Projekt pt. „Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen” otrzymał najlepszą notę, wpisując się idealnie w realizację regionalnych nowatorskich specjalizacji.

Bielska uczelnia w krótkim czasie stała się istotnym ośrodkiem innowacji na skalę nie tylko regionu, ale i kraju. Z powodzeniem działa tu Centrum Innowacji i Transferu Technologii. To prężny, dynamiczny ośrodek, w którym można realizować i wdrażać swoje innowacyjne pomysły w zakresie nauk technicznych, medycznych, ekonomicznych,zarządzania oraz humanistycznych. Tu spotyka się świat nauki i biznesu. Centrum promuje ofertę technologiczną oraz badawczą, doradza w sprawach ochrony własności przemysłowej, patentów i praw autorskich pracowników ATH oraz w zakresie możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć (wykorzystania środków unijnych).

Na synergii nauki i biznesu sporo korzystają studenci uczelni. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który powstał dzięki współpracy Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, pozwala na wypróbowanie modelu biznesowego. A chętnych nie brakuje, bo w ATH jest sporo utalentowanych studentów, którzy wygrywają najbardziej prestiżowe konkursy.

Warto dodać, że w grudniu w ATH odbyła się konfrencja “Nauka–Innowacje–Biznes”. Cel? Inspirowanie lokalnego środowiska przedsiębiorców i naukowców do myślenia w perspektywach rozwoju innowacyjności oraz zwiększania efektywności wdrażania nowych technologii.

 

Dariusz Brombosz

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013