powrót

Aktualności

Ambasadorowie w przemyśle

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej odgrywa szczególną rolę w polskim przemyśle lotniczym i kształceniu pracowników dla jego potrzeb.

 

 

Słynna Dolina Lotnicza skupia ponad sto podmiotów gospodarczych. Politechnika Rzeszowska jest jego członkiem, dzięki czemu kontakty naukowców z przedsiębiorcami rozwijają się na wielu płaszczyznach.

Misja Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa to kształcenie i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie z uwzględnieniem otoczenia przemysłowego, gospodarczego i społecznego. Wydział osiąga te cele przez wiele działań – przede wszystkim szeroką współpracę z tak znanymi potentatami, jak WSK PZL Rzeszów, PZL Mielec, Hispano Suiza Polska, Nowy Styl Group, Ultratech, MTU Aeroengines Polska, Zelmer Rzeszów, Borg Wagner Poland i in. Kadra tak opracowuje programy kształcenia, by absolwenci wyposażeni byli w wiedzę niezbędną później na rynku pracy. Składa się na nią nie tylko obecność w salach wykładowych i laboratoriach uczelni, ale również szeroko rozbudowany system staży i praktyk. Dzięki temu absolwentów bardzo często widać później na stanowiskach przemysłowych partnerów uczelni, a także w całym regionie i poza jego granicami. Wielu z nich realizuje bardzo użyteczne prace doktorskie. – To nasi ambasadorowie w przemyśle – podkreśla z dumą prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Drugi obszar współpracy nauki i biznesu to realizacja projektów naukowo-badawczych podejmowanych w celu rozwiązywania konkretnych problemów identyfikowanych przez przemysł.

Prowadzimy badania nad rozwiązaniami, które mogą później znaleźć zastosowanie w przemyśle – wyjaśnia prof. J. Sęp. – Realizujemy je w ramach projektów, które wspólnie konstruujemy i o które aplikujemy. Coraz częściej bywa, że zakład pełni w nich funkcję lidera, a uczelnia – usługową. To dobry model, wart upowszechnienia. Staramy się tu inspirować podmioty gospodarcze, gdyż przedsiębiorcy mogą rozpoznawać i wskazywać zadania do rozwiązywania. Oczywiście uczelnie też powinny aktywnie w tym dziele uczestniczyć, podpowiadając kierunki rozwoju. Właśnie tak pojmujemy synergię nauki i biznesu.

Na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa zbudowano już efektywny system kontaktów, podczas których podejmowane są inicjatywy w zakresie kształcenia i badań naukowych. Rezultaty? Aktualnie realizowanych jest ok. 50 projektów naukowo-badawczych. Jeden z nich to badania w ramach programu „Demonstrator Plus” nad częściami silników lotniczych pracujących w krytycznych warunkach, mające doprowadzić do poprawy właściwości eksploatacyjnych.

Widać również rozwój wydziałowej infrastruktury. W lutym br. otwarte zostało nowe Laboratorium Badań Kół Zębatych. Konsekwentnie modernizowane są inne laboratoria. Uruchomiono studia podyplomowe w ścisłej kooperacji z przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej. – Widzimy jeszcze wiele możliwości – zaznacza prof. J. Sęp. – Kolejne podmioty chcą podjąć z nami współpracę, oferując miejsca stażowe dla studentów. Myślimy też o zintensyfikowaniu współpracy międzynarodowej, także z partnerami spoza Europy – w Kanadzie i USA.

 

Dariusz Brombosz

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013