powrót

Aktualności

Zbuduj swoją przyszłość

Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże przyciąga jak magnes studentów wydziałów budownictwa uczelni z całego kraju. To doskonały przykład budowania pomostu między biznesem a nauką.

Uniwersytet Betonu, którego II edycja zakończyła się w tym miesiącu, wspiera edukację przyszłych inżynierów. Studenci wydziałów budownictwa w swoich uczelniach zazwyczaj zdobywają wiedzę teoretyczną. Projekt Grupy Górażdze pomaga im natomiast przygotować się do zawodu od strony praktycznej. – Chcemy zainteresować przyszłych inżynierów najnowszymi rozwiązaniami z zakresu materiałów budowlanych i pokazać im, w jaki sposób w praktyce mogą wykorzystać wiedzę zdobytą na uczelni. Uważamy, że biznes powinien aktywnie włączyć się w kształcenie kadr, a współpraca gospodarki i nauki jest konieczna – zaznacza Andrzej Balcerek, prezes zarządu spółki Górażdże Cement.

Ta idea zaowocowała powstaniem jednego z największych w Polsce projektów integrujących wiedzę akademicką z praktyką. W ramach Uniwersytetu Betonu adepci muszą między innymi wykazać się w trudnym zadaniu, a wszystko w duchu rywalizacji międzyuczelnianej. Jak podkreślają organizatorzy, zainteresowanie przedsięwzięciem jest ogromne, a przełożenie na korzyści teraz i w przyszłości – trudne do przecenienia. Wartością dodaną dla studentów jest wiedza praktyczna, której nieraz brakuje na studiach, a dla organizatora – zaprezentowanie Grupy Górażdże i jej oferty, co w praktyce oznacza przywiązanie się przyszłych inżynierów do marki.

– Uczestników Uniwersytetów Betonu rekrutujemy z uczelni technicznych z całego kraju – opowiada Andrzej Losor, główny specjalista ds. marketingu i komunikacji w Górażdże Cement SA. – W ramach projektu uczestniczą oni w spotkaniach integracyjnych i sesjach merytorycznych, podczas których zdobywają wiedzę o technologii betonu, a na koniec biorą udział w międzyuczelnianym konkursie. Finalistów wyłaniamy podczas uroczystej gali, zwycięzcy otrzymują bardzo cenne nagrody.

Studenci wraz z opiekunami uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych Grupy Górażdże i jej partnerów biznesowych wiodących producentów materiałów budowlanych. Poznają m.in. Cementownię Górażdże, przemiałownię Ekocem, kopalnie kruszyw oraz wytwórnie betonu towarowego. Na koniec uzyskują certyfikat ukończenia szkoleń.

Z coraz większym rozmachem

Pierwsza edycja konkursu w ramach Uniwersytetu Betonu ściągnęła do Grupy Górażdże 17 uczelni technicznych, w sumie ok. 200 studentów z całego kraju. Jej elementem był trwający od stycznia do maja 2012 r. konkurs zespołowy pt. „Właściwości i możliwości zastosowania cementów Grupy Górażdże w praktyce”. Producent rozesłał do laboratoriów uczelni biorących udział w projekcie próbki dwóch rodzajów cementu z oferty handlowej o zakodowanych oznaczeniach, wraz z piaskami normowymi. Zadaniem studentów było wykonanie normowych badań cech fizycznych i mechanicznych cementów (wytrzymałości na ściskanie po 2, 7, 28 i 56 dniach) i uzyskanie jak najdokładniejszych wyników. Badania rozpoczęły się równocześnie we wszystkich uczelnianych laboratoriach oraz w akredytowanym Laboratorium Materiałów Budowlanych Grupy Górażdże, którego wyniki stanowiły wzorzec. Wygrał zespół, który uzyskał wyniki najbardziej zbliżone do wzorcowych i zaproponował optymalne możliwości zastosowania cementu.

Druga edycja konkursu Uniwersytetu Betonu rozpoczęła się w marcu 2013 r. a zakończyła w maju br. Chodziło o samodzielne zaprojektowanie mieszanki betonu charakteryzującej się trudnymi do pogodzenia cechami: maksymalną wytrzymałością i minimalną gęstością. Tym razem udział w przedsięwzięciu brały już 23 uczelnie z całego kraju, w sumie blisko 300 osób, co pokazuje, że projekt cieszy się dużym powodzeniem. Gala finałowa odbyła się 8 maja br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

Główna nagroda w konkursie zespołowym przypadła studentom z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. – Zwycięska drużyna opracowała recepturę betonu, który z powodzeniem może być zastosowany do budowy tak wymagających obiektów jak mosty czy wysokie budynki – podkreśla prof. Zbigniew Giergiczny, prezes Centrum Technologicznego Betotech wchodzącego w skład  Grupy Górażdże.

Kierownictwo Grupy  już zapowiada III edycję programu, a przedsięwzięcie przyniosło organizatorom nominację do tytułu Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2014.

Dariusz Brombosz

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013