powrót

Aktualności

Zarządzać myśleniema

Sukcesy w komercjalizacji osiągnięć naukowych Centrum Transferu Technologii EMAG wynikają w głównej mierze z mądrego zarządzania firmą.

Skuteczny management ma wiele definicji; jedną z nich jest umiejętność przekierowywania działań ludzi na takie tory, jakie są aktualnie potrzebne, aby nie tracić czasu i potencjału – zauważa Anna Kubańska, prezes zarządu Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o., nominowana do tytułu Symbol Skutecznego Zarządzania 2016. – Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazały, że wielu osobom w firmie zależy na pracy, są silnie zaangażowane, potrafią myśleć nowatorsko i wybiegać w przyszłość. Zadaniem mądrego szefa jest – tylko i aż – dobrze zarządzać tym myśleniem.

Efekty tej dobrej polityki widać dziś dobitnie. Ale po kolei.

Istniejące od 2010 r. CTT EMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach pracuje nad komercjalizacją i wdrażaniem efektów prac badawczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. W głównej mierze podejmuje się wyzwań związanych z górnictwem, a to stawia szczególnie wysokie wymagania przed zarządem, sprawowanym jednoosobowo. Spółka dobrze wykorzystała środki pozyskane z programu „Paszport do eksportu” w ramach programu operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Postawiła na współpracę z zagranicą, zwłaszcza z trzema krajami: Chinami, Rosją i Ukrainą. Uzyskała poziom sprzedaży eksportowej w granicach 50% obrotu. Utrzymuje ten poziom, a pozyskane rynki odwdzięczają się do dziś, mimo ogólnej zapaści gospodarczej sektora.

Nawet w obliczu wojny w Zagłębiu Donieckim udaje się nam nie podejmować nadmiernego ryzyka i skutecznie współpracować dalej – podkreśla A. Kubańska. – Nie ukrywam natomiast, że główną naszą osią rozwoju jest synergia nauki z biznesem. Udaje się ona znakomicie, i to właśnie dzięki niej tegoroczna wycena spółki przekroczyła oczekiwania zakładanej strategii.

 

Idąc w nowe

 

W związku z ciągnącymi się od dłuższego czasu problemami finansowymi górnictwa CTT EMAG szuka możliwości współpracy z innymi sektorami. Próbuje wdrożeń niestandardowych, niekonwencjonalnych, jednostkowych, jak np. zbiorczy monitoring dla połączonych kopalń. Ale w firmie powstały też zespoły celowe, które zajmują się zupełnie nowymi tematami z całkiem innych branż. Efekt? Realizacja wielu przedsięwzięć, zarówno dofinansowanych z funduszy zewnętrznych, jak i w całości ze środków własnych. Aktualnie CTT EMAG pracuje (albo jako lider, albo jako konsorcjant i współrealizator) nad kilkoma projektami, spośród których warto zwrócić uwagę na dwa, realizowane z funduszy społecznych: Open Art i Audio Movie. W obu zadaniach jest jedynym przedsiębiorcą dostarczającym sprzęt wraz z oprogramowaniem mającym ułatwić osobom niedowidzącym i niedosłyszącym dostęp do dóbr kultury. Projekty znajdują się na etapie prób w obiektach docelowych tj. w salach kinowych i muzeach. Wkrótce rozpocznie się montaż sprzętu.

Dostrzegamy ogrom trudności z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w życiu – mówi A. Kubańska. – Mając świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu, staramy się również dostrzegać potrzeby innych. Szczególną troską otaczamy np. Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach, z którym łączą nas bardzo bliskie relacje. Tym niemniej twarde zarządzanie jest potrzebne, a mam wrażenie, że to potrafię. W celu uzyskania zwiększenia potencjału pojedynczych podmiotów skoncentrowani jesteśmy obecnie także na budowie struktury grupy kapitałowej, która już wkrótce rozpocznie działalność.

 

Jakub Lisiecki

 

 

Anna Kubańska, prezes CTT EMAG Sp. z o.o.:

– Dobry szef musi być twardy, ale i wyrozumiały oraz mieć na uwadze, że nie wszyscy wszystko potrafią. Należy umieć właściwie ocenić możliwości, potencjał i zdolności każdego człowieka pod względem jego kompetencji i zaangażowania w działania firmy. W tym celu koniecznie trzeba jak najlepiej poznać pracowników i umieć ich słuchać ze zrozumieniem, następnie podejmować mądre decyzje, które są możliwe do wdrożenia i akceptowalne przez zainteresowane strony. Ludzie przychodzący z pomysłami nowych rozwiązań, udogodnień, usprawnień to skarbnica wiedzy. Trzeba umieć mądrze ją wykorzysta

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013