powrót

Aktualności

Wyższy wymiar ubezpieczeń

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych od lat stanowią świetną alternatywę dla ubezpieczycieli komercyjnych. W Polsce od dwóch dekad jednym z głównych graczy tej branży jest TUW Cuprum.

Obecnie wśród 10 największych ubezpieczycieli na świecie figuruje aż 6 towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Najwięcej z Japonii i Stanów Zjednoczonych, gdzie TUW-y stanowią niemal 50 % rynku ubezpieczeniowego. We Francji, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech udział ten obejmuje ok. 1/4. Warto zatem przybliżyć schemat funkcjonowania TUW.

Składki wracają jak bumerang

Idea wzajemności polega na tym, że towarzystwo działa w interesie członków, którymi są wszyscy ubezpieczeni. W TUW, inaczej niż w firmach komercyjnych, składka nie jest stała, ani ustalana z góry, gdyż jej poziom uzależniony jest od rzeczywistego przebiegu szkodowości w danej – najczęściej wąskiej i bardzo wyspecjalizowanej - grupie ryzyka. Celem działalności TUW nie jest bezpośrednie osiąganie zysku, lecz wspólne pokrywanie szkód powstałych wśród jego członków. Natomiast nadwyżki, jakie TUW wypracuje zamieniają się na ulgi i przyszłe bonifikaty dla klientów. W Polsce TUW-y są wciąż mało popularną formą ubezpieczenia. Szkoda – można by stwierdzić - przyglądając się doświadczeniu i wynikom TUW Cuprum, prekursora na naszym rynku ubezpieczeń wzajemnych po 1989 r., nominowanego do tytułu Symbol Niezawodnych Ubezpieczeń 2014.

20 lat oszczędności i zwrotów

- Koncepcja utworzenia Towarzystwa powstała w 1993 r. - wyjaśnia Renata Gaszczuk, prezes TUW Cuprum.Analiza ubezpieczeń majątkowych w KGHM Polska Miedź S.A. za lata 1989-1993 wykazała, że wypłacone odszkodowania wyniosły niespełna 2% sumy składek ubezpieczeniowych zapłaconych firmom komercyjnym, co oznaczało, że koszt ubezpieczenia netto ukształtował się na absurdalnym poziomie 98% uiszczonych składek. Już w następnym roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Cuprum rozpoczęło więc swoją działalność.

Oszczędności KGHM, który wraz ze spółkami zależnymi i biznesowymi partnerami założył pierwszy związek wzajemności, okazały się ogromne: w ciągu 20 lat działalności zwroty składek TUW Cuprum wypłacane poszczególnym członkom sięgnęły 40%, a w wybranych latach nawet 60-70%. Ale system zwrotu świadczeń to niejedyna zaleta Towarzystwa. - Stawiamy na budowanie partnerskiej relacji. Przede wszystkim rozmawiamy: jakie jest ryzyko i jaka szkodowość w prowadzonej działalności, czy składka jest w ogóle opłacalna, jakiego rodzaju dokładnie ubezpieczenie jest potrzebne. Wszystko to pozwala nam dopasować produkt do oczekiwań rynku, a klientowi daje wielowymiarowe korzyści – dodaje R. Głuszczuk.

Ubezpieczenia szyte na miarę

Takie indywidualne podejście przyciąga nowych członków – w zeszłym roku do TUW Cuprum dołączyła Kompania Węglowa, dla której przygotowano innowacyjne rozwiązanie: ubezpieczenie na zasadzie wzajemności zostało połączone z ubezpieczeniem komercyjnym.

Czy udział w TUW jest zatem uniwersalną propozycją dla wszystkich szukających oszczędności w ubezpieczeniach? - Nie zawsze – szczerze przyznaje prezes TUW Cuprum – Jeżeli analizy prowadzone przez naszych specjalistów wykażą, że oferowane ubezpieczenie nie przyniesie wymiernych korzyści klientowi, nie próbujemy namawiać go na siłę. Wolimy raczej, żeby czuł się bezpiecznie i miał wpływ na kształtowanie polityki ubezpieczeniowej swojej firmy.

Czy dzięki takiemu podejściu staniemy się wkrótce drugą Japonią, przynajmniej w kwestii ubezpieczeń wzajemnych? Nawet jeśli nie w najbliższych latach, warto trzymać kciuki.

Aleksander Polański

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013