powrót

Aktualności

W strefie euro

Uniwersytet Zielonogórski tryumfuje w czwartej edycji programu EuroSymbol. Lubuska uczelnia zdobyła tytuł w kategorii Nowoczesnego Kształcenia.

 

W 2001 r. w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej powołano do życia Uniwersytet Zielonogórski. Od samego początku uczelnia jest kontynuatorem tradycji i dorobku obu uczelni. Posiada różnorodne wydziały, w których są rozwijane interdyscyplinarne i multidyscyplinarne kierunki badań i kształcenia, łączące nauki społeczne, humanistyczne, ścisłe, techniczne, przyrodnicze, ekonomiczne, prawne,sztuki plastyczne i muzyczne oraz od 2015 roku medyczne.

Posiadając bogatą ofertę nauczania, uczelnia w sumie kształci na 54 kierunkach. Wśród wydziałów na uwagę zasługuje Wydział Ekonomii i Zarządzania. To właśnie tam od kilku lat z powodzeniem i dużym zainteresowaniem studentów prowadzone są studia podyplomowe w ramach projektu „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. – Pamiętajmy, że Polska prędzej czy później będzie musiała wejść do strefy euro, choć wskutek ostatnich perturbacji nie wiadomo, kiedy to dokładnie nastąpi. Politycy i ekonomiści informują o korzyściach i stratach związanych z tym procesem. Z kolei w odczuciu społecznym wprowadzenie nowej waluty budzi niepokój nagłego i niekontrolowanego wzrostu cen. Studia podyplomowe współfinansowane przez NBP mają na celu m.in. obalenie mitów i przedstawienie faktów na temat procesu wymiany złotego oraz mechanizmów funkcjonowania strefy euro – mówi dr Paweł Szudra, koordynator projektu na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Kadra wykładowców pochodzi z różnych ośrodków akademickich. Wśród nich figurują takie nazwiska, jak: prof. Dariusz Rosati, prof. Cezary Wójcik, prof. Jan Rymarczyk, prof. Wojciech Bieńkowski. Nikogo więc nie dziwi fakt, że od pierwszej edycji kierunek zdobył sporą popularność i swój udział w nim deklaruje więcej zainteresowanych niż dostępnych miejsc. Wśród studentów zazwyczaj można spotkać dziennikarzy, samorządowców, młodych absolwentów różnych kierunków studiów oraz nauczycieli. – To przyszli eksperci, którzy wyedukowani na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii Unii Gospodarczej i Walutowej będą niwelować społeczne obawy przed ewentualnymi niekorzystnymi skutkami zastąpienia złotego przez euro – mówi dr Zbigniew Binek, kierownik projektu na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Studia są bezpłatne, wymagana jest tylko jednorazowa opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym. Słuchacze w ramach każdego spotkania biorą udział w dyskusji na temat bieżących wydarzeń ekonomicznych z kraju i świata, które mają niebagatelny wpływ na polską i globalną gospodarkę. Dodatkowo korzystają z opcji e-learning. Uczestniczą w testach, które przygotowują ich do zajęć, a ponadto oceniają poziom nauczania oraz samych wykładowców. Kończąc kierunek, otrzymują państwowy dyplom.

 

Dariusz Brombosz

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013