powrót

Aktualności

W pierwszej lidze ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie ma nowy kocioł grzewczy. To dobra wiadomość dla środowiska i mieszkańców, którym nie grożą drastyczne podwyżki za ogrzewanie – a także mocny akcent podsumowujący 40-lecie istnienia firmy.

W ciechanowskiej spółce ciepłowniczej montowany jest wydajniejszy i bardziej ekologiczny kocioł. Inwestycja przełoży się na oszczędności rzędu tysiąca ton węgla w skali roku.

To spory sukces, zważywszy, że w ocenie zarządu ścieżka rozwoju ciechanowskiego PEC-u nie była łatwa. W latach 90. firma przeszła dynamiczny okres restrukturyzacyjny. Musiała zmierzyć się z wieloma problemami, jak choćby nagłego nadmiaru mocy produkcyjnych spowodowanych przemianami społeczno-gospodarczymi i utratą statutu Ciechanowa jako miasta wojewódzkiego. – Udało się nam, jako nielicznym w tamtym czasie, pozyskać z EBOiR kredyt dewizowy na rekonstrukcję ciepłownictwa – opowiada Jerzy Wyrzykowski, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. Uzyskane środki w pełni wykorzystaliśmy. Zlikwidowaliśmy ciepłownię przemysłową, pobudowaliśmy ok. 25 km sieci ciepłowniczej w mieście, a przede wszystkim pozbyliśmy się 65 kotłowni lokalnych opalanych węglem grubym i koksem.

Efekty prac widać gołym okiem. Z krajobrazu miejskiego zniknęły dymiące kominy, zredukowano emisję niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i środowiska pyłów oraz gazów, a ciechanowski PEC stał się symbolem proekologicznych działań. Przejście z nieekonomicznych w eksploatacji kotłowni lokalnych na centralne źródło ciepła zasilane tańszym miałem węglowym znacznie wpłynęło na poprawę sprawności wytwarzania ciepła i przyniosło znaczne oszczędności w funkcjonowaniu firmy. Dziś PEC spala mniej węgla niż 20 lat temu, dając miastu dwa razy więcej ciepła.

Z udziałem Funduszu Norweskiego

Biorąc pod uwagę ochronę środowiska i interes społeczny władze spółki realizują projekt: „Redukcja emisji spalin poprzez przebudowę instalacji spalania paliw i odpylania spalin w PEC Ciechanów”. Koszt projektu wynosi 8 mln zł, z czego blisko 2 mln zł pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem projektu jest dostosowanie instalacji w ciepłowni centralnej do obowiązujących po 2017 r. standardów emisyjnych wynikających z przepisów krajowych i unijnych. Dzięki projektowi czterokrotnie zmniejszymy emisję zanieczyszczeń pyłowych i odpowiednio gazowych, w tym dwutlenku węgla. Osiągniemy wyższą sprawność wykorzystania energii pierwotnej zawartej w węglu na jednostkę wytworzonego ciepła. – wyjaśnia J. Wyrzykowski.

Na projekcie zyskają mieszkańcy Ciechanowa i okolic oraz szeroko pojęte środowisko naturalne.

Poprawa efektywności

Od wielu lat spółka przygotowuje się do wprowadzenia w życie dyrektywy unijnej, która będzie w Polsce obowiązywała od początku 2016 r., dotyczącej tzw. emisji przemysłowych. To jedna z istotniejszych unijnych aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska. Na szczęście PEC-owi nie grozi za dwa lata paraliż, bo już teraz modernizuje i unowocześnia się pod względem technicznym. Analizuje się wybór miksu paliwowego, który będzie odpowiedni do produkcji ciepła konkurencyjnego na rynku i spełniającego standardy emisyjne.

Jednym z ciekawszych projektów poprawy efektywności energetycznej i sprawności zarządzania miejską siecią ciepłowniczą jest realizowany obecnie projekt „Inteligentny system nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą w Ciechanowie – etap I”. Projekt ten realizujemy wspólnie z Wykonawcą – konsorcjum reprezentowanym przez firmę J.T.C. SA Będzin.

Dariusz Brombosz

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013