powrót

Aktualności

Smakowite samorządowe menu

Wielkopolska gospodarność” nie jest historycznym stereotypem. Patriotyzm i dzisiaj ma w tym regionie swój praktyczny wymiar.

Patrząc na powiat poznański, Karol Marcinkowski i Hipolit Cegielski byliby dumni, że ich dziedzictwo, sposób myślenia o najbliższej okolicy, intelektualny i materialny wkład w jej rozwój nie poszły na marne. Nad XIX-wiecznymi społecznikami starosta Jan Grabkowski ma jednak niebywałą przewagę. Podczas gdy oni działali we wrogim zaborczym otoczeniu, współcześni Wielkopolanie mogą korzystać z hojnej życzliwości zjednoczonej Europy. Robią to z imponującym rezultatem.

O zrealizowanych tu w ostatnich latach projektach pisać można długo, ale też konkretnie. Chwalebna zwięzłość każe szerokie samorządowe menu Ziemi Poznańskiej zilustrować najsmakowitszymi daniami.

Drogi to czuły punkt każdego powiatu, splot słoneczny, w który krytycy i krytykanci uderzają najchętniej. Niestety dla nich, tego fragmentu poznańskiego organizmu powiatowego nie sposób skutecznie atakować. 27 lipca był zwieńczeniem jednego z największych w kraju przedsięwzięć drogowych. Trzyletnia, 2-etapowa inwestycja objęła budowę łącznika między drogą powiatową nr 2512P i krajową nr 92 w Jasinie wraz z wiaduktem kolejowym oraz przebudowę ul. Rabowickiej, skrzyżowania z drogą krajową, budowę zjazdów i wjazdów po obu jej stronach. Warte ok. 30 mln zł zadanie udało się niemal w połowie pokryć rządowymi i unijnymi funduszami. Okazała inwestycja stanowi przykład iście wielkopolskiej kooperacji pro publico bono. Do jej urzeczywistnienia obok starostwa przyczyniła się (także finansowo) gmina Swarzędz.

Pragmatyzm łączy się tutaj z humanizmem. Otwarty dwa lata temu, wspierany przez starostę Park Orientacji Przestrzennej jest ewenementem na skalę europejską. Ów terenowo i przyrodniczo zróżnicowany kompleks pozwala niewidomym podopiecznym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach zaznawać bogactwa świata dostępnymi im zmysłami.

Powiat poznański przestał kojarzyć się wyłącznie z zabieganymi ludźmi rzetelnego spełniania obowiązków. Ostatnio stał się także krzewicielem wykwintnych rozrywek. Finał Lipcowego, międzynarodowego turnieju tenisa ziemnego kobiet „Powiat Poznański Open” śledziło 0,6 mln widzów. Jak obiecują organizatorzy, w przyszłorocznym pula nagród wzrośnie z 50 tys. do 75 tys. dolarów.

- Wyrosłe z chlubnych tradycji utylitaryzm, wrażliwość społeczna i praca organiczna są naszą samorządową dewizą – podkreśla Jan Grabkowski.

Maciej Pawłowski

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013