powrót

Aktualności

Profesjonalny partner synergii nauki i biznesu

Mądra korelacja osiągnięć intelektualnych z komercją przynosi dziś najlepsze efekty rynkowe. Skończyło się odtwórstwo gospodarcze, czas na nowość i kreatywność. Wygrywa ten, kto potrafi skutecznie rozwiązywać problemy. Tak jak Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o., nominowane do tytułu Siła Polskich Innowacji 2015.

 

Zmiany w prawodawstwie europejskim coraz bardziej kładą nacisk na łatwiejszy dostęp przedsiębiorców do innowacyjnych rozwiązań opracowywanych w naukowych jednostkach badawczych oraz na to, żeby miały one realny, pozytywny wpływ na gospodarkę. W tym duchu w Katowicach w 2010 roku zostało utworzone Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. Jego działalność skupia się na komercjalizacji i wdrażaniu rozwiązań opracowanych w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG. – Zamieniamy na praktykę gospodarczą rozwiązania będące efektem prac naukowych Instytutu, doprowadzając do ich wdrożenia – mówi Anna Kubańska, prezes zarządu Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. – To jest komercjalizacja, która prowadzi do uzyskania osławionej synergii nauki i biznesu. Jako CTT EMAG stanowimy niezbędne powiązanie obu tych dziedzin, bowiem uzupełniają się one wzajemnie, tworząc niezwykle bogaty wachlarz możliwości. Od samego początku nasze działania nakierowane są na innowacyjność.

Efektem tej innowacyjnej postawy było stworzenie Centrum Naukowo-Przemysłowego EMAG – konsorcjum sześciu podmiotów, w skład którego wchodzi CTT EMAG wraz z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG. Działalność konsorcjum opiera się na współpracy nauki i biznesu w zakresie wdrażania rozwiązań Instytutu EMAG głównie w sektorze przemysłu górniczego, ale także na ścisłej współpracy podmiotów biznesu i nauki w życiu gospodarczym, zwłaszcza w nowej perspektywie Horyzont 2020. CTT EMAG jest otwarte na nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami, zarówno jednostkami sektora nauki, jak i firmami komercyjnymi, chętnymi do opracowywania i wdrożenia w praktyce gospodarczej nowych rozwiązań. Taka współpraca umożliwia zaspokojenie potrzeb i oczekiwań partnerów biznesowych, między innymi poprzez dostęp to bogatej infrastruktury badawczej, zasobów inżynieryjnych i odpowiedniego know–how.

 

 

Wielkie wdrożenia – nie tylko w górnictwie

 

Miniony rok obfitował w znaczące dla spółki realizacje i wdrożenia. Do kluczowych należało zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu sterowania pracą węzła osadzarki w nowym zakładzie mechanicznej przeróbki węgla w spółce Lubelski Węgiel „BOGDANKA”. Powstał on na bazie opracowanego w Instytucie EMAG projektu, który został zmodernizowany i dostosowany do szczególnych potrzeb zamawiającego. Kolejnym dużym projektem był system monitoringu i analizy parametrów w rejonie ściany wydobywczej XMEN wdrożony w kopalni soli na Białorusi. CTT EMAG współpracuje z producentami maszyn i urządzeń górniczych (m.in. FAMUR, Becker – Warkop, KOPEX), dostarczając elementy automatyki przemysłowej i sterowania. W zakładach górniczych Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej pracują systemy bezpieczeństwa z dziedziny geofizyki oraz wiele przyrządów pomiarowych parametrów jakości węgla. W ostatnim roku spółka rozbudowała system monitoringu zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most w KGHM.

Wszystko to pokazuje, jak znaczącym partnerem dla najważniejszych polskich firm przemysłu wydobywczego jest spółka. Ale CTT EMAG nie ogranicza się tylko do tego sektora. Rozwiązania spółki funkcjonują także w innych sektorach gospodarki. Obszarem zainteresowania są także takie branże jak: kolej i energetyka, stacje uzdatniania wody czy spalarnie odpadów. – W każdej branży potrzebne są systemy sterowania procesami technologicznymi. Prowadzimy również prace z zakresu ochrony środowiska. Jesteśmy zatem otwarci na współpracę w praktycznie każdym sektorze przemysłu – podkreśla A. Kubańska.

 

 

Jakość na światowym poziomie

 

Centrum Transferu Technologii EMAG zapewnia kompleksowe usługi: od fazy badań, przez projektowanie, produkcję, po wdrożenie i serwis. Rozwiązania spółki cechuje bardzo duża dbałość o jakość. W 2011 r. firma wprowadziła system zarządzania ISO 9001:2008. Rok później otrzymała certyfikat jakości ATEX Q wydawany przez Główny Instytut Górnictwa dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. – Nasze produkty są niezawodne i sprawdzone. Wszystkie urządzenia pracujące w strefach niebezpiecznych, m.in. w strefach zagrożonych wybuchem metanu, muszą posiadać niezbędne certyfikaty i badania. Nie możemy pozwolić sobie na brak dbałości o jakość, skutkiem naszego zaniedbania może być tragedia ludzi – zaznacza A. Kubańska. Tym bardziej, że CTT EMAG dostarcza swoje rozwiązania również za granicę. Największym zagranicznym partnerem firmy są odbiorcy z Chin, Ukrainy, Rosji i Białorusi. Poziom tej sprzedaży stale rośnie – od 25% na początku działalności spółki do powyżej 50% w 2014 r. Niewątpliwie przyczynił się do tego zakończony we wrześniu ubiegłego roku projekt p.n. “Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Centrum Transferu Technologii EMAG” w ramach Działania 6.1 „Paszport do Eksportu” POIG. Wzrost wskaźnika eksportu wpływa również na wyniki finansowe CTT EMAG, które od 2011 r. pną się ku górze. Przychody wyniosły wówczas ok. 13,5 mln zł, w 2012 r. – 14,9 mln zł, a w 2013 r. – 19,1 mln zł. Podsumowanie 2014 r. nie jest jeszcze zakończone, wiadomo jednak, że z racji napiętej sytuacji politycznej za wschodnią granicą Polski, przychody nieco spadły. Jednak utrzymywanie się tendencji, takich jak wzrastająca chłonność rynku urządzeń górniczych w zakresie wysokich technologii, stałość wydobycia węgla kamiennego na rynkach światowych oraz społeczny nacisk na wzrost bezpieczeństwa pracy i ochronę środowiska pozwalają firmie spokojnie spoglądać w przyszłość.

 

 

Sukces dzięki zarządzaniu

 

Co tu kryć – dynamiczny rozwój spółka zawdzięcza przede wszystkim osobie prezes Anny Kubańskiej. Podstawą skutecznego zarządzania jest spojrzenie na firmę jak na jeden organizm i uważne podejmowanie strategicznych decyzji. – Rozwiązuję problem, patrząc na niego bardzo szeroko. Biorę pod uwagę każdy aspekt, nie tylko ekonomiczny czy techniczny, ale również społeczny. Staram się wyciągać wnioski na przyszłość i nie popełniać błędów, które zdarzyły się już innym. Ciągle się uczę – mówi A. Kubańska. I dodaje: – Bycie liderem wymaga mądrych i często niepopularnych decyzji, ale tylko odwaga w podejmowaniu takich wyborów pozwala dobrze prowadzić firmę.

Starania te zostały już niejednokrotnie docenione. W 2014 r. Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o. o. uzyskało drugie miejsce w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw w rankingu prowadzonym przez Forbes’a. Osobistym sukcesem Anny Kubańskiej było miejsce wśród 100 kobiet w Polsce wyróżnionych przez Ambasadę Przedsiębiorczości Kobiet. Początek 2015 r. przyniósł firmie CTT EMAG nominację w programie Siła Polskich Innowacji. Wyróżnienie to stanowi dopełnienie dotychczasowych osiągnięć Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o. o. na rzecz synergii nauki i biznesu oraz rozwoju polskiej gospodarki.

 

Agnieszka Zander

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013