powrót

Aktualności

Powiat Ostródzki Liderem Inwestycji

Urzędującym starostom najłatwiej „pośliznąć się” na drogach, opiece medycznej i edukacji, czyli tam, gdzie zawsze brakuje pieniędzy. W Ostródzie jest nieco inaczej. Bowiem Powiat Ostródzki otrzymał tytuł Lidera Inwestycji. I w pełni na ten tytuł zasługuje.

Choć łatwo nie było, gospodarze powiatu zrobili wiele, by zapisać się pozytywnie w świadomości lokalnej społeczności. Ziemia Ostródzka napotykała podobne problemy, co pozostałe regiony Polski. szpitale potrzebujące wsparcia, drogi, na których łamią się resory, złowieszczy dla oświaty niż demograficzny zajrzały i tutaj władzy w oczy.

Lecznictwo zamknięte można było pozostawić same sobie – ale wybrano zmianę funkcjonowania powiatowego szpitala. Ten, obecnie już jako samorządowa spółka akcyjna, modernizuje sprzęt i oddziały, poszerza świadczenia i współpracę (na dializy już nie trzeba jeździć do Iławy czy Olsztyna). Koszt dotychczasowych inwestycji sięga 20 mln zł, a to nie koniec planów. W ich uznaniu Minister Zdrowia przyznał powiatowemu ZOZ Certyfikat Akredytacyjny.

64 mln zł przekuto w latach 2007–2013 na odnowione drogi, przepusty i mosty, jak np. ten za 16 mln w Małdytach nad Kanałem Elbląskim. Trwa warta 5 mln zł przebudowa ul. Czarnieckiego, łączącej Ostródę z Kajkowem.

Na inwestycje, a także zadania o mniej materialnym charakterze, zaspokajające duchowe potrzeby i aspiracje mieszkańców, przeznaczono dziesiątki mln zł, z czego spora część pochodziła z zewnętrznych źródeł: funduszy unijnych, ministerialnych i ekologicznych. Znacząco dotowane przedsięwzięcia zamykają się sumą 175 mln. Dość powiedzieć, że adaptacja powojskowego obiektu do potrzeb Centrum Użyteczności Publicznej (dla organizacji pozarządowych) kosztowała 6,5 mln, przy czym 4,5 pochodziło z RPO Warmia i Mazury.

Dzięki korzystaniu z finansowych szans gruntownie zmodernizowano bazę oświatową i szkolno-wychowawczą, wdrożono projekty poszerzające kompetencje młodzieży, unowocześniono istniejące i utworzono nowe pracownie.

Poprawiła się estetyka otoczenia, a urzędy są teraz znacznie przyjaźniejsze obywatelowi. Od blisko dwóch lat ostródzkie Starostwo Powiatowe i podległe mu instytucje funkcjonują w wyremontowanym zabytkowym budynku w Białych Koszarach. Los nielegalnego składowiska odpadów w Morlinach jest przesądzony (Starosta Ostródzki ubiega się w NFOŚ o 0,96 mln zł na jego likwidację).

Priorytety przyszłej kadencji to współpraca z inwestorami i przedsiębiorcami w celu tworzenia nowych miejsc pracy, unowocześnianie szpitala i poprawa stanu dróg – mówi starosta Włodzimierz Brodiuk. W tym duchu zamierzamy w przyszłości kontynuować dobrą, zdrową politykę samorządową.

Maciej Pawłowski

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013