powrót

Aktualności

Pełna gotowość naukowa

Od wielu lat Wojskowa Akademia Techniczna corocznie jest klasyfikowana wśród najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

 

Na początku lat 50. na polskiej mapie naukowej pojawiła się Wojskowa Akademia Techniczna – uczelnia o szczególnym, unikalnym w naszym kraju charakterze. Łączy wymogi nowoczesnego uniwersytetu technicznego ze standardami szkoły oficerskiej kształcącej na najwyższym poziomie kadrę oficerską dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej oraz systemu bezpieczeństwa państwa.

Do zadań WAT należy również działalność naukowo-badawcza, która obejmuje realizację programów i prac badawczych, a także tworzenie innowacji i wdrożeń w tak nowoczesnych obszarach techniki i technologii, jak między innymi: inżynieria materiałowa, nanotechnologie, technologie fotoniczne,technologie biomedyczne, technologie informacyjne i telekomunikacja, technologie kosmiczne.

Od pierwszego roku działalności stawiamy na wysoką jakość procesu kształcenia, jaką zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna – przekonuje dr hab. inż. Mariusz Figurski, prof. WAT, prorektor ds. rozwoju. – To zawsze było i jest priorytetem w działalności WAT. Nasi studenci systematycznie zajmują czołowe miejsca w najbardziej prestiżowym konkursie innowacyjnych pomysłów branży ICT: Microsoft Imagine Cup, a dyplom szkoły wyższej, która wykształciła ponad 50 tysięcy absolwentów, cieszy się uznaniem pracodawców polskich i zagranicznych.

Władze uczelni podkreślają z dumą rozwój infrastruktury badawczej, rozbudowy specjalistycznych, interdyscyplinarnych laboratoriów, centrów doskonałości, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Centrum Transferu Technologii, Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa, Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej, Centrum Zaawansowanych Technologii Energetycznych i Centrum Inżynierii Biomedycznej.

O dzisiejszej pozycji Akademii decyduje także jej duże zaangażowanie w projekty badawcze związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Światową czołówkę stanowią badania, opracowania i wynalazki naukowców WAT m.in. w następujących obszarach:kryptologia, rzeczywistość wirtualna, interoperacyjność systemów łączności i informacji, rozpoznanie radioelektroniczne, systemy rozpoznania wielospektralnego, technika laserowa (od mikrolaserów i laserów rentgenowskich do broni skierowanej energii), zdalne wykrywanie broni chemicznej i biologicznej,amunicja inteligentna, nowe materiały kompozytowe i inżynieria materiałowa (w tym nanotechnologie i litografia z zakresu EUV), materiały fotoniczne, nowe materiały wysokoenergetyczne i wielu innych.

Uczelnia dysponując dużym doświadczeniem, współpracując z ponad 400 partnerami przemysłowymi, zdobywa średnio kilkadziesiąt patentów rocznie.

 

Dariusz Brombosz

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013