powrót

Aktualności

PEC Sp. z o.o. w Bytomiu: 28 km najnowszej technologii

Z prezesem Henrykiem Dolewką o inwestycjach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnejsp. z o.o. w Bytomiu, kontaktach z mieszkańcami oraz likwidacji niskiej emisji rozmawia Aleksander Polański

 

Dzięki realizacji projektu „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków” PEC Sp. z o.o. w Bytomiu stał się liderem wykorzystywania środków unijnych. Proszę opowiedzieć o tej spektakularnej inwestycji.

Projekt ten realizujemy od 2011 r. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na koniec bieżącego roku, jednak dzięki uzyskanym oszczędnościom chcielibyśmy kontynuować modernizację systemu ciepłowniczego i wykorzystać przyznane środki. A muszę zaznaczyć, że udało nam się uzyskać 50 mln złotych dofinansowania, czyli najwyższą możliwą kwotę w ramach Działania 9.2 – Efektywna dystrybucja energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. O projekcie najłatwiej opowiedzieć, podając liczby: zmodernizowanych zostanie 28 km sieci ciepłowniczych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych, w tym wymienimy prawie 19 km starych kanałowych sieci, przebudujemy lub wymienimy ponad 8 km zewnętrznych instalacji odbiorczych. Już wymieniliśmy izolację termiczną napowietrznej sieci ciepłowniczej na długości ok. 1 km. Dodatkowo kończymy modernizację 56 węzłów cieplnych, w wyniku czego powstaną 102 węzły cieplne grupowe lub indywidualne. W przypadku wszystkich prac stosujemy najnowsze rozwiązania klasy światowej – większość sieci ciepłowniczych spółki będzie wybudowana w nowoczesnej technologii preizolowanej. Instalowane wymiennikowe węzły kompaktowe oraz modernizowane węzły obecnie istniejące wyposażone będą m.in. w automatykę regulującą ilość pobranego ciepła, odpowiadającą aktualnie panującym warunkom pogodowym.

Jakie trudności pojawiły się w trakcie realizacji projektu?

Wyzwanie w przeprowadzeniu modernizacji stanowiła nie tylko jej wielkość, ale też fakt, że prace przebiegały na terenie dwóch gmin: Bytomia i Radzionkowa, na gęsto zaludnionym obszarze, często w miejscach ważnych dla mieszkańców – jak na przykład w zabytkowym, bytomskim Parku Miejskim. Na szczęście mieszkańcy zarówno Bytomia, jak i Radzionkowa wykazali się dużą wyrozumiałością – duży wpływ miała na to prowadzona przez nas kampania informacyjno-promocyjna dotycząca realizacji projektu. O naszych działaniach informujemy na bieżąco w Internecie, a dzięki konferencjom prasowym o inwestycjach informowały również lokalne media. Organizowaliśmy spotkania promocyjne w Operze Śląskiej skierowane do dorosłych mieszkańców. A dla najmłodszych prowadziliśmy eventy w przedszkolach, szkołach i centrach handlowych. W miejscach, gdzie realizowane były prace ziemne, nie tylko przywracaliśmy stan poprzedni, ale tworzyliśmy zupełnie nową jakość. Tak było w przypadku ul. Pod Lipami w Radzionkowie, czy alei parkowej we wspomnianym wcześniej Parku Miejskim w Bytomiu. Dzięki naszym pracom miejsca te stały się jeszcze piękniejsze i bardziej przyjazne mieszkańcom.

Jakie inne korzyści wyniknęły z modernizacji sieci ciepłowniczej dla Bytomia i Radzionkowa?

Przede wszystkim nowe sieci są nowoczesne i ekologiczne. Zmniejszy się liczba awarii i przerw w dostawach ciepła, obniżą się też straty wody w procesie przesyłu. Szacujemy, że dzięki modernizacji uda się zaoszczędzić ok. 2 tys. ton węgla rocznie, co jest równoważne rocznemu ogrzewaniu ok. 470 domów jednorodzinnych. Poprawi to również jakość powietrza w obu miastach – emisja CO2 obniży się nawet o 5 tys. ton rocznie. Ponadto dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań, a – co się z tym wiąże – zwiększeniu możliwości technologicznych systemów ciepłowniczych Bytomia i Radzionkowa, możliwa będzie realizacja kolejnych projektów związanych z likwidacją niskiej emisji.

Mówi pan o kolejnych projektach – czy znaczy to, że bytomski PEC ma kolejne plany inwestycyjne?

Oczywiście, nie spoczywamy na laurach, choć fakt, że udało nam się niemal zakończyć tak ogromną inwestycję oraz to, że została ona dostrzeżona na ogólnopolskim forum, bardzo mnie cieszy. Mam tu na myśli zarówno nominację do Symbolu Energetyki Cieplnej 2014, jak i znalezienie się wśród laureatów nagrody Top Inwestycje Komunalne 2014. Szczególnie ważna jest ta ostatnia, ponieważ została przyznana przez internautów – jak widać, nie tylko profesjonalne i branżowe gremia doceniają naszą działalność. Ale wracając do pytania o inne projekty: oprócz modernizacji sieci ciepłowniczej kończymy również prace modernizacyjne Ciepłowni Radzionków. Zakończona została przebudowa układu hydraulicznego ciepłowni, zbudowaliśmy dwa nowe kotły, które zastąpiły jeden stary, ograniczając w ten sposób emisję zanieczyszczeń do powietrza. Modernizację w Radzionkowie zakończy budowa jeszcze jednego nowego kotła, w technologii ścian szczelnych. Oba projekty modernizacyjne pozwolą na realizację programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gmin: Bytom i Radzionków. Mamy ambitny plan, aby w latach 2014–2020 przyłączyć do naszej sieci ciepłowniczej nowych odbiorców z Radzionkowa oraz Bytomia i ograniczyć tym samym liczbę „niskich emitorów” – kotłowni lokalnych oraz tych, którzy odprowadzają spaliny z palenisk domowych. Niska emisja jest ogromnym problemem, ale jestem pewien, że nasz program pomoże ją zmniejszyć.

Po raz kolejny mówi pan o działaniach proekologicznych – czy to priorytet dla Spółki?

Tak jest. W naszej działalności mamy dwa cele: poprawiać komfort życia mieszkańców Bytomia i Radzionkowa oraz produkować i dostarczać ciepło w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku. Dzięki zaangażowaniu pracowników, pozyskanym funduszom unijnym oraz przychylności mieszkańców, konsekwentnie je realizujemy. ∎

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013