powrót

Aktualności

Patent na sukces

Świat staje się coraz bardziej skomplikowany. Rozwój technologiczny, rozwój środków transportu, telekomunikacji i teleinformatyki spowodował, że stał się on jednym wielkim systemem połączonym złożonymi relacjami. Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk zajmuje się rozwijaniem metod i algorytmów komputerowej analizy systemowej. Stosuje ją w wybranych obszarach, jak np. ochrona i inżynieria środowiska, energetyka, finanse, zdrowie, edukacja i kapitał ludzki, transport itp.

W ostatnich latach opracowaliśmy lub jesteśmy w trakcie opracowywania rozwiązań informatycznych i systemów ICT do modelowania i optymalizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych pod nazwami: MOSUW, MOSKAN-W i WDS (dla sieci wodociągowych) oraz MOSKAN (dla sieci kanalizacyjnych), które są obecnie wdrażane w przedsiębiorstwach wodociągowych w Głubczycach, Mikołowie i w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągowym w Katowicach – mówi prof. dr hab. Jan Studziński, kierownik projektu z Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Naukowcy z IBS w Warszawie zauważają, że aby mieć do czynienia z nowoczesnymi, przynoszącymi zyski i oszczędności firmami wodociągowymi, ich sytuacja musi ulec zmianie a informatyzacja przedsiębiorstwa wodociągowego powinna mieć charakter kompleksowy. Takie podejście odzwierciedla projekt badawczy „System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcji i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego”, realizowany obecnie w Instytucie Badań Systemowych PAN w ramach programu PO IG 01.03.01.

Tworzony system ma otwartą budowę modułową a jej kluczowym elementem jest moduł informacji przestrzennej GIS, który generuje mapę numeryczną sieci wodociągowej. Oprócz GIS-u system składa się z takich modułów, jak moduł telemetryczny do monitoringu sieci, moduł billingowy do rejestracji ilości sprzedanej wody i archiwizacji użytkowników sieci wodociągowej, model hydrauliczny sieci oraz algorytmy optymalizacji wielokryterialnej – objaśnia prof. J. Studziński.

Ponadto w skład systemu, który Polacy tworzą jako pierwsi na świecie, wchodzi szereg dodatkowych programów zintegrowanych z wymienionymi modułami i wykonujących zadania cząstkowe związane z zarządzaniem siecią. Dotychczasowe prace nad innowacyjnym systemem informatycznym „Woda dla Śląska” redakcja „Monitora Biznesu” nagrodziła EuroSymbolem Innowacji 2014, ponieważ praca naukowców z IBS w skuteczny sposób może rozwiązać zadania optymalizacji, projektowania, sterowania i zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi.

 

Dariusz Brombosz

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013