powrót

Aktualności

Partner w ubezpieczeniach

Co łączy KGHM, Lasy Państwowe i Kompanię Węglową? Oprócz kluczowej roli w polskiej gospodarce – obecność w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Cuprum.

 

Ubezpieczenia na zasadzie wzajemności wciąż są niedoceniane przez polskich przedsiębiorców – pomimo wysokich kosztów związanych z ubezpieczeniami komercyjnymi, niewiele podmiotów decyduje się na ubezpieczenie w TUW. Może wynikać to z nieznajomości zasad funkcjonowania tego typu oferty. Warto więc przypomnieć: idea wzajemności polega na tym, że towarzystwo działa w interesie członków, którymi są wszyscy ubezpieczeni. W towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, inaczej niż w firmach komercyjnych, składka nie jest stała ani ustalana z góry, gdyż jej poziom uzależniony jest od rzeczywistego przebiegu szkodowości w danej grupie ryzyka. Celem działalności TUW nie jest bezpośrednie osiąganie zysku, lecz wspólne pokrywanie szkód powstałych wśród jego członków. Natomiast nadwyżki, jakie TUW wypracuje, zamieniają się na ulgi i przyszłe bonifikaty dla klientów.

 

Zyski z non-profit

O wymiernych korzyściach wynikających z uczestnictwa w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych przekonały się spółki grupy KGHM Polska Miedź S.A., założycielki TUW Cuprum. Uczestnictwo w TUW pozwoliło na obniżenie efektywnego kosztu ubezpieczenia o ponad 40% w stosunku do rynkowych cen ubezpieczonego majątku. Skąd biorą się aż tak wysokie oszczędności? TUW Cuprum, w przeciwieństwie do komercyjnych ubezpieczycieli, którzy muszą zapewnić zysk akcjonariuszom, działa na zasadzie non-profit. Dodatkowym atutem jest darmowe członkostwo, pełna transparentność przepływów finansowych oraz brak ukrytych kosztów.

Staramy się nasze usługi opierać przede wszystkim na partnerskich relacjach z klientami. Każdy związek wzajemności członkowskiej jest traktowany indywidualnie, a ofertę tworzymy z uwzględnieniem specyficznych potrzeb danej branży – tłumaczy Renata Głuszczuk, prezes zarządu TUW Cuprum. Takie podejście buduje wzajemne zaufanie, a my chcemy, żeby klient miał realny wpływ na kształtowanie polityki ubezpieczeniowej swojej firmy. Przekłada się to na konkretne korzyści, ponieważ w dotychczasowej działalności TUW nie mieliśmy np. żadnego sporu sądowego z naszymi klientami w związku z wypłacanymi odszkodowaniami, co jest codziennością ubezpieczycieli komercyjnych.

 

Symboliczne zarządzanie

Jak zarządzane jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które decyzją Kapituły zostało nagrodzone w kategorii Niezawodne Ubezpieczenia? Przede wszystkim TUW Cuprum tworzą doświadczeni pracownicy, a cały zespół to jedynie 23 osoby – firma funkcjonuje w oparciu o jednooddziałową organizację. Brak rozbudowanych struktur to podwójna korzyść: niższe koszty, które przekładają się na lepsze oferty dla klientów, oraz większa elastyczność – pracownicy mają bezpośredni dostęp do prezesa TUW, a decyzje mogą być podejmowane szybciej, bez mnożenia wielostopniowych, korporacyjnych procedur.

 

Aleksander Polański

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013