powrót

Aktualności

OHZ Osięciny nominowane

W Ośrodku Hodowli Zarodowej w Osięcinach sukces rodzi sukces. W samym tylko lipcu spółka zgarnęła najważniejsze nagrody na VIII Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Szepietowie. Nagród jest więcej. W tym roku OHZ ubiega się o tytuł Symbolu 2014.

Nominacja nas bardzo cieszy, bo wiem, że jest ona wyrazem docenienia naszej wieloletniej, ciężkiej pracy i konsekwencji w realizacji założonego programu hodowlanego mówi Jacek Wyrębski, prezes zarządu OHZ Osięciny Sp. z o.o. Naszym głównym celem jest wyhodowanie krowy maksymalnie funkcjonalnej, zdrowej i, co ważne, długowiecznej. To się udaje, bo dziś przy wydajności 11,5, a nawet 11,8 tys. kg mleka za jedną laktację, średnia długość użytkowania krów wynosi ok. 3,5 laktacji, a wydajność życiowa kształtuje się na poziomie powyżej 35 tys. kg mleka. Mamy powody do dumy.

Gospodarstwo na miarę XXI w.

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. w obecnej formie prawnej funkcjonuje od 21 lat, choć początek działalności przypada na lata 60. ub. wieku. Zarząd mieści się w dawnym pałacu hrabiego Skarbka w Osięcinach. Ośrodek będący własnością Spółki Agencji Nieruchomości Rolnych otacza piękny park. W tak sprzyjającym środowisku funkcjonuje jedna z najlepszych hodowli bydła w Polsce, wielokrotnie nagradzana za efekty. Do najważniejszych nagród, na które zwracają uwagę władze spółki, należy Nagroda Prezydenta RP. Wygrawerowana mosiężna tabliczka wręczona ówczesnemu prezesowi OHZ w Osięcinach, Stanisławowi Wyrębskiemu, informuje: "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje Ośrodkowi Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. w Osięcinach nagrodę gospodarczą dla Najlepszego Gospodarstwa Rolnego" – podpisane: Aleksander Kwaśniewski, czerwiec 2002.

Nagroda trafiła pod dobry adres. W OHZ od lat realizowana jest polityka hodowlana w oparciu o najlepsze osiągnięcia globalne z dziedziny genetyki. – Udało nam się stworzyć centrum genetyczne, które dzięki współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) oraz Stacją Hodowli i Unasieniania Zwierząt (SHiUZ) w Bydgoszczy pozwala na selekcjonowanie krów i jałówek o wybitnych cechach pod względem wartości hodowlanej, typu i budowy oraz cech funkcjonalnych. Tak dobra grupa jest z kolei kojarzona z najlepszymi buhajami z międzynarodowych rankingów – podkreśla z dumą J. Wyrębski.

Rzeczywiście, w minionym roku na 10 krów doskonałych, w typologii branżowej określanej z jęz. angielskiego excellent, aż 9 pochodziło z hodowli w Osięcinach. Krowy w II i III laktacji, które zostały czempionami na ostatniej wystawie w Szepietowie, to krowy pokrojowo zbliżone do wzorca rasowego z oceną doskonałą.

Jak to działa?

Specjaliści z OHZ w Osięcinach tuż po analizie wyników wyceny genomicznej i rodowodowej wybierają najdoskonalsze sztuki, które następnie poddawane są zabiegowi embriotransferu w ośrodku transferu zarodków. Został on powołany przez władze spółki 27 lat temu. Dziś gwarantuje hodowcom wysokie tempo postępu genetycznego dzięki stosowaniu najnowocześniejszego, specjalistycznego sprzętu. Urodzone buhaje trafiają do polskiej hodowli w SHiUZ w Bydgoszczy oraz rolników. Z kolei jałówki kierowane są do dalszej hodowli w gospodarstwie w Osięcinach.

W naszym ośrodku mamy najdłuższy okres użytkowania krów w skali całego kraju. Mamy do dyspozycji 1200 krów o rewelacyjnej wydajności. Od ponad 6 lat wspólnie z PFHBiPM pracujemy nad programem doskonalenia genetycznego bydła mlecznego, a od wiosny tego roku realizujemy wspólnie z PFHBiPM, SHiUZ-em i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim program z wykorzystaniem nasienia najlepszych, pochodzących z rankingów światowych, młodych, genomicznie wycenionych buhajów – mówi. J. Wyrębski.

Inwestując w jakość

OHZ w Osięcinach utrzymuje łącznie blisko 3 tys. sztuk bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, odmiany czarno-białej. W hodowli pracownicy skupiają uwagę na poprawie cech feno- i genotypowych ze szczególnym uwzględnieniem budowy nóg i wymienia oraz doskonaleniu parametrów produkcyjnych. Zadanie jest trudne: dostarczanie wysokiej jakości materiału hodowlanego oraz know-how w zakresie jak najlepszych wyników. Od początku istnienia OHZ było propagatorem nowoczesnych rozwiązań, choć w 2000 r. i dalszych dokonał się prawdziwy przełom w funkcjonowaniu firmy. Uproszczono struktury organizacyjne, z istniejących siedmiu obór powstały cztery z obsadą po 300 krów każda. Podstawowym celem tych zmian było zmodernizowanie obór uwięziowych na wolnostanowiskowe z boksami legowiskowymi na piasku, wprowadzenie hal udojowych z pełnym systemem komputerowym oraz żywienie bydła w systemie TMR z podziałem na fazy laktacji. Od kilku lat w ośrodku badawczo-wdrożeniowym prowadzone są doświadczenia żywieniowe nad wpływem preparatów paszowych na metabolizm krów. – Jesteśmy jedynym takim ośrodkiem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wyposażonym w unikatowy paszowóz Super Data Ranger oraz stanowiska żywieniowe firmy American Calan. Badania prowadzimy natomiast we współpracy z firmami paszowymi oraz ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy – podkreśla J. Wyrębski.

Nie tylko bydło

Warto też podkreślić, że OHZ posiada tereny, na których występują sprzyjające warunki przyrodnicze również dla produkcji roślinnej. Dobrej jakości gleby w połączeniu z wysokim poziomem kultury rolnej pozwala na uzyskiwanie wysokich, stabilnych plonów. W strukturze zasiewów dominującą pozycją jest pszenica konsumpcyjna, ponadto rzepak ozimy i kukurydza na ziarno. Pozostałą część areału zajmują rośliny paszowe: kukurydza na kiszonkę i ziarno gniecione oraz lucerna. Rocznie z ok. 3 tys. ha ośrodek sprzedaje 6 tys. ton ziarna pszenicy konsumpcyjnej, 2,5 tys. ton rzepaku i 1 tys. ton kukurydzy. Ponadto na obszarze 35 ha mieści się sad jabłoniowy.

Spółka od dawna jest przedsiębiorstwem dochodowym. Jak widać, można, choć branża jest trudna. Nominacja do tytułu Symbol 2014 jest zatem mocno uzasadniona. Warto trzymać kciuki.

Dariusz Brombosz

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013