powrót

Aktualności

Innowacje dla bezpieczeństwa Polski

PIT-RADWAR realizuje szereg innowacyjnych projektów w takich dziedzinach jak radiolokacja, systemy dowodzenia, kierowania oraz rozpoznania i systemy uzbrojenia. Wszystkie one  mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo Polaków. Na tym jednak nie koniec. Firma, dzięki udanemu transferowi technologii podwójnego zastosowania, ma szansę zaistnieć także w sferze cywilnej.  

 

PIT-RADWAR S.A. w branży zbrojeniowej działa od osiemdziesięciu lat. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia dostarcza sprzęt wojskowy  do Sił Zbrojnych RP. Ten innowacyjny producent z sektora zbrojeniowego wiele z opracowanych rozwiązań wdraża jako technologie podwójnego zastosowania – również w obszarze cywilnym. Przykładem jest uruchamiany właśnie system „Opiekun Plus” .

- Na system składają się urządzenia do monitorowania funkcji życiowych ( takich jak rytm serca, częstość oddechów, detekcja bezdechu sennego, temperatury ciała) połączone bezprzewodowo  z centrum przetwarzania danych i analizy wyników-  mówi Ryszard Kardasz prezes zarządu PIT-RADWAR S.A.. Uzyskane wyniki trafiają bezpośrednio do uprawnionych osób (personelu medycznego, rodziny). Dodatkową zaletą systemu jest to, że określa lokalizację monitorowanej osoby, rodzaj wykonywanej przez nią aktywności fizycznej oraz parametry otaczającego środowiska tj. temperatura powietrza, wilgotność, nasłonecznienie oraz poziom hałasu. Dużym atutem systemu jest też możliwość jego rekonfiguracji w zależności od potrzeb  dzięki czemu ma on wiele zastosowań  także w telemedycynie i teleopiece.

 

Dla bezpieczeństwa kraju

 

W najbliższych kilku latach do Wojsk Lądowych trafi ok. 80 sztuk, wyposażonych w rakiety Grom, przeciwlotniczych zestawów Poprad. Broń  będzie osłaniała m.in. bazy, zgrupowania, oddziały, porty, węzły komunikacyjne, zakłady przemysłowe i strategiczne dla armii instalacje. – Poprad przeznaczony jest do niszczenia celów powietrznych takich jak np. samoloty, śmigłowce czy bezpilotowe aparaty latające na małych i średnich wysokościach. Zestrzeliwuje je przy użyciu samonaprowadzających się pocisków rakietowych – mówi prezes Ryszard Kardasz. Kolejnym rozwiązaniem PIT-RADWAR S.A., na które warto zwrócić uwagę jest: Bezzałogowy System Powietrzny BSP E-310. – Ten w całości produkowany w Polsce nowoczesny system służy do powietrznego monitorowania terenu i prowadzenia lotów rozpoznawczych.. Choć jest lżejszy, może przenosić wyposażenie tej samej klasy, co ciężsi konkurenci i ma przy tym doskonałe parametry operacyjne– mówi prezes Ryszard Kardasz. BSP E-310 ma jeszcze jedną zaletę - może być wykorzystywany nie tylko przez Wojsko, ale także przez służby cywilne m.in. przy patrolowaniu granicy, monitoringu terenów górzystych czy w sytuacjach związanych z zarządzanie kryzysowym np. podczas powodzi, pożarów czy skażeń środowiska. System opracowywany jest we współpracy z firmą Eurotech.

 

Sieciocentryczność i integracja systemów na tle „Tarczy Polski”

 

PIT-RADWAR S.A., dysponując wieloletnim doświadczeniem i rozbudowanym zapleczem produkcyjnym oraz potencjałem naukowo-intelektualnym, bierze udział w najważniejszych i największych programach obronnych. Jednym z istotniejszych zadań realizowanych obecnie przez spółkę są prace w Konsorcjum Obrony Przeciwlotniczej, które, zawiązane wiosną 2013 r., skupia kilkanaście firm polskiego sektora zbrojeniowego i stanowi odpowiedź na potrzeby wyrażone w programie modernizacji obrony przeciwlotniczej kraju.

Docelowo firma chce sprostać najważniejszym wyzwaniom dzisiejszych działań wojennych: sieciocentryczności, integracji systemów i stworzeniu „systemu systemów”. Jednym z najważniejszych priorytetów jest bowiem dostarczenie aktualnej, szczegółowej wiedzy o sytuacji na polu walki. Rola integratora systemów jest tu kluczowa. Słynna „Tarcza Polski” to system, którego głównymi elementami są: radar, kabina kierowania walką, łączność i rakieta. Integrator musi rozumieć całość systemu i znać wszystkie ograniczenia jego komponentów. Wyzwanie potęguje fakt, że wszystkie cztery elementy systemu są ze sobą powiązane w niezwykle skomplikowany sposób, a nie można ich połączyć na etapie montażu końcowego. Zadaniem jest więc taka ich koordynacja, aby system jako całość spełnił wymagania operacyjne. Tu właśnie tkwi clou: w wyznaczeniu jego integratora, który podejmie odpowiedzialność za sukces „Tarczy Polski”.

– Chcemy sięgnąć po tę rolę ze względu na największe w kraju kwalifikacje i doświadczenie – Ryszard Kardasz Prezes Zarządu PIT-RADWAR. – Tym bardziej, że razem z MESKO S.A. jesteśmy liderem negocjacji w celu pozyskania technologii rakietowych i współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Wnosimy realnie największy wkład w budowanie kompetencji Polskiej Grupy Zbrojeniowej w zakresie programów Wisła i Narew. Argumenty przemawiające za wyborem PIT-RADWAR to: największe kompetencje, potencjał wymagany dla roli integratora systemu oraz bycie dostawcą dwóch podstawowych jego komponentów: radarów i systemów dowodzenia.

 
nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013