powrót

Aktualności

„Hutnik” unowocześnia zasoby

Działalność zawierciańskiej spółdzielni „Hutnik” udowadnia, że dobre zarządzanie połączone z wcielaniem idei solidaryzmu umożliwia łagodzenie życiowych opresji.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Zawierciu nie miała łatwego startu. Perypetie rozpoczęły się trzy dekady temu, kiedy zbudowała duże osiedle – na kredyt w wysokości 17 mln zł. W okresie szalejącej wówczas inflacji i zmian systemów kredytowania część mieszkańców przestała spłacać swoje zobowiązania, licząc na korzystne rozstrzygnięcia sądowe i interwencję państwa. To jednak nie nastąpiło, a bank zażądał spłaty i zajął konta spółdzielni, której w 2001 r. zajrzało w oczy widmo upadłości. Wtedy mieszkańcy wykazali się wielką dojrzałością – nie zgodzili się na likwidację „Hutnika” i wybrali nowy zarząd z prezesem Stefanem Markowskim, który energicznie zaczął wdrażać program naprawczy.

Z pomocą członków Rady Nadzorczej i mieszkańców odbył cykl spotkań z przedstawicielami banku. Opracowano analizy możliwości zwrotu kredytu w oparciu o ustawę pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów. Solidaryzm spółdzielczy – podstawa dzisiejszego istnienia „Hutnika”, umożliwił rozpoczęcie spłat, a w zamian bank umorzył część przeterminowanego zadłużenia.

Dziś spółdzielnia działa już normalnie, mimo konieczności spłaty co kwartał 300 tys. zł z tytułu obsługi zadłużenia, i może stanowić wzór dobrego gospodarowania zasobami liczącymi 3,2 tys. mieszkań z ok. 8 tys. lokatorów, położonymi w dwóch gminach: Zawierciu i Ogrodzieńcu. Siedzibę zmieniono na nowocześniejszą i tańszą w eksploatacji. Administrację odchudzono o połowę. Zbudowano jedną z najnowocześniejszych w woj. śląskim kotłownię gazową ze wspomaganiem bateriami słonecznymi, dostarczającą do 12 budynków osiedla Kądzielów ekologiczne ciepło i gorącą wodę. Zainstalowano podzielniki kosztów ogrzewania odczytywane radiowo, co trzykrotnie zmniejszyło koszty ich obsługi.

Opłaty utrzymują się na akceptowalnym społecznie poziomie. Co roku przeprowadzane są niezbędne remonty za ok. 2 mln zł. Poprawia się wygląd i estetyka zasobów. – Najważniejsze, że pomimo trudnej sytuacji, prowadzimy termomodernizację – podkreśla prezes S. Markowski. – Ostatnio ociepliliśmy ściany dwóch bloków przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, na trzecim prace trwają, a w planie jest ocieplenie ścian dwóch pozostałych. Na tym samym osiedlu zakończyliśmy prace związane z remontem parkingu. Chcemy też odkupić od starostwa powiatowego działkę, aby umożliwić dogodny dojazd do tego osiedla. Kończymy też remont chodników przy ul. H. Sienkiewicza i Senatorskiej. Niestety, nie mamy możliwości termomodernizacji w szerokim zakresie przy wykorzystaniu kredytów z WFOŚ, ponieważ kryteria przy ich otrzymywaniu są dla nas zabójcze, dlatego poszliśmy inną drogą. Kredytu termomodernizacyjnego, który może być później umorzony w 20%, udzieli nam bank PKO BP.

Prezes „Hutnika” konsekwentnie naprawia finanse spółdzielni i realizuje najważniejsze inwestycje, ale nie zapomina też o społecznej misji spółdzielni. Będąc z zamiłowania muzykiem i człowiekiem estrady, stara się szczególnie dbać o działalność kulturalną: współorganizuje doroczny tradycyjny Jarmark Kromołowski, współpracuje z Domem Kultury w Zawierciu i zespołami muzyczno-wokalnymi, ze spółdzielczym zespołem ludowo-folkowym uczestniczy w różnych imprezach i festiwalach. Chciałby zbudować skromną muszlę koncertową z przeznaczeniem na niewielkie, okazjonalne występy. Spółdzielnia organizuje też zajęcia rekreacyjne, wycieczki (m.in. do Zakopanego), a także festyny – ostatni z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Cyrkowa zabawa z klaunami” cieszył się wyjątkowo dużym zainteresowaniem i sprawił dzieciom szczególną radość.

Trzeba pamiętać, że nasza spółdzielnia powstała i działa na trudnym społecznie terenie – przypomina S. Markowski. – Ostatnie dekady transformacji ustrojowych odcisnęły na nim negatywne piętno: ludzie borykają się z brakiem pracy i wielu z nich ma trudności z bieżącym regulowaniem opłat. Staramy się im pomagać, wcielając idee solidaryzmu spółdzielczego najlepiej, jak umiemy.

 

Danuta Klimek

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013