powrót

Aktualności

Doświadczenie i nowoczesność GWDY

Od dwóch dekad pilska spółka dba o środowisko, łącząc pozytywne aspekty zrównoważonego rozwoju

 

Laureat EkoSymbolu 2016 położył szczególne zasługi dla Piły i środowiska wokół miasta. GWDA sp. z o.o. od ponad 20 lat oczyszcza miejskie ścieki komunalne, kładąc nacisk na zrównoważone relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym a dbałością o naturę i zdrowie człowieka.

Bardzo wydajna kompostownia o statusie instalacji regionalnej w Regionie I Gospodarki Odpadami Komunalnymi Woj. Wielkopolskiego, rokrocznie wytwarzająca dziesiątki tysięcy ton najwyższej jakości kompostu, certyfikowanego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi służącego jako doskonały nawóz dla rolników; innowacyjna termomodernizacja budynków; nowoczesne pompy ciepła odzyskujące energię ze ścieków; własne zasilanie z farmy fotowoltaicznej – to tylko niektóre z proekologicznych działań firmy w ciągu ostatnich lat.

Chlubą GWDY jest Repair Café Piła – pierwszy tego typu punkt na mapie Polski, którego celem jest przywracanie przedmiotom i urządzeniom ich funkcjonalności dzięki drobnym, bezpłatnym naprawom. – Na terenie Europy funkcjonuje już ponad 1100 tego typu inicjatyw – mówi Tomasz Wojciechowski, prezes GWDA sp. z o. o. – Ich podstawą jest łączenie społeczności lokalnej, przy równoczesnym wpływaniu na ekologiczną świadomość mieszkańców za pomocą stosowania się do zasad Circular Economy, czyli przedłużania „życia” przedmiotów.

To niejedyne proekologiczne osiągnięcia GWDY. W pierwszej połowie 2016 r. na terenie spółki otwarto elektrownię fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 40 kW składającą się ze 160 paneli i zakładającą roczną produkcję energii na poziomie 37 MWh. Wdrożono system zarządzania środowiskowego, wykonano termomodernizację obiektów, zastąpiono kotłownię olejową pompami ciepła, zainstalowano energooszczędne oświetlenie. Zainwestowano w sprzęt drogowy z napędem elektrycznym. Nowoczesne technologie umożliwiają obniżanie ładunku azotu i fosforu wprowadzanego do rzeki Gwdy. – Budujemy partnerskie, pozytywne relacje z klientami, pracownikami, jak i całą społecznością lokalną. Uczciwie traktujemy ludzi – podkreśla prezes T. Wojciechowski.

 

Danuta Klimek

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013