powrót

Aktualności

Banki spółdzielcze bliskie ludziom

Z Edwardem Biernackim, prezesem Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce o przyszłości bankowości spółdzielczej, rozmawia Agnieszka Cichy

 

Historia nowoczesnej bankowości spółdzielczej w Polsce sięga XIX wieku. Jednak
w odróżnieniu od działających globalnie banków komercyjnych, banki spółdzielcze skupiają się na rynkach lokalnych. Czy spółdzielczość bankowa ma przyszłość?

Możemy powiedzieć, że nie ma możliwości wykorzystania potencjału rozwoju regionalnego
i gospodarczego bez spółdzielczości bankowej. W dobie globalizacji, występującej również
w sektorze usług finansowych, lokalny charakter banku spółdzielczego jest jego niewątpliwą zaletą. Lokalne spółdzielcze instytucje finansowe, nieskrępowane globalnymi procedurami finansowymi, dzięki swojej doskonałej znajomości gospodarczych i społecznych uwarunkowań regionu są najlepszymi ekspertami w dziedzinie finansowania polskiej małej i średniej przedsiębiorczości oraz inicjatyw lokalnych i samorządowych.

 

Banki spółdzielcze są instytucjami finansowymi najbliższymi ludziom. Wspierają lokalnych przedsiębiorców. Co sprawia, że Małopolski Bank Spółdzielczy wyróżnia się na tle innych?

Nasz bank, jako partner dla mikroprzedsiębiorstw oraz osób prywatnych, stosuje szczególne podejście, które nie jest możliwe w przypadku dużych banków komercyjnych, mianowicie rezygnacji z myślenia produktowego na rzecz skoncentrowania się na potrzebach klientów. Ważna jest dla nas przejrzystość zasad stosowanych we współpracy z klientami, indywidualne podejście nawet do niewielkich firm, nieustanne dostosowywanie i rozwój usług bankowych, systematyczne budowanie i umacnianie bliskich relacji z przedsiębiorcami.

 

MBS odnotowuje dynamiczny rozwój. Jakie czynniki go powodują?

Wyłącznie polski kapitał, brak zaangażowania spekulacyjnego na giełdzie, prowadzenie tradycyjnej, ale równocześnie nowoczesnej technicznie, bezpiecznej bankowości oraz stabilna sytuacja ekonomiczno-finansowa – to te czynniki sprawiają, że jesteśmy doceniani przez naszych klientów, których liczba systematycznie wzrasta. Dzięki temu rozwijamy się nie tylko w okresie prosperity gospodarczej, ale również w okresie spowolnienia. Najlepszym przykładem jest fakt, że od 2008 r., pomimo wyraźnego osłabienia dynamiki PKB, nasze indywidualnie dobrane rozwiązania w zakresie finansowania działalności przełożyły się na ponaddwukrotny wzrost naszego zaangażowania kredytowego. Dzięki temu wielu przedsiębiorców mogło zrealizować swoje plany inwestycyjne, często przy wykorzystaniu środków unijnych. Ma to również niebagatelne znaczenia dla rozwoju gospodarczego naszego regionu.

 

Dla lokalnego banku spółdzielczego ważna jest również działalność społeczna.

Zgadza się. Rozwój ekonomiczny naszego banku od zawsze uwzględniał wartości etyczne i szacunek dla społeczności lokalnej. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem życia lokalnego, wspieramy finansowo przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym i społeczno-gospodarczym. Zaskarbia nam to zaufanie klientów. Dla banku jako instytucji lokalnej dobry wizerunek wśród mieszkańców czy władz samorządowych jest bezcenny.

 

Małopolski Bank Spółdzielczy jest bankiem z wielkimi tradycjami, bo jego historia sięga początku XX wieku.

Tak, nadchodzący 2015 rok będzie dla nas szczególny. To jubileusz 90-lecia funkcjonowania Banku oraz 115-lecie istnienia spółdzielczości bankowej na ziemi wielickiej. Z tej okazji powinniśmy przypomnieć sobie z lekcji historii, iż rola polskich banków, w tym banków spółdzielczych, jako instytucji wyłącznie z kapitałem polskim, jest nie do przecenienia w budowaniu stabilnych warunków na lokalnych rynkach. Dziś często o tym zapominamy.

 

Obok historii bank stawia na nowoczesność. W jaki sposób stara się wykorzystać nowe technologie w swojej codziennej działalności?

W odpowiedzi na wyzwania nadchodzących lat staramy się intensywnie rozwijać ofertę usług
i produktów, wykorzystując możliwości, jakie niesie za sobą technologia. Już od 9 lat klienci mogą skorzystać z bankowości internetowej, stosujemy również nowoczesne rozwiązania dla bankowości mobilnej. Nie skupiamy się jednak wyłącznie na rozwijaniu zaawansowanych technologicznie kanałów dystrybucji. Naszym głównym celem jest zapewnienie usług najwyższej jakości oraz indywidualne, bezpośrednie podejście do klienta. Z tego powodu dążymy do dalszego rozwijania sieci małych, nowoczesnych punktów obsługi. Chcemy ułatwić klientom osobisty kontakt z naszymi pracownikami, zapewniając doradztwo w sferze wyboru najlepszych rozwiązań oraz poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

 

Wokół banków spółdzielczych ostatnio wiele się dzieje w związku z unijnymi regulacjami.

To prawda, dla wielu nie jest to zrozumiałe. Po kryzysie finansowym, spowodowanym zresztą przez najbardziej agresywnych graczy komercyjnych, nadeszła właśnie nowa fala regulacji, które niezbyt dobrze przystają do realiów mniejszych banków. W czasie kryzysu banki w Polsce,
w tym banki spółdzielcze, wykazywały się akurat wyjątkową stabilnością, a teraz przy okazji podnoszenia bezpieczeństwa systemu bankowego w Europie, zmuszone są do podejmowania szeregu kosztownych działań oraz obciążeń finansowych i kadrowych związanych
z wprowadzeniem regulacji.

 

Jaki jest zatem sens nowych regulacji bankowych?

Zdroworozsądkowo raczej przestrzegam przed totalną krytyką nowych przepisów, gdyż sama w sobie nie jest ona uzasadniona. Regulacje te stanowią bowiem próbę zabezpieczenia bankowości detalicznej przed ryzykowną bankowością inwestycyjną, która często wręcz przeradzała się w niebezpieczną inżynierię finansową i zrodziła ogromne ryzyko systemowe. W tym sensie jest to dla nas korzystne. Na ratowanie instytucji rynku finansowego, tzw. „za dużych, by upaść”, składamy się my wszyscy – podatnicy i uczestnicy rynku finansowego, mimo, iż w żadnym stopniu nie przyczyniliśmy się do złej sytuacji tych podmiotów. Regulacje są próbą uporządkowania sytemu i powrotu do korzeni bankowości opartej na bezpiecznym inwestowaniu pozyskanych od klientów depozytów.

 

Taką właśnie bezpieczną działalność prowadzą banki spółdzielcze...

Zdecydowanie tak. Zarówno od strony praktycznej, jak i finansowej poszczególne banki spółdzielcze już w większości dostosowane są do nowych wymagań kapitałowych i płynnościowych bez konieczności korzystania z ustalonych przez UE przepisów przejściowych. My również. Naszą misję staramy się bowiem wypełniać wzorowo.■

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013