powrót

Adwokat zdrowia chorych

Z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Lange, inicjatorem, współzałożycielem i dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych, wybitnym specjalistą, hematologiem oraz immunologiem rozmawia Anna Knapek

Czy nowotwór złośliwy stanowi obecnie tak złowróżbne rozpoznanie, jak się potocznie sądzi?

Przeświadczenie, że nowotwór stanowi istotne ryzyko dla zdrowia i życia, jest mocnym argumentem kształtowania świadomości społecznej, stanowi również wyzwanie dla lekarzy. Jako społeczeństwo wiemy, że zapobieganie i wczesne właściwe rozpoznanie stanowi o sukcesie leczniczym. W leczeniu nowotworów sięgamy obecnie do korzeni tej choroby. Działanie siłowe nie we wszystkich sytuacjach jest możliwe i wystarczające. Pomoc przychodzi ze strony nauki, a przełom jest niesamowity. Istotnym elementem składającym się na sukces jest właściwa ocena miejsca uszkodzenia komórki skutkującego nowotworem i wykrycie mechanizmów zarówno podtrzymujących nowotwór w jego ekspansji, jak i tych, które są odpowiedzialne za niszczenie nowotworu siłami własnymi człowieka. Mój zespół, mając tę świadomość, rozpoczął skuteczną pracę ponad 40 lat temu.

 

Co była dla pana impulsem do działania?

Podstawą było wykrycie przez nas zależności pomiędzy uszkodzeniem odporności a rakiem w ekspozycji na azbest czy określone substancje chemiczne. Odkrycia te, dotyczące immunologii i genetyki, w latach 70. ubiegłego wieku uchroniły tysiące zagrożonych ludzi w Polsce i na świecie. Należało to wykorzystać w Polsce. Dlatego w skromnych warunkach szpitalnych powstał we Wrocławiu najdłużej działający w Polsce oddział transplantacji szpiku. Swoimi wynikami wpisał się w ogólnoświatowy dorobek leczenia raka. Wykryliśmy rolę wirusów (tzw. Herpes) w obezwładnianiu odporności i istotę niezbędności zniszczenia opanowujących nas wirusów w leczeniu niektórych raków krwi.

 

Jakie były kolejne kroki?

Należało opracować metodę regenerującą odporność w sytuacji największego zagrożenia wznową np. u pacjenta ze wznową białaczki po przeszczepieniu szpiku. Wykorzystaliśmy doświadczenie ogólnoświatowe, połączyliśmy osiągnięcia z dziedziny immunologii i genetyki nowotworów i powstała nowa, pionierska metoda, prowadząca do korzystnego sposobu niszczenia białaczki przez wszczepiony układ odpornościowy dawcy. Komórki potencjalnie niszczące nowotwór podajemy bezpośrednio do miejsca ich ekspansji, identyfikujemy je i oceniamy ich przeciwbiałaczkowe działanie. Niestety, nie zawsze komórki te dają radę „męczą się, frustrują i chcą dać spokój”. Szczęśliwie wykryliśmy cechę widoczną na tych znużonych i zniechęconych komórkach. Pracujemy nad ich regeneracją.

 

Czy to się uda?

Mamy dwie możliwości. Pierwsza, którą już wdrożyliśmy, to zastosowanie leków blokujących następstwo defektu genetycznego, które zmniejszają impet raka, ograniczają jego ekspansję. To pomoc dla odporności, wsparcie, które jest niezbędne w walce z nowotworem. I to działa. Najlepszy jest jednak taki lek, który nie tylko blokuje raka, ale również wzmacnia odporność. Leków, które regenerują odporność, przybywa nam z miesiąca na miesiąc. Dla nas, a przede wszystkim dla naszych pacjentów, najważniejsze jest zastosowanie i zbadanie leku, który działa przeciwko białaczce i równocześnie czyni układ odpornościowy bardziej agresywnym. Mamy ten lek również w naszych rękach i stosujemy go skutecznie. Jako adwokat zdrowia chorych bardzo się cieszę, że mamy już szereg informacji, które pozwalają na zrozumienie działania tego leku, na optymalne zastosowanie i na „ucywilizowanie” jego aktywności, tak żeby przy najmniejszych kosztach zdrowotnych był jak najbardziej skuteczny.

 

Takiego sukcesu można tylko pogratulować...

Prace nad regeneracją odporności stanowią o istocie obecnego postępu leczenia niektórych raków. To, co zaczęliśmy 30 lat temu przeszczepianiem szpiku, kontynuowane jest stosowaną przez nas od 14 lat regeneracją narządową w tym układu odpornościowego. Regeneracyjna transplantologia, w parze z oddziaływaniem na aparat genetyczny człowieka przez odpowiednie leki, stanowi przedmiot naszego lekarskiego działania, działania, które nie mogłoby być prowadzone bez wsparcia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach zadań badawczych projektu Innomed.

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013