powrót

50 lat w czołówce nauki

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu realizuje badania, które mają spore znaczenie dla gospodarki. Stanowią pierwszy krok na drodze inteligentnego rozwoju.

 

 

Rok 1966 obfitował w naszym kraju w ciekawe wydarzenia. Dokonano pierwszego udanego zabiegu przeszczepu nerki, uroczyście obchodzono Tysiąclecie Chrztu, a we Wrocławiu utworzono Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk. Zatrudnieni w placówce naukowo-badawczej eksperci od samego początku specjalizują się w tzw. badaniach podstawowych, w szczególności w tworzeniu nowych materiałów i wszechstronnym badaniu ich własności fizykochemicznych.

Zawsze z dumą podkreślam, że nasz instytut ma szczęście zatrudniać i współpracować z najlepszymi naukowcami specjalistami w swoim fachu. Wytwarzamy nowe lub niedawno odkryte związki chemiczne, charakteryzujące się wieloma ciekawymi własnościami: magnetycznymi, optycznymi, elektrycznymi lub mieszanymi – ferroelektrycznymi, ferroelastycznymi czy multiferroicznymi. Wyróżniamy się wytwarzaniem wysokiej jakości materiałów w postaci monokrystalicznej, głównie w specjalistycznych piecach, w ściśle kontrolowanym środowisku – podkreśla prof. dr hab. Andrzej Jeżowski, dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN.

Na uwagę zasługuje fakt, że wiele wyników prac badawczych prowadzonych w instytucie charakteryzuje się wysoką innowacyjnością i daje nadzieje na przyszłe zastosowanie w komercyjnych rozwiązaniach. Obecnie naukowcy z Wrocławia pracują nad wytwarzaniem i analizą biomateriałów regeneracyjnych. Właściwości osteointegracyjne biomateriałów mogą być ulepszane poprzez zastosowanie bioaktywnych powłok np. nanohydroksyapatytowej o wysokiej biokompatybilności oraz niskiej immunoreaktywności. Specjaliści podkreślają, że domieszkowanie nanohydroksyapatytów np. jonami metali może zwiększyć spektrum potencjalnych zastosowań medycznych, co będzie skutkowało lepszymi efektami terapeutycznymi.

Platforma taka może znaleźć szczególne zastosowanie np. w terapii i diagnostyce (tj. teranostyce) uszkodzeń chrzęstno-kostnych. Nowoczesne strategie inżynierii tkankowej związanej z regeneracją tkanki chrzęstnej i kostnej skupione są na tworzeniu złożonych systemów biomimetycznych – komórkowo-biomateriałowych, umożliwiających wzrost i różnicowanie się komórek w warunkach in vitro, w celu przygotowania funkcjonalnego, wysoce skutecznego przeszczepu – wyjaśnia prof. A. Jeżowski.

W tym kontekście materiałami wśród materiałów, które znajdują szczególne zainteresowanie badaczy i klinicystów z całego świata, są wytwarzane i badane w INTiBS. W Instytucie wytwarzane i badane są apatyty tworzone w skali nano, połączone z biodegradowalnymi i biokompatybilnymi polimerami pochodzenia naturalnego.

Jednym z ostatnich sukcesów naukowców z wrocławskiej placówki badawczo-naukowej naukowo-badawczej jest opracowanie innowacyjnej technologii otrzymywania światła białego z materiałów grafenowych. W ramach projektu zbadano wpływ zewnętrznego ciśnienia, mocy wzbudzenia oraz temperatury na intensywność i parametry emisji. Główną zaletą zaproponowanego rozwiązania jest fakt uzyskania szerokopasmowej emisji światła białego, którego zakres spektralny pokrywa cały obszar widzialny promieniowania elektromagnetycznego (od czerwieni po fiolet), odtwarzając w ten sposób naturalne widmo promieniowania słonecznego.

Proponowane rozwiązanie charakteryzuje się niskim zużyciem energii, co doskonale wpisuje się we współczesne trendy proekologiczne. Wyniki prac zostały zastrzeżone w postaci krajowego zgłoszenia patentowego oraz wyróżnione złotym medalem na brukselskich targach innowacji Brussels Innova 2015.

Za prace badawcze INTiBS został nominowany do tytułu EuroSymbol Innowacji 2016.

 

 

Dariusz Brombosz

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013